“Εν μια νυκτί, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η κυβέρνηση επιχειρεί να καταργήσει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος επί 37 χρόνια βρίσκεται στον πυρήνα της υποδειγματικής λειτουργίας του.

Αντισυνταγματικά, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  επεμβαίνει στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που υπηρετεί έναν πολύ ευαίσθητο κοινωνικό χώρο. Η Πράξη υπονομεύει πλήρως το έργο του ΚΕΘΕΑ, αφού συγχρόνως καταργεί την αποστολή του, τον σκοπό του και τη δυνατότητά του για ίδρυση νέων μονάδων!”

Αυτά τονίζονται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του “Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων” , νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου γνωστού με τα αρχικά ΚΕ.Θ.Ε.Α. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι ο εθνικός φορέας για την αντιμετώπιση ποικίλων εξαρτήσεων που, σαν “δαιμόνια”, παίρνουν τον έλεγχο της βούλησης του σύγχρονου ανθρώπου:  ναρκωτικά, οινόπνευμα, τζόγος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

Εν μια νυκτί, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η κυβέρνηση επιχειρεί να καταργήσει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος επί 37 χρόνια βρίσκεται στον πυρήνα της υποδειγματικής λειτουργίας του.

Αντισυνταγματικά, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  επεμβαίνει στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που υπηρετεί έναν πολύ ευαίσθητο κοινωνικό χώρο. Η Πράξη υπονομεύει πλήρως το έργο του ΚΕΘΕΑ, αφού συγχρόνως καταργεί την αποστολή του, τον σκοπό του και τη δυνατότητά του για ίδρυση νέων μονάδων!

Η «εκσυγχρονιστική» παρέμβαση της κυβέρνησης αποσκοπεί στην αντικατάσταση του αιρετού και άμισθου διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ με ένα συμβούλιο έμμισθων διορισμένων ημετέρων.

Αποβλέπει στη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού οργανισμού, η λειτουργία του οποίου θα διαταράσσεται  με κάθε κυβερνητική αλλαγή και ο οποίος θα είναι ευάλωτος σε πάσης φύσεως πολιτικές παρεμβάσεις.

Με αυταρχισμό καταλύει ένα καινοτόμο για την Ελλάδα  και δοκιμασμένο στην πράξη οργανωτικό και διοικητικό σχήμα που δίνει φωνή και δικαίωμα αυθεντικής έκφρασης  σε όλους όσους αφορά η υπόθεση της απεξάρτησης  και  κοινωνικής επανένταξης:  στους συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα, στους γονείς τους, στους εργαζόμενους και στους εθελοντές.

Αυτοί είναι που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ η οποία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ, θέσεις στις οποίες μέχρι σήμερα έχουν υπηρετήσει  δεκάδες εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας από όλο το πολιτικό φάσμα και διαφορετικά πεδία της δημόσιας ζωής.

Η επίκληση «της αποκατάστασης της χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης» από πλευράς της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον αστεία, γιατί είναι γνωστό σε όλον τον πολιτικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία ότι: Το ΚΕΘΕΑ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ποτέ δεν δημιούργησε «μαύρες τρύπες», δεν προέβη σε δανεισμό, δεν ενεπλάκη σε σκάνδαλα. Είναι ο πρώτος δημόσιος ελληνικός οργανισμός στον τομέα της υγείας-κοινωνικής φροντίδας που καθιέρωσε από το 1995 τον κατ’ έτος δημόσιο απολογισμό. Ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, διαθέτει διπλογραφικό σύστημα και εσωτερικό έλεγχο, ενώ η πολύ καλή του επίδοση στον τομέα αυτόν επιβεβαιώθηκε και από τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ υποβάλλει κατ’ έτος Σχέδιο Δράσης, Προϋπολογισμό και Απολογισμό στο Υπουργείο Υγείας, υπό την εποπτεία του οποίου τελεί.

Εντελώς αναίτια, με παντελή απουσία τεκμηρίωσης και χωρίς προειδοποίηση και διάλογο, η κυβέρνηση τινάζει στον αέρα την ομαλή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. Υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και στρέφεται ενάντια σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες που μέσα από το ΚΕΘΕΑ βρίσκει τον δρόμο της επανένταξης στην ελληνική κοινωνία” 

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ναρκωτικών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, σε σωφρονιστικά καταστήματα, σε άμεσα προσβάσιμες μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.

Τα προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και την εργασία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα. Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.”

Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.Θ.Ε.Α (Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 4139/2013), διασφαλίζει τη διοικητική του αυτονομία, τη δυνατότητα να επιτελεί το έργο του χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις και τη συμμετοχικότητα στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Είναι προφανές ότι το πλαίσιο της μέχρι σήμερα λειτουργίας του ΚΕ.Θ.Ε.Α.,  είναι από τις πιο επιτυχημένες μορφές αυτοδιαχείρισης ενός φορέα ειδικού σκοπού, με βάση ανθρώπους που πονάνε την  αποστολή τους και όχι διορισμένους γραφειοκράτες, όπως επιδιώκεται με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ενός φορέα που παρά τα πενιχρά μέσα, έχει επιδείξει πολύ σημαντική προσφορά.

Ήδη, ο αγώνας κατά της εξάρτησης υπονομεύεται από την ιδεολογική επικυριαρχία της ναρκοκουλτούρας, που αναδείχθηκε με τη νομιμοποίηση της καλλιέργειας και εμπορίας κάνναβης επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την αντίληψη  του τζόγου ως εργαλείου ανάπτυξης, με την ίδρυση καζίνου στο Ελληνικό, μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πρωτεύουσας, που προωθείται από τη σημερινή Κυβέρνηση.

Γι’  αυτό και προκαλεί ερωτηματικά η προωθούμενη “Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου”, με την οποία παρακάμπτεται η Βουλή κατά τρόπο άκρως αυταρχικό και αντιδημοκρατικό. Πού βρίσκεται το “κατεπείγον” ; Για ποιο λόγο τόση βιασύνη σε θέματα τόσο ευαίσθητα με την κατάργηση ενός πλαισίου που παγιώθηκε όταν και πάλι κυβερνούσε η Ν.Δ.; Μια πράξη ακραίου αυταρχισμού που θυμίζει σε μικρότερη κλίμακα το κλείσιμο της Ε.Ρ.Τ., που αποτελεί ανησυχητικό δείγμα γραφής για το μέλλον.

Στην καλύτερη περίπτωση, τα κίνητρα των εμπνευστών της “Π.Ν.Π.” περιορίζονται στη δημιουργία ενός ακόμα πεδίου διορισμών προς ικανοποίηση της κομματικής πελατείας. Ή απλώς, να έχουμε να κάνουμε με “αντανακλαστικό” της κρατικής γραφειοκρατίας, αφού οι εθελοντές “χαλάνε την πιάτσα”.

Σε κάθε περίπτωση, η υπονόμευση του έργου ενός τόσο επιτυχημένου και αυτοδιαχειριζόμενου φορέα εντάσσεται πλήρως στην κρατούσα συστημική ατομοκρατική λογική του δικαιωματισμού (με βάση την οποία λογίζεται ως “δικαίωμα” η ελεύθερη χρήση των λεγόμενων “ελαφρών” ναρκωτικών” ) και της άναρχης “ανάπτυξης”, την οποία υπηρετεί ο τζόγος.

Η ΧΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η Κ.Ε. της ΧΔ, σε ανακοίνωσή της, έχει από καιρό ζητήσει εκτιμήσει ότι ” Η καταπολέμηση της χρήσης των ναρκωτικών πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στην πρόληψη, με την πολύπλευρη ενημέρωση στα σχολεία, για την αποτροπή της χρήσης και την καταπολέμησή της στα πρώτα στάδια. Παράλληλα, πρέπει να ενθαρρυνθεί το έργο της απεξάρτησης, με νομικά και άλλα κίνητρα στο χρήστη και την ενίσχυση των υπαρχόντων οργανισμών καταπολέμησης των ναρκωτικών. “

Σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι και αντίθετη με την προωθούμενη “Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου”, η οποία δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να προχωρήσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>