Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ δεκαετίες, ἡ καθιερωμένη ἀποκριάτικη ἐτήσια συνεστίαση τῆς “Χριστιανικῆς” τὶς ἀπόκριες δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ τοῦτες τὶς μέρες λόγω τῶν μέτρων covid-19. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐξ ἀνάγκης ἀναβάλλεται γιὰ εὔθετο χρόνο, ὅταν ἀνοίξει ἡ ἑστίαση καὶ οἱ μετακινήσεις ἐπιτραποῦν κανονικά.

Θὰ πραγματοποιήσουμε ὅμως, ἑορταστικὴ διαδικτυακὴ συνάντηση, τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀποκριᾶς, 7 Μαρτίου καὶ ὥρα 8 τὸ βράδυ, στὸν σύνδεσμο

whereby.com/xristianiki3

ὅπου ὅποιος/α θέλει, μπορεῖ νὰ μετάσχει πολὺ εὔκολα, χωρὶς πολλὲς τεχνικὲς “διατυπώσεις”, μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ, μὲ κάμερα καὶ μικρόφωνο. Θὰ συζητηθοῦν οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ θὰ γίνει ἐνημέρωση γιὰ τὶς δράσεις καὶ τὴν πορεία τῆς ΧΔ καὶ τῆς “Χ”.

Παρακολουθῆστε ἐδῶ   στιγμιότυπο ἀπὸ παλαιότερη συνεστίαση, πρὸ εἰκοσαετίας, ὅπου μετεῖχε ὁ ἀείμνηστος ἑρμηνευτὴς τοῦ “Νέου Κύματος” Γιῶργος Ζωγράφος. Στη φωτογραφία στιγμιότυπο τῆς περσινῆς συνεστίασης, ποὺ πρόλαβε νὰ γίνει λίγο πρὶν τὴν κρίση τοῦ covid19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>