«Ο Κομμουνισμός είναι μαρξιστικός ή χριστιανικός; Από το συμφέρον στην αγάπη»

3.00

«Τίθεται τὸ ἐρώτη­μα ὡς πρὸς τὸ ποιὰ ἡ σχέση μεταξὺ τῆς ἀγά­πης καὶ τῆς δικαιοσύ­νης, ποὺ προβάλλει ὁ Χριστιανισμὸς καὶ τοῦ κοινοῦ ταξικοῦ συμφέ­ροντος, ποὺ προβάλλει καὶ στὸ ὁποῖο στηρί­ζεται ὁ Μαρξισμός καὶ ἄλλες κοσμικὲς ἰδεο­λογίες.»

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Μάης τοῦ ’68, ἡ εἴσο­δος τῆς κατειλημμένης Σορβόνης. Στὸ βάθος γραμμένο τὸ σύνθημα «Χριστὸς ὁ μόνος ἐπα­ναστάτης” (Christ seul révolution-naire). Φω­τογραφία: Ἀνρὶ Καρτιὲ Μπρεσόν.

 

Κατηγορία: Ετικέτα: