• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι άξονες μιας νέας πνευματικής και πολιτικής πρότασης για την πολιτική παρέμβαση της Χριστιανικής Δημοκρατίας στις συνθήκες του 21ου αιώνα θα αναπτυχθούν το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο γραφείο της Αθήνας από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΠΓ της ΧΔ. Μέλη και φίλοι καλούνται να παρευρεθούν για να συμβάλουν στον προβληματισμό, ενόψει και του 10ου Συνεδρίου του ερχόμενου Ιανουαρίου.

Ἡ ΧΔ, μὲ ἀδιαπραγμάτευτο σημεῖο ἀναφορᾶς τὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσής μας, διαμορφώνει τὸ πολιτικὸ πλαίσιο τῶν θέσεών της γιὰ νὰ δώσει τὴ δική της ἀπάντηση στὰ σύγχρονα πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα.
Ἡ ἐναλλακτικὴ πολιτική μας πρόταση, στὴ βάση τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς καταγγελίας τῆς ἀδικίας καὶ τῶν κραυγῶν τοῦ μίσους καὶ τῆς μισαλλοδοξίας, ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς πολίτες.
Ἡ κατάσταση μετὰ τὴν covid-19 ἐποχὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἀπὸ πολιτικὲς δυνάμεις ποὺ φανατίζουν καὶ διχάζουν ἀσκώντας τὴν πολιτικὴ μὲ ὅρους πολέμου καὶ ἀποπροσανατολίζουν, ἐπενδύοντας στὸν ἐθνικισμὸ καὶ στὸ μίσος.
Οὔτε μὲ δυνάμεις ποὺ δὲν μποροῦν νὰ δοῦν πέρα ἀπὸ τὰ Μνημόνια καὶ τὸν κοινωνικο-πολιτικὸ μονόδρομο ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ στὸ διηνεκές, μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση μηχανισμῶν τεχνοκρατικῆς οὐδετερότητας, ἐποπτείας καὶ ἐπιβολῆς, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν μόνον ἀριθμοὺς καὶ ὄχι ἀνθρώπους.
Ἔχουμε χρέος, ὄχι μόνο νὰ ἀντισταθοῦμε στὴ δικτατορία τῶν ἀγορῶν, νὰ συμβάλουμε ὅσο μποροῦμε στὴν κάλυψη τοῦ πολιτικοῦ κενοῦ τῆς χώραςκαὶ νὰ διατυπώσουμε ὑπεύθυνη ἐναλλακτικὴ πρόταση, στὴ βάση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
• Καλούμαστε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ ξεπεράσουμε τὰ ψεύτικα διλήμματα, ἀνἀμεσα
στὸ «Ἀκραῖο Κέντρο», ὅλο μαζὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα Δεξιᾶς-Ἀριστερᾶς ποὺ πέταξε τὶς μάσκες καὶ συνενώθηκε γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὴν Παγκοσμιοποίηση καὶ τὸν ἐκτροχιασμένο Καπιταλισμό καὶ

στὴν (παλαιοῦ τύπου, φασίζουσα) Ἀκροδεξιά, ποὺ ὑπηρετεῖ τὸν ἐθνοφυλετισμὸ καὶ τὶς λογικὲς τοῦ μίσους.

Νεοφιλελευθερισμὸς καὶ Φασισμός,μπορεῖ νὰ διαφέρουν φαινομενικά, ἀλλὰ συγγενεύουν ἐπειδὴ καὶ οἱ δύο χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ Δαρβινισμό, ἀποδεχόμενοι ἐκδοχὲς τοῦ «νόμου του ἰσχυροτέρου».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στὶς δύο αὐτὲς ἐκδοχὲς τοῦ ὑλισμοῦ τὶς ὁποῖες ὑπηρετοῦν ἀνεύθυνες καὶ ἀπάνθρωπες ἡγεσίες, ποὺ κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἀναλγησία, πρέπει νὰ ἀντιτάξουμε ἕνα τρίτο δρόμο καὶ πόλο πολιτικῆς συσπείρωσης μὲ ἄξονες:
• Τὴν προάσπιση τῆς λειτουργίας τῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν.
• Τὸν ἀγώνα κατὰ τῆς δικτατορίας τῶν ἀγορῶν, τῆς ἐπικυριαρχίας τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ ἀνισότητας, τῆς ἀπαξίωσης τῆς ἐργασίας, τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων καὶ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.
• Τὴν παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση καὶ τὴν αὐτάρκεια τῆς χώρας στὰ βασικὰ ἀγαθὰ γιὰ ἀξιοπρεπή διαβίωση τῶν πολιτῶν.
• Ἀποκατάσταση τοῦ δημόσιου χαρακτήρα τῶν κοινωφελῶν ὑπηρεσιῶν (ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια, ὑδροδότηση, τηλεφωνία, συγκοινωνίες)
• Ἀποκατάσταση τῆς ὁλοκληρωμένης λειτουργίας τοῦ συνόλου τοῦ κοινωνικοῦ κράτους: Ὑγεία- Παιδεία μὲ γνώση καὶ σεβασμὸ τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτισμικῆς παράδοσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ-Προστασία τοῦ δασικοῦ πλούτου
• Τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ πλήρους κυριαρχίας τῆς χώρας μὲ στρατηγικὴ ἐξόδου ἀπὸ καὶ τὴ σημερινὴ Εύρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν ἀντικατάστασή της ἀπὸ ἕνα νέο πανευρωπαϊκὸ φορέα διεθνοῦς συνεργασίας, ἀλληλεγγύης
καὶ εἰρηνικῆς συνύπαρξης κυρίαρχων κρατῶν, ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ στὰ Οὐραλια.
• Τὴ διαγραφὴ τοῦ ἀπεχθοῦς μέρους τοῦ δημόσιου χρέους.
• Τὴ διεκδίκηση τῶν γερμανικῶν ὀφειλῶν ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς ναζιστικῆς Κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα.

Τα επιμέρους θέματα που θα θιγούν και ήδη περιλαμβάνονται αναλυτικά στα κείμενα για το 10ο Συνέδριο είναι:

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Οι συνέπειες της διάψευσης ελπίδων και προσδοκιών του 2015 σήμερα.

Β. Η Χ.Δ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η απερήμωση του πολιτικού συστήματος

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΔ- Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΚΙΝΗΜΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ – Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΚΟΜΜΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ

Δ. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:

1. Ὁ covid-19 ὡς πρόσχημα κατάλυσης θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν,

2. Ἡ ἐξάρθρωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους ἄφησε τὶς κοινωνίες ἀνοχύρωτες ἀπέναντι στὴν πανδημία

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Ἡ ἀληθινὴ φυσiογνωμία καὶ ἀποτυχία της

4. Ὁ «πρακτικὸς ὑλισμὸς» τοῦ κυρίαρχου πολιτικοῦ συστήματος στὴν ὑπηρεσία τοῦ νεοφιλελεύθερο «μονόδρομου»

5. Ἀξιόπιστη ἐναλλακτικὴ λύση πέρα ἀπὸ τὸ συμβιβασμὸ τοῦ «Ἀκραίου Κέντρου» καὶ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς Ἀκροδεξιᾶς

6. Ἀντιμετώπιση τοῦ νέο –Οθωμανικοῦ ἐπεκτατισμοῦ στὴ βάση τοῦ διεθνοῦς δικαίου

Ε. Διεθνεῖς ἐξελίξεις

1. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

2. Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ

3. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ

4. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

5. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

6. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ- ΜΠΡΕΞΙΤ

ΣΤ. Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΧΔ- Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΔ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>