Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή της Χ.Δ. στις 10 το πρωί στο Γραφείο του Κινήματος στην Αθήνα
Θέματα:
1. Απολογισμοί
2. Προγραμματισμός δράσης μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Εκδηλώσεις-εκδόσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>