«Θὰ εἶμαι πάντων πατὴρ καὶ πάντων φίλος, ἀλλὰ μόνον τὸ ἐκκλησιαστικῶς δίκαιο θὰ ἐφαρμόζω. Τὰ παιδιά μας σήμερα δοκιμάζονται σκληρά… Τὰ ἰδεώδη καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας σβήνονται… Οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦν ζωντανὴ μαρτυρία, ποὺ κατορθώνεται μὲ σκληρὴ ἐργασία πάνω στὸν ἑαυτό μας. Δὲν θὰ προβῶ σὲ ἐξαγγελίες. Ὅλα εἰπώθηκαν τὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας μου… Ἔρχομαι κοντά σας μὲ ἁπλότητα, γιὰ νὰ σᾶς προσφέρω τὴν ἀγάπη μου. Αὐτὴν ἔχω πάντα στὴ ζωή μου, διότι προέρχομαι ἀπὸ τὸ ἱερὸ νησὶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς Ἀγάπης. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη θὰ εἶναι τὸ ὅπλο μου. Παρακαλῶ ὅλους αὐτὴ ἡ ἀγάπη νὰ μὴν ἐκληφθεῖ ὡς ἀδυναμία ἀπὸ κανέναν. Νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι στὴν πίστη καὶ στὴν πράξη. Κύριο μέλημά μας θὰ εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς πίστεώς μας, ἡ διακονία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ μέριμνα γιὰ τὴν πρόοδο τῆς νεότητας […]». Αὐτὰ τόνισε μεταξὺ ἄλλων κατὰ τὴ σημερινὴ ἀκολουθία τῆς ἐνθρόνισής του στὸ μητροπολιτικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Πλάτων. (ΦΩΤΟ)

Ἡ Χ.Δ. καὶ ἡ “Χ” τὸν συγχαίρουν γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του καὶ εὔχονται κάθε ἐπιτυχία στὴ δύσκολη ἀποστολή του.      

Ὁ κ. Πλάτων (Κρικρής) γεννήθηκε στὴν Πάτμο τὸ 1962 καὶ εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Πατμιάδας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Τὸ 1977 ἔγινε δόκιμος μοναχὸς στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1979 ἐκάρη μοναχὸς ἀπὸ τὸν θεῖο του, μα­κα­ρι­στό Κα­θη­γού­με­νο Ι­σί­δω­ρο, (με­τέ­πει­τα Ε­πίσκο­πο Τράλ­λε­ων), μὲ τὸ ὄνομα Πλάτων. Ὑπηρέτησε ὡς Κωδικογράφος τῆς Μονῆς, Κατηχητὴς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν παλαιογραφία στὴν Πατμιακή Βιβλιοθήκη.

Χειροτονήθηκε Διάκονος τὸ 1983, διορίσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων. Πρεσβύτερος-Αρχιμανδρίτης χειροτονήθηκε τὸ 1985.

Ὑπηρέτησε στὴν Μητρόπολη Περιστερίου, ὅπου ἀνέπτυξε πλούσια πνευματικὴ δραστηριότητα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἐνοριακῆς ποιμαντικῆς. Ἐπὶ δεκαετία ἐξέδιδε καὶ διηύθυνε τὸ μηνιαῖο περιοδικὸ «Ἐνοριακὴ Διακονία».

Τὸ 1997 μετατέθηκε στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ὅπου ἕως σήμερα διακονοῦσε ὡς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημήτρίου Ἀμπελοκήπων, τὸν ὁποῖο ἐξωράισε καὶ ἀποπεράτωσε. Ἐξόπλισε Ἐνοριακὸ Ξενώνα Φιλοξενίας μὲ Παρεκκλήσιο πρὸς τιμὴ τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αιγυπτίας.

Σπούδασε Θεολογία στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ πραγματοποίησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996-1998). Τὸ ἑπόμενο ἔτος ἔλαβε Δίπλωμα Εἰδίκευσης (master) στὸν τομέα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καὶ Δογματικῆς Θεολογίας μὲ τὸν βαθμὸ Ἄριστα. Ἀνακηρύχθηκε ἀριστοῦχος Διδάκτωρ Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Γιὰ τέσσερα χρόνια ὑπηρέτησε ὡς συνεργάτης τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Δημοσίων Σχέσεων τῆς Ἱερὰς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδος «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια». Ἀπὸ τὸ 1998 μέχρι καὶ τὴν ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτη, ὑπηρέτησε ὡς Γραμματέας τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, τόσο ἐπὶ θητείας τόσο τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Χριστόδουλου, ὅσο καὶ τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου.  Ἔχει ὑπηρετήσει καὶ ὡς εἰσηγητὴς τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Γραμματέας τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων, Ὑπεύθυνος τοῦ Διαμητροπολιτικού Δικτύου Γυναικῶν καὶ Ἐπιμελητὴς ἐκδόσεως τῶν «Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Εἶναι μέλος τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἱστορικῆς καὶ Λογοτεχνικῆς Ἑταιρείας καὶ συμμετεῖχε σὲ πολλὲς ἐκκλησιαστικὲς ἀποστολές, συνδιασκέψεις καὶ συνέδρια. Δίδαξε σὲ σχολὲς γονέων καὶ σὲ συνάξεις φοιτητῶν καὶ ἐπιστημόνων. Ἀρθρογραφεῖ σὲ ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, ἔχει δώσει διαλέξεις καὶ ἔχει συγγράψει μελέτες θεολογικοῦ καὶ ἱστορικοῦ κυρίως ἐνδιαφέροντος.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>