• Ἕνα σημαντικὸ προσκύνημα μὲ μεγάλη ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορὰ

  • Τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ τελευταίου Ἡγουμένου

Σήμερα πανηγυρίζει ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδας Πέπελης, παλιὸ προκύνημα στὴν περιοχὴ τῆς Δρόπολης τῆς Βορείου Ἠπείρου. Εἶναι ἄγνωστο πότε ἱδρύθηκε. Σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση, ἡ Μονὴ χτίστηκε στὸ σημεῖο ὅπου βρέθηκε ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἀρχικὰ προσπάθησαν νὰ τὴν μεταφέρουν σὲ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα ἐπέστρεφε ξανὰ στὸν τόπο ὅπου τὴν εἶχαν βρεῖ ἀρχικά. Ἔτσι χτίστηκε στὸ σημεῖο ἒκεῖνο τὸ ἱερὸ προσκύνημα.
Ἡ Μονὴ ἔγινε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἱερὰ προσκυνήματα τῆς Ἠπείρου. Ἐπὶ Τουρκοκρατίας συντηροῦσε τὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο, ἐνίσχυε ἀπόρους καὶ περιέθαλπτε τοὺς ἀσθενεῖς. Στὸ μοναστήρι τὴν περίοδο τῆς ἀκμῆς του λειτουργοῦσε χῶρος ὡς φρενοκομεῖο, καθὼς καὶ χῶρος γιὰ τὴ στήριξη ἄπορων κοριτσιῶν καὶ νέων γυναικῶν ποὺ ἀποκτοῦσαν παιδὶ ἐκτὸς γάμου. Μεριμνοῦσε γιὰ τὴν μόρφωση καὶ τὴ διατροφὴ τῶν παιδιῶν καὶ γιὰ τὴν υἱοθεσία ὀρφανῶν ἀπὸ ἄτεκνες οἰκογένειες.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πέρασε ἀπὸ τὴ Μονή, λειτούργησε καὶ κήρυξε στοὺς κατοίκους προφητεύοντας πολλὰ ἀπὸ τὰ μελλούμενα στὴ Δρόπολη. Μετὰ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἁγιογραφήθηκε στὸν ἐξωτερικὸ τοῖχο τοῦ ναοῦ τῆς Μονῆς, ὁ Ἅγιος νὰ κηρύττει στοὺς Πεπελιώτες. Ἡ τοιχογραφία διασώζονταν μέχρι τὸ 1967, ἀλλὰ καταστράφηκε ἐπὶ καθεστῶτος Ἐνβὲρ Χότζα. Σήμερα, ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀργυροκάστρου μὲ τὴν συμπαράσταση τῶν πιστῶν, ἀποκατέστησε ὅμοια τοιχογραφία στὸν ἴδιο χῶρο.

Ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς οἱ Γερμανοὶ ὅταν ἔκαψαν τὴν Πέπελη, ἔστησαν κανόνι γιὰ νὰ βομβαρδίσουν καὶ τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀλλὰ ἀπέτυχαν μὲ τρόπο θαυματουργικό, γιατὶ δὲν λειτούργησε τὸ κανόνι.

Ὁ ἱερομάρτυρας Κωνσταντίνος Βόσδος

Ὁ τελευταῖος ἠγούμενος τῆς Μονῆς τῆς Πέπελης, ὁ π. Κωνσταντίνος Βόσδος, γεννήθηκε τὸ 1902 στὴν Κοσοβίτσα τῆς Ἄνω Δρόοπολης.
Τελείωσε τὸ Σχολαρχεῖο στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ 1942 χειροτονήθηκε ἱερέας. Ὑπηρέτησε στὰ χωριὰ Κοσοβίτσα, Σωφράτικα, Σελειό καὶ Κλεισάρι. Διορίσθηκε ἠγούμενος τῆς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Πέπελης τὴν ὁποία ἀναστήλωσε.

Ὁ ἀγώνας του ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ τοῦ τοπικοῦ ἑλληνισμοῦ τὸν ἔκανε στόχο τοῦ καθεστῶτος Ἐνβὲρ Χότζα ποὺ τὸν φυλάκισε στὰ Τίρανα καὶ τὸν βασάνισε ἀπάνθρωπα. Καταδικάσθηκε σὲ θάνατο γιὰ προδοσία καὶ ἐκτελέσθηκε στὶς 30 Σεπτεμβρίου τοῦ 1964 σὲ ἄγνωστο μέχρι σήμερα τόπο.

ΠΗΓΗ: .himara.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>