ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΧΔ ΚΑΙ ΤΗΣ «Χ»
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
Ἀνέκαθεν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Κινήματος καὶ τῆς ἐφημερίδας δὲν ἦταν «ρόδινα». Στὰ ἑβδομήντα χρόνια τῆς ἱστορίας τους, ἀμέτρητες ἦταν οἱ δυσκολίες.
Ὅμως, οἱ καιροὶ ποὺ τώρα περνᾶμε εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολοι. Ἄγονοι πνευματικὰ καὶ ἐπαχθεῖς οἰκονομικά, ἰδίως γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ στηρίζουν τὸ Κίνημα καὶ τὴν ἐφημερίδα του.
Εἰδικὰ στὴν τωρινὴ συγκυρία, λόγω τῆς ἐκλογικῆς περιόδου, ἀφοῦ δὲν συμμετέχουμε στὶς ἐκλογὲς αὐτές, δὲν εὐνοοῦνται περισσότερες δράσεις, οἱ ὁποῖες συσπειρώνουν καὶ ἀποφέρουν ἔσοδα.
Ὅπως ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα, ἐπείγει νὰ κινητοποιηθοῦμε, νὰ κάνουμε οἰκονομικὴ ἐξόρμηση καὶ νὰ μαζέψουμε ἕνα ποσό, προκειμένου νὰ καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες τοῦ Κινήματος. Νὰ μὴ μεσολαβήσει τὸ καλοκαίρι, ὅπου ἐνῶ τὰ ἔξοδα «τρέχουν», τὰ ἔσοδα εἶναι μειωμένα κάθε χρόνο. Καὶ ἕνα μέρος τοῦ ποσοῦ ποὺ μποροῦσε νὰ συγκεντρωθεῖ γιὰ τὶς ἐκλογές, ἔφτανε γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες.
Καλοῦμε λοιπὸν ὅσους ἀδελφοὺς πιστεύουν ὅτι τὸ Κίνημα καὶ ἡ ἐφημερίδα του εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὸν τόπο καὶ γι’ αὐτὸ ἤθελαν νὰ συμβάλουν στὴν ἐκλογική παρουσία, νὰ τὸ κάνουν ἄμεσα γιὰ νὰ συμβάλουν στὴ συνέχιση τοῦ ἀγώνα.
Πέρα ἀπὸ τὸ ποσὸ ποὺ πρέπει νὰ μαζέψουμε τώρα γιὰ τὶς ἄμεσες ἀνάγκες (μισθοί, ταμεῖα, ἐνοίκια, προμηθευτὲς τῆς ἐφημερίδας), πρέπει νὰ διασφαλίσουμε ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς συνδρομὲς τῆς ἐφημερίδας ποὺ καταβάλλονται μιὰ φορὰ τὸ χρόνο ἀλλὰ ἀκανόνιστα, καὶ τὴ ροὴ ἑνὸς ἐλάχιστου σταθεροῦ ἐσόδου, προκειμένου νὰ εἴμαστε ἐντάξει στὶς ὑποχρεώσεις μας καὶ νὰ μὴ δημιουργοῦνται ἐλλείμματα.
Μὲ τὴν ὑποδομὴ ποὺ δημιουργήσαμε μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν, αὐτὸ διευκολύνεται μὲ πάγιες μηνιαῖες καταβολές, ἔστω καὶ τῆς τάξεως τῶν 5,10, 20 εὐρώ, χωρὶς τὴν ἐπιβάρυνση μὲ τὶς ὑπέρογκες προμήθειες τῶν διατραπεζικῶν συναλλαγῶν, ποὺ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἴσως οἱ μεγαλύτερες. Ἂν μαζευτοῦμε πολλοί, τὸ ποσὸ θὰ εἶναι μιὰ καλὴ βάση γιὰ τὶς πάγιες δαπάνες μας. Ἰδίως τὰ μέλη, ἂς θυμηθοῦν τί ἔχουν γράψει ὡς μηνιαία εἰσφορὰ στὴν αἴτησή τους καὶ ἂς τὴν καταθέτουν μὲ τὸν τρόπο αὐτό.
Ἡ ἐγγραφὴ νέων συνδρομητῶν εἶναι ἐπίσης μιὰ ἀπαραίτητη διέξοδος, ποὺ δὲν ἀνακουφίζει μόνο τὰ οἰκονομικά μας, ἀλλὰ καὶ διευρύνει τὴν ἐμβέλεια τοῦ φύλλου καὶ τοῦ πολιτικοῦ μας λόγου. Ἡ σελίδα μας στὸ «φέισμπουκ» ἔχει 1300 φίλους καὶ 1400 ἀκολούθους. Καὶ εἶναι σελίδα «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας», πολιτικοῦ κόμματος. Ἀκόμα κι ἂν δὲν ταυτιζόμαστε μὲ ὅλους, ἂν στοχεύσουμε ὅσοι δὲν εἶναι ἤδη νὰ γίνουν ἠλεκτρονικοὶ συνδρομητές, ὑπάρχει μιὰ βάση νὰ μαζευτεῖ ἕνα μεγάλο σχετικὰ ποσὸ γιὰ τὶς τωρινὲς ἀνάγκες.
Πρέπει ὅμως ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι χωρὶς τὴν ἐνεργὴ συμμετοχή μας, καὶ συνδρομὴ τοῦ καθενὸς καὶ τῆς καθεμιᾶς, δὲν εἶναι οὔτε αὐτονόητη, οὔτε σὲ «αὐτόματο πιλότο» ἡ συνέχιση τῆς λειτουργίας τῆς ἐφημερίδας καὶ τῶν Γραφείων.
Εὐχαριστοῦμε ὅσες καὶ ὅσους συμβάλλουν ἐνεργὰ στὶς δύσκολες αὐτὲς μέρες.
Τὸ πολιτικὸ κενὸ τῶν ἐρχόμενων ἐκλογῶν πρέπει νὰ μᾶς δυναμώσει.
Ἡ πατρίδα καὶ ὁ λαός μας ἔχουν ἀνάγκη τὴν ξεχωριστὴ φωνή, τὸ ὄραμα, τὸν ἀνυπότακτο, ἀνεξάρτητο καὶ ἀσυμβίβαστο καὶ ταυτόχρονα μετρημένο λόγο τῆς ΧΔ καὶ τῆς «Χ», μὲ προτάσεις ὑπεύθυνες καὶ συγκροτημένες, ποὺ ὅλοι μαζὶ δημοκρατικὰ καὶ συλλογικὰ συνδιαμορφώνουμε ἐπὶ δεκαετίες. Ἕνας λόγος σύγχρονος ποὺ ἐξελίσσεται καὶ διαμορφώνεται γιὰ νὰ δώσει ἀπαντήσεις στὰ θέματα τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ ταυτόχρονα παραμένει ἀγκυροβολημένος στὸ ἀσφαλὲς καὶ διαχρονικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ κοινωνικοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἂς συμβάλουμε ὅλοι ἐνεργὰ γι’ αὐτό ἄμεσα!

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                Η ΤΑΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ                                                                                                                                  ΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΔ
Τράπεζα Eurobank:0026.0240.37.0202078835
ΙΒΑΝ: GR9602602602400000370202078835
Τράπεζα Πειραιώς: 5029112333661
ΙΒΑΝ: GR8101720290005029112333661
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 040/626560-06
IBAN: GR4301100400000004062656006
Τράπεζα Alpha Bank: 101-00-2002-343892
IBAN: GR0401401010101002002343892
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>