Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν σᾶς προσκαλεῖ τήν Tετάρτη 30 Ὀκτωβρίου στίς 6.30΄ μ.μ. στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
στήν ὁμιλία μέ θέμα:

«Φιλολογική καί θεολογική προσέγγιση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Βαπτίσματος»

Ὁμιλητής ὁ πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Λαγουρός, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς ὁμωνύμου δήμου, Πτυχιοῦχος Νομικῆς & Θεολογίας Εἴσοδος ἐλεύθερη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>