Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ,  μέσω τοῦ καναλιοῦ τῆς “Χριστιανικῆς” στὸ youtube την Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ(1-11-2021, Δευτέρα, 6.30 μ.μ.) τοῦ Β’ Διαδικτυακοῦ Συνεδρίου τῆς “Χριστιανικῆς” γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση.

Εἰσηγήσεις (Διάρκεια 15΄-20΄)

 1. Τρόποι ἐνίσχυσης καί συμμετοχῆς τῶν Ἑλλήνων κληρικῶν καί μοναχῶν στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Γάλλο Κώστα, συγγραφέα, ἐκπαιδευτικό.
 2. Συνεργασία Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς καί τῶν ὑπόδουλων συμπατριωτῶν τους κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Καραθανάση Ἀθανάσιο, καθηγητή Πανεπιστημίου.
 3. Ἡ πνευματική σημασία τοῦ ἀγώνα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν π. Ἀρτέμιο, τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.
 4. Ἀγῶνες καὶ ἀγωνίες τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια γιὰ τὸ αἴσιο τέλος τῆς ἐπανάστασης.
  Ἀπό τὴν μητέρα Φιλοθέη, ἡγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βρυούλων Ἀθηνῶν
 5. Οἱ Φιλέλληνες τῶν Βαλκανίων στόν Ἀγώνα τοῦ 1821: Ἡ ἐπίδραση τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης καί τοῦ ὁράματος τοῦ Ρήγα σ’ αὐτούς.
  Ἀπό τόν Μορᾶτο Ἀνδρέα, ἐκπαιδευτικό, φιλόλογο καί θεολόγο.

 Ἀκολούθησε συζήτηση

Συντονιστής: Παπαδημητρίου Ἀπόστολος, συντ. μηχανικός, δημοσιογράφος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>