Τὸ δεινὸν βουλευτήριον τῶν ἀνόμων, σκέπτεται, θεομάχου ψυχῆς ὑπάρχον, ὡς δύσχρηστον τὸν δίκαιον ἀποκτεῖναι, Χριστόν, ᾧ ψάλλομεν΄ Σὺ εἶ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλήν σου Κύριε. (Ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τετάρτης) Details

Μεγάλη Πέμπτη…

Οἱ πέντε πληγὲς τοῦ Ἰησοῦ δὲν εἶναι λόγια ἀλλὰ φοβερὴ πραγματικότητα. Γι’ αὐτὸ εἶναι καλύτερα νὰ τὶς γνωρίζουμε καὶ ἀπὸ τὰ λόγια. Δύο πληγὲς στὰ χέρια, δύο πληγὲς στὰ πόδια καὶ μία στὰ πλευρά. Ὅλες ἀπὸ μαῦρο σίδερο καὶ ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ τὴν κατάμαυρη ἀνθρώπινη ἁμαρτία.

 • Τρυπημένα τὰ χέρια ποὺ εὐλόγησαν.
 • Τρυπημένα τὰ πόδια ποὺ περπάτησαν καὶ ὁδήγησαν στὴ μόνη ὀρθὴ ὁδό.
 • Τρυπημένο στὸ στῆθος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ξεχυνόταν πύρινη οὐράνια ἀγάπη στὰ παγωμένα ἀνθρώπινα στήθη.
 • Ἐπέτρεψε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, νὰ Τοῦ τρυπήσουν τὰ χέρια ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν πολλῶν χεριῶν –δάση χεριῶν– τὰ ὁποία φόνευσαν, ἔκλεψαν, ἔκαψαν, ἅρπαξαν, παγίδευσαν, βιαιοπράγησαν.
 • Καὶ νὰ τοῦ τρυπήσουν τὰ πόδια γιὰ τὶς ἁμαρτίες πολλῶν ποδιῶν –δάση ποδιῶν– ποὺ περπάτησαν στὸ κακό, σύλησαν τὴν ἀθωότητα, καταπάτησαν τὸ δίκαιο, μόλυναν τὰ ἱερὰ καὶ πάτησαν τὴν καλοσύνη.
 • Καὶ τοῦ τρύπησαν τὸ στῆθος ἐξαιτίας πολλῶν πετρωμένων καρδιῶν –νταμάρια καρδιῶν– στὶς ὁποῖες γεννήθηκε κάθε μοχθηρία καὶ κάθε ἀσέβεια καὶ οἱ ἱερόσυλοι λογισμοὶ καὶ οἱ κτηνώδεις ἐπιθυμίες καὶ στὶς ὁποῖες μέσα ἀπὸ ὅλους τοὺς αἰῶνες σφυρηλατήθηκαν κολασμένα σχέδια ἀδελφοῦ ἐναντίον ἀδελφοῦ, γείτονα ἐναντίον γείτονα, ἀνθρώπου ἐναντίον τοῦ Θεοῦ.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἐπισκόπου Ἀχρίδας Νικολάου Βελιμίροβιτς: Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται, Ἐκδ. Ἐν πλῷ

Ὁ Χριστὸς τὰ ἄλλαξε ὅλα καὶ τὰ ἔκανε ἀνάποδα ἀπ’ ὅ,τι συνηθίζουν οἱ ἄνθρωποι

Γράφει ὁ Φώτης Κόντογλου γιὰ τὴν εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα: «Ἕναν τέτοιον θρίαμβο ἔκανε κι ὁ Χριστὸς σήμερα, ὁ ἄρχοντας τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. Μά, ὅπως τὰ ἄλλαξε ὅλα καὶ τὰ ἔκανε ἀνάποδα ἀπ’ ὅ,τι συνηθίζανε οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι κι ὁ θρίαμβος ποὺ ἔκανε, ἤτανε θρίαμβος τῆς φτώχειας καὶ τῆς ταπείνωσης. Ὁ Ρωμαῖος ὕπατος ἤτανε καθισμένος ἀπάνω σὲ θρόνο καὶ σὲ χρυσὸ ἁμάξι, μὰ ὁ Χριστὸς ἤτανε καβαλικεμένος ἀπάνω σ’ ἕνα πουλάρι, σ’ ἕνα γαϊδουρόπουλο, ποῦνε τὸ πιὸ ταπεινὸ καὶ καταφρονεμένο ἀνάμεσα στὰ ζῶα.»

 • Στὶς εὐαγγελικὲς περικοπὲς ἀπὸ τὸ Σἀββατο τοῦ Λαζάρου καὶ μετά, περιγράφεται ἡ τελικὴ φάση τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ στὴ Γῆ. Ἡ ἀνάσταση ἐνὸς τετραήμερου νεκροῦ, τοῦ Λάζαρου, μπροστὰ σὲ πλῆθος ἀνθρώπων, ἀνέδειξε τὴ θεότητά του καὶ προκάλεσε τὸ λαϊκὸ ἐνθουσιαμὸ τῆς ὑποδοχῆς του.
 • Σήμανε τὸ «συναγερμὸ» στοὺς ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου, ποὺ ἀντὶ νὰ πιστέψουν, ἄρχισαν νὰ μεθοδεύουν τὴν «ἀποδόμηση» τοῦ Ἰησοῦ. Πρῶτα μὲ τὸ ὅπλο τῆς προπαγάνδας.
 • Πρώτη τους σκέψη ἦταν νὰ δολοφονήσουν τὸ Λάζαρο, γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ζωντανὸ «τεκμήριο» τῆς ἐνοχλητικῆς γι’ αὐτοὺς ἀλήθειας.
 • Στὴ συνέχεια, ἐπιχείρησαν νὰ ἀντιπαρατεθοῦν δημόσια, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς τοὺς «ἐφίμωσε» ὅλους, τόσο τοὺς Φαρισαίους, ὅσο καὶ τοὺς ἀντιπολιτευόμενους Σαδδουκαίους. Καὶ στὴ συνέχεια ξεσκέπασε τὴν ὑποκρισία τῶν Φαρισαίων, ἐξαπολύοντας τὰ φοβερὰ «οὐαί».
 • Εἶχε καταγγείλει τὴν μετατροπὴ τοῦ Ναοῦ σὲ «οἶκο ἐμπορίου» ἐκδιώκοντας τοὺς πραματευτὲς ἀπὸ τὸν ἱερὸ χῶρο.
 • Ἔτσι, δὲν δίστασαν νὰ προχωρήσουν καὶ στὴ μεθόδευση τῆς φυσικῆς του ἐξόντωσης.
 • Χρησιμοποίησαν μηχανισμοὺς ἐλέγχου τῆς κοινῆς γνώμης ποὺ διέθεταν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ διαθέτει κάθε ἐξουσία, γιὰ νὰ μεταστρέψουν τὸ λαϊκὸ αἴσθημα καὶ νὰ μετατρεψουν τὸ λαὸ ποὺ μὲ χαρὰ ὑποδεχόταν τὸν Χριστό, σὲ φανατισμένο ὄχλο ποὺ τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ ἐγκληματία Βαραββᾶ.
 • Ἐξασφάλισαν συνεργάτη ἐκ τῶν ἔσω, τὸν Ἰούδα τὸν Ἰσκαριώτη, ποὺ ἀφοῦ ἔφτανε στὸ σημεῖο νὰ κλέβει τὸ ταμεῖο τῶν Ἀποστόλων, δὲν μποροῦσε νὰ μὴ δελεασθεῖ ἀπὸ τὰ ἀργύρια τῆς προδοσίας.
 • Ὅμως, δὲν ἀντιλήφθηκαν, ὅτι ἄθελά τους ὑπηρέτησαν τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τὸν ἀτιμωτικὸ θάνατο μὲ σταύρωση, ἀκολούθησαν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἐπίγεια παρουσία του ὡς ἀναστημένου γιὰ σαράντα ἀκόμα μέρες καὶ ἡ Ἀνάληψή του στοὺς οὐρανούς. Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ στὸ πρόσωπό του, ἡ ἐπανένωση τῆς πεσμένης ἀνθρώπινης φύσης μὲ τὸ Θεό. Καὶ νὰ μεταμορφωθεῖ ὁ Σταυρὸς ἀπὸ ὄργανο βασανισμοῦ, σὲ πηγὴ ζωῆς καὶ σύμβολο τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ ἀνθρώπου.

Καλὴ Ἀνάσταση!

Χριστιανική 13.4.2023. Ἀπὸ τὴ στήλη “Τὰ τοῦ Καίσαρος”.

ΦΩΤΟ: Ἡ Σταύρωση τοῦ Θεοφάνη τοῦ Κρητός, στὴ Μονὴ Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπὸ Ἀέναη Ἐπανάσταση 

Ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τὴ Μεγάλη Πέμπτη, ξετυλίγονται τὰ στάδια τῆς ἀνοιχτῆς ρήξης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ ἰουδαϊκὸ κατεστημένο, ποὺ ὁδήγησαν στὰ Πάθη, τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάστασή Του.

Details

Μὲ ἀνακοίνωσή του, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποφάσισε στὴν περιφέρεια Κωνσταντινουπόλεως καὶ στὶς παρακείμενες Μητροπόλεις, οἱ ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας νὰ τελούνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, μὲ διαδικτυακὴ ἀναμετάδοση μόνον ἀπὸ ἕνα Ναὸ σὲ κάθε Ἐπαρχία,   “γιά νά μήν ἐμπεδοθεῖ ἕνα νέο ἦθος μετατροπῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱερουργιῶν σέ ἕνα ἐπιπλέον τηλεοπτικό θέαμα.” 

Καθώς συνεχίζεται ἡ ἔκτακτος κατάστασις στόν κόσμο, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, συνῆλθαν σήμερα, 8 Ἀπριλίου, σέ Σύσκεψη οἱ ἐν τῇ Πόλει Ἱεράρχες τοῦ Θρόνου, κατά τήν ὁποία ἀποφασίστηκαν:

1) Ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί ἑξῆς οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελοῦνται σέ ἕνα Ναό κάθε ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί κάθε μιᾶς ἀπό τίς παρακείμενες Μητροπόλεις, πάντοτε τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, μέ τήν μέριμνα καί τήν ἐπιστασία τῶν οἰκείων ποιμεναρχῶν καί τοῦ ἐπόπτου κάθε Περιφέρειας.

2) Ἡ σύγχρονη τεχνολογία διευκολύνει τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα κάτω ἀπό τίς παροῦσες δύσκολες συνθῆκες. Ὅμως δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρηση. Γι᾿ αὐτό συνιστᾶται ἡ διαδικτυακή ἀναμετάδοση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν νά γίνεται μόνον ἀπό ἕνα Ναό σέ κάθε Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί τοῦτο γιά νά μήν ἐμπεδοθεῖ ἕνα νέο ἦθος μετατροπῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱερουργιῶν σέ ἕνα ἐπιπλέον τηλεοπτικό θέαμα. Στήν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ τηλεοπτική καί διαδικτυακή ἀναμετάδοση θά γίνεται μόνον ἀπό τόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Φαναρίου, ὅπου οἱ ἀκολουθίες θά τελοῦνται ἀπό τόν σεπτό Προκαθήμενο καί τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

3) Στίς Ἐπαρχίες τοῦ ἐξωτερικοῦ τά λοιπά σχετικά θά ἀποφασίζονται ἀπό τούς οἰκείους ποιμενάρχες, πάντοτε μέσα στά πλαίσια τῶν ἀποφάσεων καί ὁδηγιῶν τῶν τοπικῶν Κυβερνήσεων καί τῶν Ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν.

4) Στά Πατριαρχικά Μοναστήρια, ὅπως ἔχει ἀποφασισθῆ, ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελοῦνται κανονικά ἀπό τίς Ἀδελφότητές τους, χωρίς τήν προσέλευση ἔξωθεν προσκυνητῶν
.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἡ περί Αὐτόν Ἱεραρχία εὔχονται σέ ὅλους μία κατανυκτική Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί ἕνα εὐλογημένο Ἅγιο Πάσχα.

Φανάρι, 8 Ἀπριλίου 2020
Ἐκ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας

Κλειστές οι εκκλησίες για τους πιστούς το διάστημα 12-20 Απριλίου, από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου διευκρίνισε ότι το διάστημα κατά το οποίο προβλέπεται με τη συνοδική εγκύκλιο ότι οι εκκλησίες θα είναι ανοικτές, αφορά τους ιερείς και το απολύτως αναγκαίο προσωπικό. 

Ειδικότερα, διευκρίνισε τα εξής:

 «Η δυνατότητα ατομικής προσευχής καταργήθηκε με την ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών Δ1α/Γ.Π οικ 20036/ 22-3-2020 (ΦΕΚ B΄ 986), καθώς δεν προβλεπόταν ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης και γι’ αυτό δεν περιελήφθη στην ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/6-4-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1178).

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ιερά Σύνοδος δεν προτρέπει κανέναν πιστό να έλθει στην Εκκλησία. Οι Εκκλησίες δεν είναι ανοιχτές για τους πιστούς κι αυτό είναι το νόημα της «κεκλεισμένων των θυρών» τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών.

Η υπ’ αριθ. 3018/7.4.2020 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου απευθύνεται προς τους Μητροπολίτες και όχι τους πιστούς και κατά συνέπεια δεν είναι έγγραφο προτρεπτικό για προσέλευση στην Εκκλησία, αφού μάλιστα η Ιερά Σύνοδος δεν δύναται να «νομοθετήσει» αντίθετα προς όσα προβλέπουν οι αποφάσεις της Πολιτείας.

Η Εγκύκλιος αναφέρει ότι οι Ναοί θα είναι ανοικτοί 11.00-13.00 τις Ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και 13.00-17.00 την Μεγάλη Παρασκευή, δύο (2) ώρες μετά την απόλυση των Ιερών Ακολουθιών. Αυτό είναι ένα καθαρά περιοριστικό μέτρο που συνδέεται αποκλειστικά με την παράγραφο 6 της Διϋπουργικής αποφάσεως: «Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών των χώρων θρησκευτικής λατρείας» και αφορά μόνο τους Ιερείς και το αναγκαίο προσωπικό των Ιερών Ναών.

Πέρα, όμως, απ’ όσα αναφέρουν οι αποφάσεις της Πολιτείας, η Ιερά Σύνοδος προτρέπει όλους τους πιστούς να κατανοήσουν ότι την φετινή Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση, κατ’ άκραν εκκλησιαστική οικονομία και επειδή οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των καιρών, οφείλουμε να παραμείνουμε στο σπίτι, προσηλωμένοι στην κατ’ οίκον προσευχή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγουμένως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την συνοδική εγκύκλιο είχε κρατήσει στάση πολύ πιο ελαστική δηλώνοντας: “Παρεμπιπτόντως μπορεί κάποιος όταν κάνει κάποια άλλη έξοδο από το σπίτι του για τους άλλους λόγους που δικαιολογεί αυτή την έξοδο να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που λέμε ατομική λατρεία περνώντας και από την εκκλησία της ενορίας του. Αυτό που θα φροντίσουμε είναι να μην υπάρξει συνωστισμός σε συνεργασία με την εκκλησία πάντα λέγοντας ότι αυτό το διάστημα μένουμε στο σπίτι, δεν πηγαίνουμε στις εκκλησίες μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών.” 

Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι αρχικά υπήρχε πρόθεση το διάστημα που προβλέφθηκε να είναι ανοικτές οι εκκλησίες, προοριζόταν για να προσκυνήσουν οι πιστοί, κατ’ επέκταση του δικαιώματος που εξ αρχής υπήρχε για μετάβαση προς “ατομική προσευχή”.

Πλην όμως, μεσολάβησαν πιέσεις, με πιο χαρακτηριστικές υστερικές κραυγές ιστοσελίδων, όπως η “ζούγκλα” του κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και το TVXS του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στέλιου Κούλογλου.

Στην πρώτη, με δύο κορυφαίες αναρτήσεις και τίτλο: “Κήρυγμα ανυπακοής από την Ιερά Σύνοδο”    και  “Μεταξύ σφύρας και άκμονος η Κυβέρνηση” (κορονοϊού και ανυπακοής της Εκκλησίας) εγκαλείται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για ανυπακοή, ακόμα και ποινικά κολάσιμη. Ακόμα και μετά την αναδίπλωση της Ιεράς Συνόδου με τη 2η, διευκρινιστική ανακοίνωσή της, επιμένει ότι ” Η παρέμβαση αυτή όπως ήταν φυσικό επέτεινε τη σύγχυση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην κοινωνία. Άλλωστε ο Εκκλησιαστικός λόγος είναι εξαιρετικά προπονημένος στη δημιουργία σύγχυσης με διπλά, τριπλά ακόμη και πολλαπλά μηνύματα.”

Στην δεύτερη, με κορυφαία ανάρτηση και τίτλο “Η Δεξιά του Κυρίου θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία”, ακόμα και μετά τη διευκρίνιση της Ιεράς Συνόδου, ότι  “Η δυνατότητα ατομικής προσευχής καταργήθηκε”, κατηγορείται ο Υπουργός κ. Χαρδαλιάς για…έλλειψη ζέσης: “Στη σημερινή ενημέρωση ο Νίκος Χαρδαλιάς ναι μεν «άδειασε» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο συντασσόμενος με την δεύτερη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, ωστόσο, έλλειπε η συνηθισμένη ζέση με τις αυστηρές εντολές και τις προειδοποιήσεις για την ενδεχόμενη παραβίαση τους.”

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, το πλαίσιο της λειτουργίας των λατρευτικών χώρων γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα ακόμα πιο αυστηρό για τους πιστούς, αφού οι εκκλησίες τούς είναι εντελώς απρόσιτες,με βάση τα ανακοινωθέντα.

 

 

Μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3018/7.4.2020 ἐγκύκλιό της, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, σὲ συνέχεια τῆς Κοινῆς Υπουργικῆς Ἀπόφασης ποὺ ρυθμίζει τὰ τῆς τέλεσης τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα, ἀπευθυνόμενη στοὺς Μητροπολίτες τῆς δικαιοδοσίας της, δίνει τὸ πλαίσιο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ τελεσθοῦν οἱ ἀκολουθίες. Γιὰ νὰ διασφαλισθεῖ ὅτι τὸ πλαίσιο αὐτό, νὰ μποροῦν νὰ λειτουργοῦνται ὅλες οἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια, θὰ διατηρηθεῖ καὶ μετὰ τὶς 20 Ἀπριλίου, ἡ Δ.Ι.Σ. κάνει ἔκκληση γιὰ τὴν πιστὴ τήρησή του. 

Οἰ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ τελοῦνται μὲ τὶς πόρτες κλειστές. Ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως θὰ γίνουν μέσα στὴν ἐκκλησία, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὶς συνηθισμένες ὧρες. Τὸ Εὐχέλαιο θὰ τελεσθεῖ τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ἀντὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν προηγιασμένων. Οἱ πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν θὰ ἀνοίγουν μετὰ τὸ πέρας τῶν ἀκολουθιῶν, 11 π.μ.-1.μ.μ. καθημερινά, καὶ 1-5 μ.μ. εἰδικὰ τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Ἡ χρήση τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων ἀπαγορεύεται. Ἀναλυτικά: Details