Η ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

  • ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΖΕΡΒΟΥ

Συγκλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Εκτός από τους καθιερωμένους απολογισμούς, κύριο θέμα συζήτησης ήταν η πορεία προς το Ι’ (10ο) Συνέδριο, το οποίο προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Εξετάστηκαν τα πρώτα κείμενα για το Συνέδριο, τα οποία αφού επεξεργαστεί το Πολιτικό Γραφείο, θα προωθηθούν για προσυνεδριακό διάλογο. Στόχος μας είναι η διαδικασία να είναι αφορμή της μέγιστης συσπείρωσης μελών και φίλων. Η ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή θα συγκληθεί το Σάββατο 8 Οκτωβρίου.


Ο πρόεδρος, κατά την έναρξη των εργασιών, έκανε την ακόλουθη εισαγωγική εισήγηση:
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί Ἐφέτος συμπληρώνονται 69 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ κινήματος καὶ τῆς ἐφημερίδας. Καὶ ὅσο τὰ χρόνια περνοῦν,
τόσο πιὸ ἐπίκαιρη γίνεται ἡ προσέγγιση τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ Κινήματος Νίκου Ψαρουδάκη ἀπέναντι στὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ στὴν κοινωνία.
Ἔγραφε ὁ Νίκος Ψαρουδάκης στὸ βιβλίο «Η Χριστιανική Οικονομία: Σχέδιο οικοδομής του χριστιανικού κόσμου»: «Η υλιστική κοσμοθεωρία, βασικά ατομιστική, μοιράζει το εισόδημα της κοινωνίας βάναυσα, με βάση τον νόμον του ισχυρού. Δίκαιο είναι το συμφέρον του ισχυροτέρου.» Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ κοινωνικὸς δαρβινισμὸς εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἐμφανὴς στὶς μέρες μας. Ὁ κυρίαρχος νεοφιλελευθερισμός, βασίζεται στὴν ἀσυδοσία τῶν ἀγορῶν καὶ στὴν ἀτομοκρατία. Εὐνοεῖ τὴν ἀποσύνθεση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ τὴ λειτουργία τοῦ πολίτη κυρίαρχα ὡς καταναλωτῆ ὑλικῶν προϊόντων καὶ ἰδεῶν.

Εξατομίκευση της πολιτικής

Ἡ πολιτικὴ βάζει στὸ περιθώριο τοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες καὶ μετακινεῖται στὴ σφαίρα τοῦ «κοινωνιακοῦ». Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα (social) ἀναφέρεται στὸ κοινωνικὸ σύνολο. Τὸ «κοινωνιακὸ» (societal) ἀναφέρεται στὶς κοινωνικὲς σχέσεις τοῦ κάθε ἀτόμου ξεχωριστά, στὰ ἀτομικὰ δικαιώματα. (π.χ. δικαιώματα γυναικῶν, προσώπων προερχόμενων ἀπὸ μειονότητες, ποσοστώσεις, κλπ). Ἡ πολιτικὴ παρέμβαση περιορίζεται στὴ σφαίρα τῆς ἀτομικῆς ἠθικῆς. Δὲν ὑποβαθμίζουμε τὴ σημασία αὐτοῦ τοῦ τομέα. Ὅμως, ὁ περιορισμὸς τῶν
πολιτικῶν ἀγώνων στὸ πεδίο αὐτὸ δὲν θίγει τὰ προνόμια τῆς Διεθνοῦς Οἰκονομικῆς Ὀλιγαρχίας ἡ ὁποία ἐπικυριαρχεῖ καὶ σωρεύει ὅλο καὶ μεγαλύτερο πλοῦτο, μὲ ἀντίστοιχη περιθωριοποίηση ὅλο καὶ περισσότερων κοινωνικῶν στρωμάτων.
μπορεῖ ὁ καθένας καὶ ἠ καθεμία νὰ εἶναι ἐλεύθερα «ὅ,τι θέλει καὶ ὅ,τι δηλώσει». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία
τῆς παγκοσμιοποίησης, ἐμφανίζεται δῆθεν προοδευτική. Γιὰ παράδειγμα, οἱ κυβερνήσεις Μπάιντεν καὶ Μακρὸν ἔχουν δώσει σημαντικὲς θέσεις σὲ γυναῖκες καὶ πρόσωπα προερχόμενα ἀπὸ μειονότητες.

Ἡ ἰδεολογία τῆς Παγκοσμιοποίησης, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐμφανίζεται δῆθεν φιλάνθρωπη καὶ ἀνεκτική καὶ δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα νὰ εὐνοήσει τὴν ἀποδόμηση κάθε προγενέστερης ἠθικῆς ἀξίας. Ἀρκεῖ νὰ μὴ θίγονται ἡ ἀσυδοσία καὶ τὰ προνόμια τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς Ὀλιγαρχίας.

Ἡ συστημικὴ θεολογία σὲ ἀδιέξοδο

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἔχει βρεθεῖ «στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ» ἡ ἀνὰ τὸν κόσμο συστημικὴ θεολογία. Εἶχε συνηθίσει νὰ ἀπολαμβάνει τὰ πλούσια ἀνταλλάγματα καὶ τὰ προνόμια τοῦ ρόλου τῆς θεραπαινίδας τῆς ἄρχουσας τάξης. Καὶ τώρα, βλέπει νὰ τίθεται στὸ περιθώριο. Τὸ «ἀντίπαλο δέος» τοῦ «Ὑπαρκτοῦ Σοσιαλισμοῦ» ποὺ τῆς προσέδιδε χρησιμότητα, δὲν ὑπάρχει πιά.
Ἔτσι, μπαίνει κι ἐκείνη στὶς δυνάμεις τῆς ἀμφισβήτησης. Ὅμως, στὸ βαθμὸ ποὺ ἐπιμένει νὰ μετατρέπει τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία σὲ ἀκίνδυνο κώδικα ἀτομικῆς ἠθικῆς, δὲν μπορεῖ νὰ προσφέρει κάτι στὴ σημερινὴ συγκυρία, οὔτε νὰ δώσει τὴ μαρτυρία ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ περιστάσεις.
Ἄλλωστε, ἀπὸ τὸ γεγονὸς καὶ μόνον ὅτι κάποιος ἀμφισβητεῖ τὴν ἰδεολογία καὶ τὸ καθεστὼς τῆς παγκοσμιοποίησης, δὲν σημαίνει ὅτι
ἐκπροσωπεῖ καὶ ἀποδεκτὴ ἐναλλακτικὴ λύση. Ἰδεολογίες ποὺ προάγουν τὸν αὐταρχισμό, τὸ ἐθνικιστικὸ μίσος καὶ τὶς διακρίσεις εἰς βάρος συνανθρώπων μας, εἶναι ἐπίσης ἐκφράσεις ἐγωιστικῆς ἀτομοκρατίας καὶ μορφὲς χυδαίου ὑλισμοῦ.

Δέσμιο τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ τὸ πολιτικὸ σύστημα

Ἀπαράβατα πλαίσια γιὰ μιὰ ὁλοκληρωμένη πολιτικὴ παρέμβαση εἶναι ἡ ὁλοκληρωμένη λειτουργία τῆς Δημοκρατίας μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας ποὺ κατάργησαν οἱ λεγόμενες «εὐρωπαϊκὲς συνθῆκες» καὶ ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη μὲ ἀποκατάσταση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους καὶ ἀνατροπὴ τῆς τάσης γιὰ συγκέντρωση τοῦ πλούτου σὲ λίγους μὲ ἐξαθλίωση τῶν πολλῶν.
Στὴν Ἑλλάδα σήμερα, ὅλο τὸ πολιτικὸ σύστημα εἶναι δέσμιο τῆς λογικῆς τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ. Ἐὰν ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει διολισθήσει στὶς πιὸ ἀκραῖες ἐκδοχές του, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία κόμματος τῆς ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς ποὺ ἔχει ἐμπράκτως ἀποδεχθεῖ τὸ νεοφιελελευθερισμό.Πρᾶγμα ποὺ ἔχει γίνει ἀπὸ καιρὸ μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ, τὸ ὁποῖο συμπλέει μὲ τὶς πλέον ἐνσωματωμένες στὸ σύστημα ἐκδοχὲς τῆς εὐρωπαϊκῆς σοσιαλδημοκρατίας.
Κατά συνέπεια, εἶναι σαφὲς ὅτι ἐλπίδες γιὰ οὐσιαστικὴ κεντρικὴ πολιτικὴ παρέμβαση ἔχουν μειωθεῖ μετὰ τὸ 2015. Σήμερα, τὰ κόμματα
Βελόπουλου καὶ Βαρουφάκη λειτουργοῦν ὡς δεξαμενὲς ἀπορροῆς δυσαρεστημένων ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν ἀντίστοιχα.
Ἡ χώρα περνᾶ κρίσιμες στιγμές. Ὁ φιλοαμερικανικὸς «ὑπερβάλλων ζῆλος» τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη ἔχει καταστήσει τὴ χώρα στόχο, πρῶτα τῆς Ρωσίας καὶ τελευταῖα καὶ τοῦ Ἰράν, χωρὶς νὰ ἀποκλείονται ἄλλες δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις. Ἡ Ἑλλάδα γίνεται «κλοτσοσκούφι» καὶ τῆς Γερμανίας, ἡ ὁποία γιὰ νὰ ἀποφύγει ρήξη σχέσεων μὲ τὴ Ρωσία, πιέζει τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀποστέλλει ἐξοπλισμὸ
στὴν Οὐκρανία στὴ θέση της.

Ἡ παρέμβαση τῆς ΧΔ

Ἡ Χριστιανικὴ Δημοκρατία, ὑπὸ τὶς συνθῆκες αὐτές, ἐπιδίωξε νὰ διατυπώσει μὲ συνέπεια πολιτικὸ λόγο ἀμφισβήτησης τοῦ πολιτικοῦ
συστήματος σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀναζήτηση ὑπεύθυνης ἐναλλακτικῆς πρότασης.
Ἡ πορεία πρὸς τὸ Συνέδριο πρέπει νὰ εἶναι εὐκαιρία συσπείρωσης μελῶν καὶ ἐγγραφῆς νέων, ὅλων ὅσων μᾶς ἔχουν γνωρίσει καὶ ἀποδέχονται τὶς θέσεις μας. Προκειμένου νὰ ἔχουμε ὅσο γίνεται μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές, μὲ ὅποιον τρόπο ἐπιλέξουμε.
Ἰδίως ἐφόσον ὑπάρξει δυναμικὴ γιὰ τὴ συγκρότηση ἑνὸς μετώπου ποὺ νὰ ἀμφισβητεῖ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ κυρίαρχου πολιτικοῦ συστήματος προβάλλοντας ὑπεύθυνες καὶ συγκροτημένες ἐναλλακτικὲς λύσεις.

Τὸν πολιτικό της λόγο ἡ ΧΔ ἐξέπεμψε στὰ ἑξῆς πεδία:
-Μέσω τῆς ἔντυπης «Χριστιανικῆς», ἡ ὁποία παρὰ τὶς ἀφάνταστες δυσκολίες ποὺ προκλήθηκαν μὲ τὴν πανδημικὴ κρίση, συνεχίζει
τὴν ἔκδοσή της κανονικά. Ἤδη, ἀντιμετωπίζουμε τὴν πρόκληση τῆς ἀκρίβειας καὶ τῆς ραγδαίας πτώσης τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου στὴ χώρα, ὡς συνέπεια τοῦ νέου Ψυχροῦ Πολέμου.
-Μὲ τὴν ἀνανεωμένη ἱστοσελίδα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, μέσω τῆς ὁποίας μᾶς ἔχουν γνωρίσει καὶ πλησιάσει νέοι φίλοι, προερχόμενοι ἀπὸ νεώτερες ἡλικίες. Ἡ πορεία πρὸς τὸ Συνέδριο μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀφορμή, ὥστε ὅλοι ὅσοι μᾶς ἔχουν γνωρίσει καὶ ἀποδέχονται τὶς θέσεις μας, νὰ πλησιάσουν περισσότερο.
-Τὶς ἀνακοινώσεις μέσω τῶν ΜΜΕ, ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουν δημοσιευτεῖ, ἔστω καὶ σὲ περιφερειακὲς ἱστοσελίδες, μὲ ἀποτελεσμα
νὰ ἔχει γίνει εὐρύτερα γνωστὴ ἡ παρουσία τοῦ Κινήματος. Ὑπάρχει περιθώριο γιὰ διεύρυνση τῆς λίστας παραληπτῶν, στὴν ὁποία ὅλοι καλούμαστε νὰ συμβάλουμε.
-Τὶς ἐκδηλώσεις μας, οἱ ὁποῖες μεταδίδονται διαδικτυακὰ καὶ ἀναρτῶνται στὸ κανάλι μας τοῦ youtube.
-Δυστυχῶς, λόγω τοῦ περιορισμοῦ τῶν πόρων μας ὡς συνέπεια τῆς πανδημικῆς κρίσης σὲ σχέση μὲ τὴν πρὸ τοῦ 2020 περίοδο, ἔχουν περιοριστεῖ καὶ οἱ ἐκδόσεις.
Στὸ ἔργο τὸ ὁποῖο ἔχει παραχθεῖ ἔχει συμβάλει ἀποφασιστικὰ τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο, ποὺ συστηματικὰ συνεδριάζει κάθε ἑβδομάδα, μὲ τὴ διαδικτυακὴ συμμετοχὴ καὶ ἄλλων ἀδελφῶν. Μὲ αὐτοθυσία, ἀδελφοὶ συμβάλλουν ἐνεργὰ στὴν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας μας καὶ διαθέτουν πολύτιμο χρόνο γιὰ τὴν βελτίωση καὶ ἐξειδίκευση τοῦ πολιτικοῦ μας λόγου.

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὸν καθένα ξεχωριστά γιὰ τὴ συμβολή του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>