Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς του Ν.Α.Τ.Ο. κατά της Σερβίας, που ξεκίνησαν στις 25 Μαρτίου 1999. Στις 23 Απριλίου βομβαρδίστηκε το κτήριο της σερβικής τηλεόρασης, με 30 νεκρούς. Ο συνολικός αριθμός των  θυμάτων ήταν μεταξύ  489 και 528 σύμφωνα με τη Human Rights Watch. H χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου ως υλικού για τις βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν επέφερε περαιτέρω συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού και στη μόλυνση του περιβάλλοντος.  Οι επιθέσεις έγιναν χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ. Η Χ.Δ. και η “Χριστιανική” είχαν τότε συμπαρασταθεί στον δοκιμαζόμενο σερβικό λαό. Στόχος των επιθέσεων ήταν η απόσπαση της σερβικής επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου, η οποία και επιτεύχθηκε τελικά. Η αποχώρηση του γιουγκοσλαβικού στρατού από το Κοσσυφοπέδιο είχε ως αποτέλεσμα διώξεις κατά της εκεί σερβικής κοινότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>