Μέχρι τὴ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, ὁ σταυρὸς ἦταν ὄργανο τοῦ πιὸ βασανιστικοῦ καὶ ἀτιμωτικοῦ θανάτου. Ὁ Χριστὸς τὸν μεταμόρφωσε σὲ πηγὴ ζωῆς. Ἀπὸ σύμβολο καταδίκης, ὁ σταυρὸς ἔγινε σύμβολο καὶ προϋπόθεση της σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἐνῶ ὁ μαθητὴς δὲν ἄντεξε καὶ ἀρνήθηκε τὸ Χριστό, ὁ ληστὴς Τὸν πίστεψε, ἂν καὶ φαινομενικὰ ἀδυναμο πάν στὸν σταυρό. Ὁ ληστὴς μὲ τὴν πίστη του ἄνοιξε πρῶτος τὸν Παράδεισο μετὰ ἀπὸ χρόνια, γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα.  Details