«Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο μου «Λαίδη Ἐουρόπα καὶ παιδιά (Lady Europa and Children)». Θὰ ἐκτεθεῖ στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο μαζὶ μὲ πολλὰ ἄλλα σκίτσα σχετικὰ μὲ τὴν Εὐρώπη, εἰκονογράφων παιδικῶν βιβλίων, στὸ διάστημα 20 Ἀπριλίου-10 Μαΐου.» Ἔτσι ὑπομνηματίζει στὴν ἱστοσελίδα της ἡ Πόλυ Ντάνμπαρ, μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς εἰκονογράφους παιδικῶν βιβλίων στὴ Μεγάλη Βρετανία, τὴν κάτω εἰκόνα εἰκόνα. Ἔργο τοῦ 2018.
• «Ἡ μητέρα μας ἡ Εὐρώπη (Notre mère l’ Εurope)». Ἡ ἐπιγραφὴ στὴν στοργικὴ κλώσσα τῆς πάνω εἰκόνας, σὲ γαλλικὴ πασχαλινὴ κάρτα τοῦ 1942. Διακρίνεται ἡ ἔνδειξη «Εὐρωπαϊκὴ Γαλλία» στὴν ταχυδρομικὴ σφραγίδα, δίπλα στὸ γραμματόσημο μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Στρατάρχη Πεταίν.
• Κι ἐνῶ στὸ κάτω σκίτσο ἡ «Εὐρώπη» ἀπεικονίζεται ὡς ἀρχόντισσα ποὺ περιμαζεύει τὰ παιδιὰ-ἔθνη/κράτη στὰ φουστάνια της, στὸ πάνω σκίτσο, ἡ «Εὐρώπη» ἀπεικονίζεται ὡς κλώσσα ποὺ περιμαζεύει τὰ κλωσσόπουλά της στὰ φτερά της.
• Ἡ προσωποποίηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰδεολογήματος ὡς προστατευτικῆς φιγούρας εἶναι κοινὸ σημεῖο καὶ τῶν δύο ἀπεικονίσεων.
• Καὶ στὶς δύο, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἰδεατὴ «Εὐρώπη» ἀπεικονίζεται ὡς παιδικὴ ἀταξία καὶ ἐπιπολαιότητα, ἀφοῦ τὰ ἐθνικὰ κράτη εἶναι ἀνήλικα παιδιὰ/κλωσσόπουλα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν μόνα.
• Κοινὸς τόπος καὶ τὸ ἄλλο αὐταπόδεικτο ψεῦδος, ὅτι ὅλα τὰ «παιδάκια» εἶναι ἰσότιμα. Τόσο τὸ κλωσσόπουλο – ναζιστικὴ Γερμανία τοῦ 3ου Ράιχ, ὅσο καὶ τὸ παιδάκι-σημερινὴ Γερμανία.
• Τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο εἶναι τὸ «ἄτακτο παιδὶ» καὶ στὶς δύο περιπτώσεις. Τὸ 1942, ὅταν ἐπέμενε, ἐκεῖνο μόνο στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, νὰ ἀψηφᾶ τὴ χιτλερικὴ ἐπικυριαρχία καὶ σήμερα, ποὺ κάνει τὴν ἀρχὴ καὶ ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὴ γερμανοκρατούμενη «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση» μὲ τὸ Brexit.
• Γεννημένη τὸ 1980, ἡ κα Ντάνμπαρ ἐκπροσωπεῖ μιὰ νέα βρετανικὴ γενιά, καθ’ ὅλα καλοπροαίρετη, ἀλλὰ ἀμνήμονα καὶ δέσμια τοῦ ὀργανωμένου ψεύδους, τῆς συστηματικῆς ἐξωραϊστικῆς προπαγάνδας ποὺ περιβάλλει τὴν «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση».
• Μιᾶς γενιᾶς ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀγνοεῖ ὅτι ὁ οἰκονομικὸς Νεοφιλελευθερισμός, κατοχυρωμένος ὡς κυρίαρχη ἰδεολογία στὶς λεγόμενες «Εὐρωπαϊκὲς Συνθῆκες», εἶναι φραγμὸς σὲ κάθε σχέδιο ἀποκατάστασης τῶν ἀδικιῶν ποὺ ἔχει προκαλέσει ὁ Θατσερισμός.
• Τὴν ἀντίφαση αὐτὴ βιώνουν ἰδίως οἱ «φιλοευρωπαϊστὲς», ποὺ περιβάλλουν τὸν ἡγέτη τοῦ Κόμματος τῶν Ἐργατικῶν Τζέρεμι Κόρμπιν, ποὺ δὲν καταλαβαίνουν ὅτι τὸ Brexit εἶναι ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ πρόγραμμά του.
• Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Σκοτσέζους Ἐθνικιστές, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι οἱ θατσερικὲς πολιτικὲς, ποὺ ἀποβιομηχάνισαν καὶ ὑποβάθμισαν τὴ Σκοτία, εἶναι παρόμοιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπιβάλλει.
• Κι ὅμως, ὑπάρχουν παραμύθια ποὺ λένε καὶ κάποιες ἀλήθειες, μὲ πρωταγωνιστὲς παιδιά: Ὅπως τὸ παλιὸ γερμανικὸ παραμύθι τῶν ἀδελφῶν Γκρὶμ «Χάνσελ καὶ Γκρέτελ». Ἡ σημερινὴ «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση», πιὸ πολὺ ταιριάζει μὲ τὴ μάγισσα ποὺ παγίδεψε τὰ δύο παιδιά, χρησιμοποιώντας γιὰ δόλωμα τὸ καμωμένο ἀπὸ ζαχαρωτὰ σπιτάκι, τὸ ἰσχυρὸ νόμισμα ἐν προκειμένω. Ἡ ὁποία στὴ συνέχεια φυλάκισε τὰ παιδιά. Στὸ ἕνα φόρτωσε τὶς βαριὲς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ καὶ τὸ ἄλλο τὸ πάχαινε γιὰ νὰ τὸ φάει, ὅπως καληώρα, ἡ μεθόδευση τοῦ ὑπερδανεισμοῦ καὶ τῆς ὑπερχρέωσης, μὲ συνέπεια τὴν ἐκποίηση τῆς Χώρας κοψοχρονιά.
• Τὸ ἠθικὸ δίδαγμα, εἶναι ὅτι τὰ παιδιὰ ἀμέσως κατάλαβαν τὸ αὐτονόητο: πὼς ἡ δραπέτευση ἦταν προϋπόθεση τῆς ἐπιβίωσής τους. Μιᾶς ἱστορίας πολὺ πιὸ παλιᾶς ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Γκρίμ, μὲ ρίζες σὲ παλιοὺς θρύλους εὐρύτατα διαδεδομένους σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, πολὺ πιὸ ἀληθινὴ ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο ψεῦδος καὶ τὸ «κουτόχορτο» τοῦ «Εὐρωπαϊσμοῦ».
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Ἀπὸ τὴ στήλη ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ 7.3.2019

Ποιὰ συμπεριφορὰ εἶναι ἡ πρέπουσα; Νὰ φερθοῦν ὑπεύθυνα καὶ νὰ λάβουν ἀποφάσεις ὡς ἐνήλικες γιὰ νὰ σωθοῦν, ἢ νὰ ὑποταχθοῦν στὴ “μοίρα” τους, ὡς ἄτομα ἄβουλα καὶ ἐξαρτημένα;
Γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, τὸ θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας δίνει τὴ δύναμη στὸν ἄνθρωπο ποὺ πιστεύει καὶ ἐλπίζει, νὰ ἐπιτύχει, ὅσες κι ἂν εἶναι οἱ δυσκολίες´

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>