Κίνημα Χριστιανική Δημοκρατία

Τὸ Κίνημα Χριστιανικὴ Δημοκρατία ἱδρύθηκε 1953 ἀπὸ τὸ Νίκο Ψαρουδάκη.

Ἔχει κοινωνικοπολιτικό καί πνευματικό χαρακτήρα, γιατί θεωρεῖ τό κοινωνικό καί πολιτικό πρόβλημα μέρος τοῦ ὅλου ἀνθρώπινου προβλήματος.

Περισσότερα

Εφημερίδα “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ”

 

 

Κωδικοποιημένο, ὅπως ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό τό Α’ Συνέδριο τῆς Χ.Δ. (Δεκέμβρης 1979) καί τροποποιήθηκε ἀπό τό Β’ Συνέδριο (Μάρτιος 1984), τό ἔκτακτο Συνέδριο τοῦ 1985 (Μάρτιος), τό Γ’ Συνέδριο (Ἀπρίλιος 1991), τό ΣΤ’ Συνέδριο (Ἰούνιος 2007), τό Ζ’ Συνέδριο (Νοέμβριος 2011) και το Η’ Συνέδριο (Νοέμβριος 2015).

Περισσότερα