Ο Γάλλος οικονομολόγος Φρεντερίκ Φαρά συνδέει την εισαγωγή του Ευρώ με την απαξίωση της εργασίας: ως προς το ύψος του μισθού και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Και τούτο επειδή χάθηκε ο έλεγχος της νομισματικής πολιτικής και η λεγόμενη “εσωτερική υποτίμηση” και φτωχοποίηση της κοινωνίας αντικατέστησε την δυνατότητα υποτίμησης και διολίσθησης του εθνικού νομίσματος ως μέσου ανάπτυξης της οικονομίας. Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου του με τίτλο “Το Ευρώ καταδικάζει τους μισθούς των Γάλλων” στην ιστοσελίδα Elucid.  Στην ανάλυσή του αναφέρεται και στην Ελλάδα μεταξύ των μεγαλύτερων θυμάτων του χαρακτηριστικού αυτού του Ευρώ και τη χαρακτηρίζει ως το πιο επιτυχημένο εργαστήριο μετάβασης από τη νομισματική στην εσωτερική υποτίμηση. Ο κ. Φαρά συνδέει τη μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων, αφορμή συγγραφής του άρθρου, με την εισαγωγή του Ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες. Το απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται στην Ελλάδα είναι το εξής: Details