Εὐχαριστοῦμε τοὺς φίλους καὶ συνδρομητὲς ποὺ ἀνταποκρίνονται στὴν οἰκονομική μας ἐξόρμηση.
Ἡ ἐφημερίδα γιὰ νὰ ζήσει ἔχει ἀνάγκη τὴ συνδρομή τῶν συνδρομητῶν της.

Γιὰ νὰ ἐκδίδεται ὁμαλά, νὰ ἔχει τὴν ἀναγκαἰα ποιότητα, πρέπει νὰ καλύπτει τὰ τρέχοντα, χωρὶς νὰ δημιουργοῦνται ὑποχρεώσεις σὲ τρίτους. Γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν, πραγματοποιεῖται οἰκονομικὴ ἐξόρμηση, μὲ στόχο τὴν εἴσπραξη των καθυστερούμενων συνδρομῶν, ἔκτακτη ἐνίσχυση καὶ τὴν ἐγγραφὴ νέων συνδρομητῶν.
Ἀνταποκρίσου τώρα- ἐνίσχυσε τὴ ΧΔ καὶ τὴ «Χ»
Ἂν θέλετε νὰ ἀποφύγετε τὶς οὐρὲς στὰ ταχυδρομεῖα καὶ στὴν Τράπεζα, μπορεῖτε καὶ μέσω διαδικτύου νὰ καταβάλετε στὸ λογαριασμό:

«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»:
040/626560-06
IBAN:
GR4301100400000004062656006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ «KINHMA XPIΣΤIANIKH ΔHMOKPATIA»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>