Θέσεις ιδιαίτερα επιπόλαιες και επικίνδυνες προβάλλει το “ΜέΡΑ25” υπό τον κ. Γιάννη Βαρουφάκη για το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους. Στα πλαίσια των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα τους, παίρνουν την ακόλουθη θέση σε θέματα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, όπως οι σχετικές παράγραφοι αριθμούνται στο κείμενο:

” 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Καταργείται η υπάρχουσα θρησκευτική επίκληση στο προοίμιο του συντάγματος, και αντικαθίσταται ως εξής: «Με συνείδηση της ευθύνης του και διαπνεόμενος από τη θέληση να υπηρετήσει τις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, καθώς και την παγκόσμια Ειρήνη, ο Ελληνικός Λαός θέσπισε, με τη συντακτική του εξουσία, το παρόν Σύνταγμα».

22. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΘΡΟ 3 (ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) και αντικαθίσταται ως εξής: α) Το Ελληνικό Κράτος είναι διαχωρισμένο από κάθε θρησκευτική ένωση και τηρεί την αρχή της ουδετερότητας έναντι όλων των θρησκειών. Οι θρησκευτικές ενώσεις αποφασίζουν ελεύθερα για την εσωτερική οργάνωσή τους, όπως νόμος ορίζει. β) Αφαιρούνται  από το σύνταγμα οι εκφράσεις «επικρατούσα θρησκεία», «στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου τριάδας» και όλες οι σχετικές αναφορές στον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών και του καθεστώτος του Αγίου Όρους.” 

Στην “πρεμούρα”  τους να αφαιρέσουν κάθε αναφορά στην επικρατούσα θρησκεία στη χώρα μας και να επιβάλουν το ξεπερασμένο γαλλικό μοντέλο του πλήρους χωρισμού, ζητούν να απαλειφθεί κάθε αναφορά στο Σύνταγμα της Ελλάδος και για το καθεστώς του Αγίου Όρους.

Ξεχνούν άραγε ότι το Άγιον Όρος δεν είναι μόνο μοναστική πολιτεία, αλλά και αυτοδιοικούμενη περιοχή με βάση διεθνείς συνθήκες;  Αν το “ξεχνούν” ηθελημένα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Αν το ξεχνούν από άγνοια ή εκ παραδρομής, είναι ιδιαίτερα επιπόλαιοι.

Αυτά που και οι κατακτητές σεβάστηκαν επί αιώνες, έρχεται ο κ. Βαρουφάκης να καταλύσει και να καταργήσει.

Σε κάθε περίπτωση, για τη ΧΔ, η επίκληση της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος στο προοίμιο του Συντάγματος δεν είναι “θρησκευτική επίκληση”, όπως οι περί τον κ. Βαρουφάκη υποστηρίζουν, αλλά επαναστατικό κάλεσμα. Κάλεσμα για μια πατρίδα ελεύθερη και δίκαιη, που χαρακτηρίζει την ιδιοπροσωπία του Νέου Ελληνισμού και εμπνέει και παραπέμπει στους υπέρ ελευθερίας αγώνες του λαού και του έθνους.

Η εφαρμογή της Αρχής της Ισότητας για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως θρησκεύματος είναι που έχει ουσία και καθόλου δεν κωλύεται από το ισχύον Σύνταγμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>