Μὲ στόχο τὴν κάλυψη τρεχουσῶν ἀναγκῶν ποὺ ἐπείγουν, ἀλλὰ καὶ παλαιότερων ὑποχρεώσεων, ἡ ΧΔ καὶ ἡ «Χ» πραγματοποιοῦν ἔκτακτη οἰκονομικὴ ἐξόρμηση.

Ἐνισχύουμε τώρα τὴ “Χ” καὶ τὴ Χ.Δ. Γίνεται καὶ μέσω διαδικτύου, ἄμεσα καὶ χωρὶς ταλαιπωρία.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»:
040/626560-06
IBAN ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :
GR 4301100400000004062656006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ «KINHMA XPIΣΤIANIKH ΔHMOKPATIA»

Ἡ «Χριστιανικὴ» εἶναι ἡ δική σας ἡ φωνή, ἐσᾶς ἔχει μοναδικὰ στηρίγματα.
Ἐνισχύοντας τὴ ΧΔ δυναμώνουμε τὴν ἔκφραση τοῦ κοινωνικοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου, μιὰ φωνὴ στὴν ὑπηρεσία
τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ ἀλλοιώσεις, ἐνάντια στὴν ἀδικία καὶ στὴ μισαλλοδοξία, σὲ κάθε ἔκφραση
μίσους πρὸς τὸν συνάνθρωπο.
Ἐνισχύστε μὲ τὴν εἰσφορά σας.
Ὅποιος δὲν ἔχει στείλει τὴ συνδρομή του, ἂς τὸ κάνει ἄμεσα, διότι οἱ ἀνάγκες εἶναι πιεστικές.
Ὅποιος δὲν ἔχει ἐγγραφεῖ συνδρομητής, ἂς τὸ κάνει τώρα.
Ἔχουμε περιοριστεῖ στὶς ἐντελῶς ἀνελαστικὲς δαπάνες.
Κατὰ συνέπεια, ἡ ὅσο γίνεται ταχύτερη ἀνταπόκρισή σας θὰ συμβάλει στὴν άπρόσκοπτη ἔκδοση τοῦ φύλλου καὶ στὴν ὁμαλὴ
λειτουργία τῶν γραφείων μας.
Ἂν ὅλοι οἱ συνδρομητὲς ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑποχρεώσεις τους, ἡ ἐφημερίδα θὰ εἶναι πλήρως αὐτάρκης.

Τὸ ποσὸ μπορεῖ νὰ συγκεντρωθεῖ μὲ τὴν εἴσπραξη καθυστερούμενων συνδρομῶν, ἐγγραφὴ νέων συνδρομητῶν, τὴ διάθεση τῶν ἐκδόσεων καὶ ἔκτακτη ἐνίσχυση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>