Λόγω τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, τὸ ἑπόμενο φύλλο τῆς “Χριστιανικῆς” θὰ κυκλφορήσει, σὺν Θεῶ καὶ μὲ τὴ δική σας στήριξη, τὴν Πέμπτη 9 Ἰανουαρίου 2020.

Τὸ Κίνημα τῆς ΧΔ καὶ ἡ ἐφημερίδα “Χριστιανικὴ” εὔχονται στὰ μέλη, συνδρομητὲς καὶ φίλους καλὰ Χριστοὐγεννα καὶ εύλογημένο τὸ νέο Ἔτος. Ἡ ἱστοσελίδα θὰ ἐνημερώνεται σὲ καθημερινὴ βάση καὶ θὰ σᾶς κρατᾶ σντροφιά, μέχρι τὴν ἔκδοση τοῦ ἑπόμενου φύλλου.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>