Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. (η Εurostat) έδωσε στη δημοσιότητα  στοιχεία για τη μέση ηλικία του πληθυσμού των κρατών αυτών την 1.1.2018 (μέση ηλικία του πληθυσμού μας χώρας είναι εκείνη που τον χωρίζει σε δύο ίσα μέρη).

Με τα παραπάνω στοιχεία και εκείνα από τη βάση δεδομένων της Eurostat, τόσο για τη μέση ηλικία του πληθυσμού τα προηγούμενα χρόνια όσο και για την κατά ομάδες ηλικιών κατανομή του, θα εξετάσουμε στο άρθρο αυτό τη μεταβολή της γήρανσης του πληθυσμού την επταετία 2011-2017 των δύο Mνημονίων των  Kυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ και του τρίτου Mνημονίου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τις μεταβολές αυτές θα τα συγκρίνουμε με εκείνες στα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η μέση ηλικία του πληθυσμού της Xώρας  μας, ενώ την 1.1.2011 ήταν 41,5 έτη,  την 1.1.18  έφτασε τα  44,6 έτη. Η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που σημειώθηκε την 1.1.2011 σε σχέση με την 1.1.2004, δηλαδή η γήρανση του πληθυσμού της χώρας, με βάση τη μέση ηλικία,  επιταχύνθηκε. Μεγαλύτερη μέση ηλικία από εκείνη της  Xώρας μας την 1.1.2018 είχαν μόνο η Ιταλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία.

Ακριβέστερα τη γήρανση του πληθυσμού δείχνει ο δείκτης γήρανσης του. Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω με τον  πληθυσμό ηλικίας 0-14 ετών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο μεγαλύτερη είναι η γήρανση του πληθυσμού.

Για τον υπολογισμό του δείκτη γήρανσης του πληθυσμού απαιτείται η κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών κατανομή του. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η κατανομή αυτή την 1.1.2011 και 1.1.2018 καθώς και μεταβολή του την επταετία 2011-2017 δίνονται στο πρώτο μέρος του Πίνακα.  Από αυτά προκύπτει ο δείκτης γήρανσης στο δεύτερο μέρος του Πίνακα.

 

Από το πρώτο μέρος του  Πίνακα  φαίνεται ότι την 1.1.2018 σε σχέση με την 1.1.2011 σημειώθηκε:

  • Μείωση κατά 81.587 στην ομάδα ηλικιών 0-14, η οποία οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων
  • Μείωση στην ομάδα ηλικιών 15-64 ετών κατά 495.089, η οποία οφείλεται στη νέα μετανάστευση και στη γήρανση του πληθυσμού. Στην ομάδα αυτή ηλικιών ανήκει το εργατικό δυναμικό της Xώρας, η ανάλογη μείωση του οποίου έχει τόσο άμεσες όσο και μακροχρόνιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
  • Αύξηση στην ομάδα ηλικιών 65 ετών και άνω, η οποία οφείλεται στην επιτάχυνση της γήρανσης του πληθυσμού.

Από το δεύτερο μέρος του Πίνακα 2 φαίνεται ότι ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού την 1.1.2018 ήταν μεγαλύτερος από εκείνο την 1.1.2011. Η αύξηση αυτή  οφείλεται στις μεταβολές του πληθυσμού των ομάδων ηλικιών 0-14 ετών και 65 ετών και άνω που προαναφέρθηκαν.  Πιο συγκεκριμένα: ενώ την 1.1.2011 ο πληθυσμός της ομάδας ηλικιών   65 ετών και άνω την ήταν κατά 32% μεγαλύτερος από εκείνο της ομάδας ηλικιών 0-14 ετών, την 1.1.2018  ήταν κατά 51% μεγαλύτερος. Σημειώθηκε δηλαδή, όπως και στην περίπτωση της μέσης ηλικίας,  επιτάχυνση της γήρανσης του πληθυσμού.

Σε σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη τα Ε.Ε., με βάση το δείκτη γήρανσης του πληθυσμού, η Xώρα μας  είχε την 1.1.2018, όπως και στην περίπτωση της μέσης ηλικίας, είχε  τον 4ο  μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο από εκείνο της Xώρας μας, όπως και στη μέση ηλικία, είχαν,  η Ιταλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία.

Τόσο η μεγάλη φυσική μείωση του πληθυσμού, δηλαδή η μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων και η μεγαλύτερη αύξηση των θανάτων, όσο και η μετανάστευση οφείλονται στις επιπτώσεις της εφαρμογής των μέτρων των μνημονίων (εκτόξευση στα ύψη της ανεργίας,  δραστική μείωση των μισθών και συντάξεων καθώς και των κοινωνικών δαπανών του προϋπολογισμού).

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα μας στη  «Χριστιανική», ο πληθυσμός της Xώρας μας άρχισε να μειώνεται από το 2011. Η μείωση αυτή συνεχίστηκε και το 2018.  Αν η  μείωση αυτή του πληθυσμού συνδυαστεί με την επιτάχυνση της γήρανσής του, είναι σαφές ότι το μέλλον της Xώρας κάθε άλλο παρά ευοίωνο διαγράφεται, δεδομένου ότι ένας μικρότερος και πιο γερασμένος πληθυσμός:

  • Έχει μικρότερες δυνατότητες προσαρμογής στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
  • Έχει περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα υγείας για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται περισσότερες κρατικές δαπάνες.
  • Περισσότερες δαπάνες απαιτούνται και για την κάλυψη των συντάξεων εκείνων που αποχωρούν από το εργατικό δυναμικό.

Παρ’ όλο ότι τα παραπάνω είναι γνωστά, όπως  όλες οι μονοκομματικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. την  30ετία 1980-2009 έτσι και οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αντί λάβουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών εξελίξεων στον πληθυσμό της Xώρας που αναλύθηκαν στο άρθρο αυτό, περιορίζονταν σε ημίμετρα αντιμετώπισης της μείωσης των γεννήσεων, η οποία, όμως, συνεχιζόταν. Δυστυχώς, όπως φαίνεται από τις σχετικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το ίδιο θα κάνει και η νέα κυβέρνηση της Ν.Δ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>