τοῦ Κώστα Καμαριάρη

ὑποψήφιου Δημοτικοῦ Συμβούλου γιὰ τὸ Δῆμο Ἀθηναίων

Τὶς προεκλογικὲς αὐτὲς μέρες ὅλοι κινοῦνται ὡσὰν νὰ ἔχουμε ὄχι δημοτικές, ὄχι εὐρωπαϊκές, ἀλλὰ ἐθνικὲς κοινοβουλευτικὲς Εκλογές. Ποιὸς μιλᾶ τώρα γιὰ τὴν Εὐρώπη ποὺ εἶναι τὸ κύριο θέμα; Οὔτε οἱ περιφερειακές, οὔτε οἱ δημοτικὲς Εκλογὲς ἀπασχολοῦν σοβαρὰ τὰ Μέσα Ἐνημέρωσης.
Ἐνῶ ἡ κρίση στὴν Εὐρώπη βαθαίνει μὲ τοὺς Ἄγγλους νὰ βρίσκονται ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ε.Ε., μὲ τὰ μισὰ εύρωπαϊκὰ Κράτη νὰ ἔχουν γιὰ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο πλειοψηφία ἀντιευρωπαϊκή, ἐδῶ οὔτε συζήτηση. Πρέπει νὰ διαλυθεῖ ἡ Ε.Ε. καὶ μετὰ νὰ ξυπνήσουν ἐδῶ; Ἢ εἶναι τόσο εὐρωδουλοπρεπεῖς, ὥστε δὲν ὁμιλοῦν, ὅταν οἱ ΓαλλοΓερμανοὶ στενοχωροῦνται; Καταλαβαίνει ὁ κόσμος τί προεκλογικὰ προγράμματα παρουσιάζουν οἱ ὑποψήφιοι περιφερειάρχες ἢ οἱ δήμαρχοι;
Ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ τὶς Τσιπρο-Κούλειες κόντρες στὴν Βουλή, τοὺς ὑβριστικότατους χαρακτηρισμούς, τὴν σκανδαλολογία περὶ τὰ κότερα, τὰ ἐπιδόματα, τὶς ἐλαφρύνσεις, τὰ ψευτοβοηθήματα, τὶς φανφάρες, τὶς ὑποσχέσεις.
Μὲ αὐτὰ καὶ μὲ ἐκεῖνα, χάθηκε ὄχι μόνον ἡ μπάλα, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ γήπεδο! Κανεὶς δὲν καταλαβαίνει, γιατὶ πρέπει νὰ ψηφίσει καὶ ποιόν. Ποῦ διαφέρει τὸ ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὸ θέμα Εὐρώπη; Ποιοὶ ἀπὸ τοὺς πέντε-δέκα Νεοδημοκράτες ὑποψήφιους Δήμαρχους στὴ Θεσσαλονίκη εἶναι ὁ ἀληθινὸς καὶ οἱ ἄλλοι ψευτο-ΝΔ; Ποιὲς διαφορὲς ἔχουν στὸ θέμα Εὐρώπη, ἡ Ζωή, ὁ Λαφαζάνης, ὁ Μητρόπουλος, ἡ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τὸ ΚΚΕ; Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται!
Μόνο θέμα, πρόβλημα, καϋμός μας εἶναι τί ἔκαναν ὁ Μητσοτάκης πατέρας καὶ ὁ ἀντίστοιχος Τσίπρας πρὶν μισὸ αἰώνα; Αὐτὰ ὅλα μόνο σημεῖα παρακμῆς δείχνουν.
Αφασία για την Αθήνα και την Ευρώπη
Εἰδικὰ στὸν Δῆμο τῆς Ἀθήνας, οἱ ὅποιες προσπάθειες νὰ γίνουν κάποιες συζητήσεις χάθηκαν στὸν ὀρυμαγδὸ τῆς μεγάλης μάχης γιὰ τὸν Πολλάκη στὴν Βουλὴ καὶ τὶς οἰκονομικὲς ἐξαγγελίες τύπου «Τσοβόλα δῶστα ὅλα» ποὺ ἀκολούθησαν.
Αὐτὴ ἡ κατάσταση ὁδηγεῖ τὴ Χώρα σὲ ἀδιέξοδο. Ἡ ἔλλειψη σοβαρῶν προβληματισμῶν γιὰ τὰ μικρὰ συγκεκριμένα μας προβλήματα στὴ γειτονιά, στὸν Δῆμο, στὴν Περιφέρεια, ἡ ἀνυπαρξία ὁποιασδήποτε συζήτησης θετικῆς ἢ ἀπορριπτικῆς γιὰ τὴν Εὐρώπη δείχνει τὸ σάπιο πολιτικὸ κύκλωμα, τὸ ἀριστεροδέξιο κατεστημένο, ποὺ βραχυκυκλώνει τὴν ζωή μας, τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδας.
Η κρίση και εμείς
Αὐτὸ ὅλο τὸ σάπιο κλίμα πρέπει νὰ ἀλλάξει. Ἐὰν ἐμεῖς δὲν τὸ κάνουμε τώρα, σίγουρα καὶ πολὺ γρήγορα τὰ γεγονότα ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ θὰ συμπαρασύρουν τὴν Χώρα. Ἡ κρίση δὲν εἶναι μόνον οἰκονομική, οὔτε βρίσκεται ἐδῶ: ἡ κρίση εἶναι στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ κρίση ἀφορᾶ οἰκονομίες, πετρέλαια, σύνορα.
Ἡ Χώρα μας βρίσκεται στὸ κέντρο γεωγραφικὰ μεταξὺ Εὐρώπης, Ἀσίας, Ἀφρικῆς. Ἐπειδὴ οἱ ἡγέτες ἐδῶ δὲν μιλοῦν γι’ αὐτά, οὔτε τὰ μικρά, οὔτε τὰ μεγάλα, ἂς μὴ παραμυθιαζόμαστε.
Τὰ προβλήματά μας γίνονται βουνὰ καὶ οἱ ἡγέτες προτιμοῦν τὰ κότερα. Ἂς μείνουν ἐκεῖ λοιπόν, στὶς παραδεισένιες αὐταπάτες τους. Ἐδῶ χρειάζονται ἀλλαγὲς καὶ ἀλήθειες! Γιατὶ μὲ ὅσα χυδαῖα καὶ χύμα ἀποπροσανατολιστικὰ εἴδαμε κι ἀκούσαμε πρόσφατα, φαίνεται καθαρά: Τὰ ψέμματα τελείωσαν!
Ο Κώστας Καμαριάρης (Ψυχραιμίας), είναι ὑποψήφιος Δημοτικός Συμβούλος τοῦ Δημοτικοῦ Συνδυασμοῦ “Ἀθήνα γιὰ τὴν Ἑλλάδα”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>