Παγκόσμια ἡμέρα περιβάλλοντος ἡ 5η Ἰουνίου, ποὺ ἐφέτος συμπίπτει μὲ τὴν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

Τὶς ἀνοιξιάτικες αὐτὲς μέρες, ποὺ ἡ φύση βάζει τα γιορτινά της, ποὺ καὶ τὸ πιὸ μικρὸ κομμάτι γῆς εἶναι ὁλάνθιστο στὴν Ἑλλάδα, ἔρχεται στὸ νοῦ ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς 3ης Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου: «Οὔτε ὁ βασιλιᾶς Σολομώντας μὲ τὴν πιὸ λαμπρὴ φορεσιά του δὲν ντύθηκε ὅπως ἕνα ἀπὸ αὐτὰ (τὰ ἀγριολούλουδα).» (Ματθ. στ 28)

Ἡ λαμπρότητα τῆς Δημιουργίας, τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἔχει ταχθεῖ νὰ  φυλᾶ σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο, συγκρινόμενη μάλιστα μὲ τὰ ἀνθρώπινα δημιουργήματα καὶ τὴ ματαιόδοξη πολυτέλεια. Στὸ ταπεινὸ ἀγριολούλουδο ἔχει δώσει ὁ Θεὸς μεγαλύτερη λαμπρότητα ἀπὸ τὸν λαμπροντυμένο βασιλιᾶ.

Τὸ Θ’ Συνέδριο τῆς Χ.Δ. διατύπωσε τὴν ἀκόλουθη θέση γιὰ θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ποὺ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιμέρους σκοποὺς τοῦ Κινήματος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας ὅπως περιγράφονται ἀπὸ τὸ Καταστατικό της:

« Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Θεὸς ἔπλασε τὰ πάντα «καλά λίαν», «τίποτα περιττὸ ἢ ἄχρηστο δὲν μπορεῖ νὰ βρεθεῖ στὴ φύση ….δὲν ἔχουν ὅλα δημιουργηθεῖ γιὰ τὴ δικιά μας καλοπέραση (τῆς γαστρὸς ἔνεκεν τῆς ἡμετέρας)», τονίζει ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ ἔργο του «Ὁμιλίαι εἰς τὴν Ἑξαήμερον». «Σπόροι ποὺ γιὰ σένα ἄνθρωπε εἶναι δηλητήριο, ἀποτελοῦν θρεπτικὴ τροφὴ γιὰ τὰ πουλιὰ καὶ οὐσίες ποὺ σὲ βλάπτουν εἶναι θεραπευτικὲς καὶ εὐεργετικὲς γιὰ τὰ ψάρια», τονίζει επίσης.Ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στοὺς σκοποὺς τοῦ Κινήματος τῆς Χ.Δ., τὸ ὁποῖο μὲ βάση τὸ Καταστατικό του «Μεριμνᾶ γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, καλλιεργώντας τήν ἀγάπη τῆς φύσης καί τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη.»Ἡ ἐντεινόμενη ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀπληστίας καὶ τῆς κερδοσκοπίας τῆς οἰκονομικής Ὀλιγαρχίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπερκατανάλωσης, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δημιουργίας τεχνητῶν ἀναγκῶν στοὺς ἀνθρώπους.Ἡ κατάσταση αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἀνακοπεῖ, ὄχι μόνο μὲ διεθνεῖς πρωτοβουλίες, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν καταπολέμηση τοῦ καταναλωτισμοῦ, σὲ πλαίσιο κοινωνικῆς δικαιοσύνης.

ΦΩΤΟ: Ἀγριολούλουδα τῆς Οἴτης (Asperula Boissieri στὴν κορυφὴ καὶ Viola Poetica στὸ ἄρθρο )Γιώργου Κορέτσου. Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα foropenforests.org  γιὰ τὴ διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>