Ὁ Μητροπολίτης Λήμνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος ἀπάντησε στὸ συγχαρητήριο μήνυμα γιὰ τὴν ἐκλογή του ποὺ τοῦ εἶχε ἀποστείλει ἡ ΧΔ ὡς άκολούθως:

Ἀγαπητοί μου, ἔλαβα τὶς καρδιακὲς εὐχές σας, τὶς ὁποῖες μὲ εὐγένεια  ἀποστείλατε, προκειμένου νὰ ἐκφράσετε τὰ ὅσα αἰσθάνεσθε γιὰ τὴν ἐλαχιστότητά μου, μὲ ἀφορμὴ τόσο τὴν εἰς Ἐπίσκοπον καὶ Μητροπολίτην ἐκλογὴ καὶ χειροτονία μου, ὅσο καὶ τήν  Ἐνθρόνισή μου εἰς τὴν ἱστορικὴ καὶ ἀκριτικὴ Ἱερὰν Μητρό­πολιν Λήμνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου, τὴν ὁποίαν ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μοῦ ἐμπιστεύθηκε.

Ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι μὲ συνέχει ἡ πνευματικὴ εὐθύνη τὴν ὁποίαν ἐπωμίζομαι καὶ ὅτι θὰ ἀνταποκριθῶ πάσῃ δυνάμει, ὥστε νὰ ἀποδειχθῶ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Λαοῦ μας.

Ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας σᾶς εὐχαριστῶ, διότι ἡ ἐκφρασθεῖσα ἀγάπη σας ἐφοδιάζει τὶς δυνάμεις μου γιὰ τὴν προκείμενη Ἀρχιερατική μου διακονία.

Δεχθεῖτε ἐπίσης τὶς πιὸ θερμές μου εὐχὲς γιὰ τὶς ἐπικείμενες ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

†  Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>