Ὅπως ἤδη ἔχουμε ἀνακοινώσει, ἡ «Χ» ἔχει ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὸ Πρακτορεῖο Τύπου λόγῳ τῶν δυσμενῶν ὅρων πρακτόρευσης. Τὴν ὑπόθεση αὐτὴ τὴν παίρνουμε στὰ χέρια μας ὅλοι μας καὶ βάζουμε στόχο ἡ ἐφημερίδα νὰ διατίθεται σὲ καίρια σημεῖα ὅλων τῶν Δήμων τῆς Ἑλλαδας. Ὅποιος θέλει νὰ βοηθήσει καὶ νὰ ὑποδείξει σημεῖο πώλησης (περίπτερο, βιβλιοπωλεῖο, ἢ ἄλλο), ἂς ἐπικοινωνήσει μαζί μας, ὥστε νὰ αὐξηθοῦν τὰ σημεῖα διάθεσης.

Κάθε δεύτερη Πέμπτη, μπορεῖτε πρὸς τὸ παρὸν νὰ προμηθεύεστε τὴ «Χριστιανικὴ» ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα σημεῖα διάθεσης:
ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ
· ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΔ, Ἀκαδημίας 78Δ 5ος ὄροφος, τηλ. 2103811302
· Βιβλιοπωλεῖο ΝΑΥΤΙΛΟΣ, Χαριλάου Τρικούπη 28, Ἀθήνα τηλ. 210-3616204
· Περίπτερο ΝΩΝΤΑ ΣΑΒΒΑ, Ἀκαδημίας 97, τηλ. 2103819771
· Περίπτερο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑNΙΔΗ, Πανεπιστημίου 44, τηλ. 36477718