• ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΥ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΛΕΥΡΗ-ΓΚΑΓΚΑ

 *του Γιώργου Κρανιδιώτη

Αντί να καταργήσει το παλαιόθεν «προνόμιο» των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών ιατρών να μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό επάγγελμα, με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, η Κυβέρνηση, επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή στους ιατρούς του ΕΣΥ. Ταυτόχρονα, νομοθετεί την πρόσληψη στο ΕΣΥ ιδιωτών ιατρών σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για απροκάλυπτη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και πλήρη εμπορευματοποίηση των σχέσεων ιατρών – ασθενών.

Φυσικά, στον καπιταλισμό, η εμπορευματική μορφή είναι η «πραγματική μορφή κυριαρχίας της συνολικής κοινωνίας», η μορφή που συγκροτεί και διαμορφώνει καθολικά την κοινωνία (Λούκατς). Ωστόσο, λόγω των αγώνων του εργατικού κινήματος, διασώζονταν κάποιες νησίδες μέσα στον ωκεανό της «πραγμοποίησης» (ΕΣΥ, δημόσια παιδεία κ.α.). Τώρα, το Κράτος έχει βαλθεί να εντάξει στη σφαίρα των εμπορευματικών σχέσεων κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων. Να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο γεννήθηκε τον Μεσαίωνα ως εκκλησιαστικός-μοναστηριακός θεσμός και αποτέλεσε εξαρχής χώρο ανιδιοτελούς προσφοράς και φιλανθρωπίας.

Ειδικά στην Ελλάδα, το ΕΣΥ υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικές κοινωνικές κατακτήσεις, προϊόν μακρόχρονων αγώνων του εργατικού και δημοκρατικού κινήματος. Το νομοσχέδιο μάς γυρίζει πρακτικά στην κατάσταση που επικρατούσε στην υγεία πριν τη δεκαετία του 1980· δεν συνιστά απλώς μια αντιδραστική πολιτική, αλλά μια κυριολεκτική οπισθοδρόμηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 10, «δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. […] η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας».[1] Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 7, «οι θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που αποβαίνουν άγονες μετά από την προκήρυξή τους δύνανται […] να προκηρύσσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης». Ομοίως, «ως θέσεις μερικής απασχόλησης δύνανται να προκηρύσσονται οι θέσεις σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας […] καθώς και οι θέσεις σε ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως άγονες».[2]

Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι, μέσω της παροχής υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, οι γιατροί του ΕΣΥ θα αυξήσουν το εισόδημά τους, και οι θέσεις εργασίας στο ΕΣΥ θα γίνουν ελκυστικότερες. Πράγματι, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια τεράστιο κύμα φυγής των Ελλήνων ιατρών προς την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απόρροια, μεταξύ άλλων, της καθήλωσης των μισθών και των αντίξοων συνθηκών δουλειάς στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας. Αν, ωστόσο, η Κυβέρνηση νοιαζόταν πραγματικά για το εισόδημα των ιατρών και την προσέλκυση ιατρών στο ΕΣΥ, θα εφάρμοζε αμέσως τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου για επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012, θα επανέφερε τον 13ο και 14ο μισθό και τα επιδόματα που έχουν μειωθεί ή καταργηθεί, και θα προσελάμβανε το αναγκαίο μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ώστε τα τμήματα να λειτουργούν υπό αξιοπρεπείς για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και τους ασθενείς, συνθήκες. Δεν θα ενθάρρυνε τους ιατρούς να αγρεύσουν πελάτες στην αγορά. Όπως επισημαίνει η ΟΕΝΓΕ: «Δεν είναι λύση να τρέχουμε από το πρωινό ωράριο στα απογευματινά ιατρεία και τα απογευματινά χειρουργεία, και από τις εφημερίες στις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρεία, χωρίς ξεκούραση, χωρίς ελεύθερο χρόνο, σε βάρος της υγείας και της ζωής, τόσο της δικής μας όσο και των ασθενών μας».[3]

Με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ και με την είσοδο σε αυτό ιδιωτών ιατρών μερικής απασχόλησης, οι ασθενείς μετατρέπονται, νομίμως μάλιστα, σε αντικείμενα οικονομικής εκμετάλλευσης. Το περιβόητο «φακελάκι» όχι μόνο δεν εκριζώνεται, αλλά θεσμοθετείται και επισημοποιείται, αφού η αγοραπωλησία των ιατρικών υπηρεσιών καθιερώνεται ως η κύρια μορφή σχέσης ιατρού-αρρώστου. Από αυτή, βεβαίως, την εμπορευματική σχέση, θα αποκλείεται, εξ ορισμού, όποιος ασθενής δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει χρηματικώς. Συνάμα, η ποιότητα της παρεχόμενης στο ΕΣΥ περίθαλψης υποβαθμίζεται, καθώς διαταράσσονται η συνέχεια στην παρακολούθηση των αρρώστων, η λειτουργία της θεραπευτικής ομάδας και η διεπιστημονική συνεργασία. Άραγε, πώς θα εξασφαλισθούν τα παραπάνω με ιατρούς–«επισκέπτες», οι οποίοι θα έχουν τον νου τους στο ιδιωτικό τους ιατρείο;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις υπηρετούν αντικειμενικά την αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, και θα ωφελήσουν μόνο τους «μεγαλογιατρούς», επιτείνοντας την προλεταριοποίηση της μεγάλης μάζας των ιατρών. Και τούτο διότι, με την αύξηση της προσφοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον σχετικό ιατρικό υπερπληθυσμό που θα προκύψει, θα πέσει η τιμή της ιατρικής εργασίας, τουτέστιν θα συμπιεσθούν έτι περαιτέρω οι μισθοί των ιατρών που απασχολούνται σε ιδιωτικά θεραπευτήρια με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αυτό, με τη σειρά του, θα διογκώσει το κύμα μετανάστευσης νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Πρέπει να τονισθεί ότι το παρόν απαράδεκτο σχέδιο νόμου έρχεται ως επιστέγασμα μιας σειράς νομοθετημένων μέτρων που αποσκοπούν στην υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της υγείας, όπως τα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία και οι διαβόητες «Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα» (ΣΔΙΤ). Ακόμη, επισφραγίζει με τον χειρότερο τρόπο τη μεροληπτική – εις βάρος του δημοσίου και υπέρ του ιδιωτικού τομέα της υγείας – στάση που ακολούθησε η Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της  πανδημίας του κορωνοϊού.

Απ’ την αρχή της πανδημίας, το Κράτος αποφάσισε τη νοσηλεία των ασθενών με COVID-19 να την επωμιστεί εξ ολοκλήρου το ΕΣΥ και ο ιδιωτικός τομέας να παραμείνει αμέτοχος, διότι διέβλεψε (σωστά) ότι δεν είναι κερδοφόρα. Ακόμη και άνθρωποι που είχαν ιδιωτική ασφάλιση ή επιθυμούσαν να νοσηλευτούν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, δεν το μπορούσαν. Στις αιχμές των πανδημικών κυμάτων, όταν δεκάδες ασθενείς παρέμεναν (και πέθαιναν) διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, οι ιδιωτικές ΜΕΘ δεν επιτάχθηκαν. Το μόνο που προσέφερε ο ιδιωτικός τομέας ήταν (έναντι αδράς αποζημίωσης) ένας περιορισμένος αριθμός απλών κλινών για τη μεταφορά εκεί (από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ) ελαφρών περιστατικών, χωρίς συννοσηρότητες, σε φάση αποθεραπείας. Ενώ τα χειρουργεία στο ΕΣΥ είχαν περιοριστεί κατά 60% τουλάχιστον, συνέχιζαν να διενεργούνται απρόσκοπτα στον ιδιωτικό τομέα, για όποιον βεβαίως είχε να πληρώσει (όπως και οι χημειοθεραπείες κ.λπ.). Και όταν οι εκεί νοσηλευόμενοι (για οποιαδήποτε αιτία: καρκινοπαθείς, χειρουργημένοι κ.α.) κολλούσαν τον ιό, λόγω ενδονοσοκομειακής διασποράς, διακομίζονταν άρον άρον στο εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο επιβαρυνόταν έτι περαιτέρω.

Τι αποδεικνύουν τα παραπάνω; Ότι το Κράτος δεν είναι παρά μια «μηχανή ταξικής κυριαρχίας» (Ένγκελς), και ότι το Κεφάλαιο θυμάται την «ελευθερία της αγοράς» και την ελευθερία επιλογής, μόνον όποτε το συμφέρει. Σε μια εποχή εκρηκτικής ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας, της γενικής κοινωνικής γνώσης, των παραγωγικών δυνάμεων εν γένει, είναι κρίμα κι άδικο οι δυνατότητες που διανοίγονται για το σύνολο της ανθρωπότητας να μένουν απραγματοποίητες, και τα επιτεύγματα και τα αγαθά του πολιτισμού να μην είναι κτήμα της κοινωνίας. Οφείλουμε, λοιπόν, να αγωνισθούμε για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως φυλής, εθνότητας κ.λπ. Ούτως ώστε να κρατηθεί το αγαθό της υγείας, κατά το δυνατόν, έξω από τη σφαίρα των εμπορευματικών σχέσεων και της «πραγμοποίησης».

*Ο Γιῶργος Κρανιδιώτης είναι Γιατρός στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά


[1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ME TIΤΛΟ «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». (http://www.opengov.gr/yyka/?p=3687).

[2] Ό. π.

[3] ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. (https://www.oengegr.com/anakoinwseis).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>