Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΧΔ, νέα ημερομηνία του Ι’ Συνεδρίου ορίζεται το διήμερο 11-12 Μαρτίου 2023, με την ίδια ημερήσια διάταξη, την οποία θα επεξεργασθεί περαιτέρω το Πολιτικό Γραφείο με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις. Ο τόπος διεξαγωγής του θα ανακοινωθεί άμεσα.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>