Δεῖτε ἐδῶ μέσω τοῦ καναλιοῦ τῆς “Χριστιανικῆς” στὸ youtube τό βίντεο τῆς Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (2-11-2021, Τρίτη, 6.30 μ.μ.) τοῦ Β’ Διαδικτυακοῦ Συνεδρίου τῆς “Χριστιανικῆς” γιά τήν ἑλληνική ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Εἰσηγήσεις (Διάρκεια 15΄-20΄)

 1. Οἱ γυναῖκες στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821: Ἡ συμμετοχή τους στόν ἔνοπλο ἀγώνα.
  Ἀπό τήν Ἀκριβοπούλου Σοφία, νομικό, ἐπιστήμονα πληροφόρησης, ἐργαζόμενη στή βιβλιοθήκη τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου.
 2. Ἡ συμβολή τοῦ Ἱ. Καποδίστρια στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821: Παιδεία, Πολιτική, Ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας.
  Ἀπό τήν Μαντουβάλου Μαρία, ἀναπλ. καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
 3. Ὁ Μακρυγιάννης, ὁ ἀγωνιστής τοῦ 1821: Ἡ πίστη του, ὁ πατριωτισμός του καί τό θέμα τῆς ἀντικειμενικότητας τῶν Ἀπομνημονευμάτων του.
  Ἀπό τή Μπεκρῆ Σοφία, φιλολόγο καί θεολόγο.
 4. Ὁ Τύπος κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἕλληνες καί ξένοι στήν ἄσκηση πολιτικῆς ἐπιρροῆς.
  Ἀπό τόν Κων/νο Μπλάθρα, δευθυντή τῆς «Χ», θεολόγο καί συγγραφέα.
 5. Ὁ ἀγγλικός Φιλελληνισμός κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση
  Ἀπό τόν Νικολούδη Νικόλαο, ἱστορικόπτυχιοῦχο τοῦ τμήματος Ἱστορίας – Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Άθηνῶν καὶ δρα Ἱστορίας τοῦ King’s College (Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου)

 Ἀκολούθησε συζήτηση

Συντονιστής: Γιάννης Ζερβός, νομικός, δημοσιογράφος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>