• ΤO ΑΕΠ ΤOY 2022 ΧΑΜΗΛOΤΕΡO ΑΠO ΤO 2009

του Μανόλη Δρεττάκη

Ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργός επί πάνω από 4 χρόνια στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την περίοδο 2015-2019, ενώ είχε υπογράψει το τρίτο Μνημόνιο και εφάρμοσε τα σκληρά για τον μέσο Έλληνα και, περισσότερο, για τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας, κόμπαζε ότι έβγαλε τη χώρα από τα Μνημόνια, άσχετα αν και μετά το 2019 η χώρα βρισκόταν υπό την αυστηρή επιτήρηση των οργάνων της Ε.Ε.
Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ν.Δ., κομπάζει για την ανάπτυξη που πέτυχε η Κυβέρνησή του και ότι έληξε η αυστηρή επιτήρηση της της Ε.Ε., χωρίς να υπολογίζει, τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του λαού και χωρίς να θυμάται σε ποιο βάθος έριξαν την οικονομία της τα μέτρα των Μνημονίων τα οποία και η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εφάρμοσε.
Τόσο, όμως, ο πρώτος όσο και ο δεύτερος ξεχνούν ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και, επομένως, τα όποια επιτεύγματα των κυβερνήσεων τους πρέπει να συγκρίνονται με εκείνα των άλλων- κρατών μελών της. Ένα μέτρο σύγκρισης των επιτευγμάτων αυτών είναι το συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε εκατομμύρια Μονάδων Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), δηλαδή σε ευρώ που στοιχίζει το ίδιο «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. καθώς και το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ, δηλαδή το συνολικό ΑΕΠ σε εκατομμύρια ΜΑΔ δια του πληθυσμού.
Η σύγκριση της χώρας μας με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με αυτά τα κριτήρια κάθε άλλο παρά δικαιολογεί αυτούς τους κομπασμούς τους. Πίνακες με τα στοιχεία αυτά για τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. για τα έτη 2009 (προ Μνημονίων), 2015 (μετά τα 2 Μνημόνια), 2019 (μετά το τρίτο Μνημόνιο) και 2022 είναι πολύ μεγάλοι για το χώρο που διαθέτει η εφημερίδα για ένα άρθρο.
Για το λόγο αυτό στον Πίνακα θα δώσουμε τα σχετικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (Eurostat) για τα έτη αυτά μόνο για την Ελλάδα και την Πορτογαλία (κράτη-μέλη της Ε.Ε. με περίπου τον ίδιο περίπου πληθυσμό) και στη συνέχεια θα αναφέρουμε τη θέση τους ανάμεσα στα 27 κράτη.

Στο πρώτο τμήμα του Πίνακα δίνεται το συνολικό ΑΕΠ σε εκατομμύρια ΜΑΔ της Ελλάδας και της Πορτογαλίας για τα έτη 2009, 2015, 2019 και 2022 και στην τελευταία γραμμή η ποσοστιαία μεταβολή του το 2022 σε σχέση με το 2009. Στο δεύτερο μέρος του Πίνακα δίνονται τα στοιχεία για τον πληθυσμό και στο τρίτο το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ.
Από τον Πίνακα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις μεταβολές των στοιχείων του Πίνακα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία (και στις δύο χώρες, όπως και στην Ισπανία και Ιρλανδία επιβλήθηκαν Μνημόνια). Ειδικότερα:
– Το συνολικό ΑΕΠ σε ΜΑΔ της Ελλάδας «καταβαραθρώθηκε» τα έτη 2010-2015 με τα μέτρα των δύο Μνημονίων και στη συνέχεια αυξήθηκε χωρίς, όμως, να φτάσει το 2022 το επίπεδο του 2009, σε σύγκριση με το οποίο ήταν κατά 1,2% χαμηλότερο. Αντίθετα της Πορτογαλίας αυξανόταν από τη μια περίοδο στην άλλη με αποτέλεσμα το 2022 να είναι κατά 34,3% υψηλότερο του 2009.
– Ο πληθυσμός της χώρας μειωνόταν συνεχώς ενώ της Πορτογαλίας μετά τη μείωση του 2015 και 2019 ανέκαμψε το 2022 με αποτέλεσμα το έτος αυτό να είναι κατά 1,5% χαμηλότερος από το 2009 ενώ στη]χώρας ήταν κατά 6,1% χαμηλότερος.
– Το κατά κεφαλή ΑΕΠ, εξαιτίας των μεταβολών που προαναφέρθηκαν, στην Ελλάδα, το 2022 ήταν κατά 5,2% υψηλότερο του 2009, ενώ στην Πορτογαλία ήταν κατά 36,3% υψηλότερο.
– Ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε ό, τι αφορά το ύψος του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ:
– Το 2009 η Ελλάδα κατείχε τη 14η θέση ενώ η Πορτογαλία τη 18η.
– Το 2015 η Ελλάδα υποβιβάστηκε στην 23η θέση ενώ η Πορτογαλία παρέμεινε στη 18η.
– Το 2019 η μεν Ελλάδα υποβιβάστηκε στην 26 η θέση η δε Πορτογαλία στη 19 η .
– Το 2023 η Ελλάδα παρέμεινε στη 26 η θέση ενώ η Πορτογαλία υποβιβάστηκε στην 20η .
Από την ανάλυση που έγινε στο άρθρο αυτό φάνηκε ότι παρά τους κομπασμούς των Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περί εξόδου από τα Μνημόνια και της Ν.Δ. για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, το μεν συνολικό ΑΕΠ της χώρας το 2022 εξακολουθούσε να είναι χαμηλότερο από εκείνο του 2009 και η θέση της σε ό, τι αφορά το ύψος του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε, από τη 14 η θέση το 2009 υποβιβάστηκε στην 26 η και προτελευταία θέση το 2019 και σ’ αυτήν παρέμεινε το 2022, με τη Βουλγαρία να κατέχει την 27η.

—————————–
Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, Υπουργός και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

Σε ένα άρθρο μας στο φύλλο της 10.4.2014 της «Χριστιανική» αναλύσαμε τις δυσοίωνες εξελίξεις στον πληθυσμό της χώρας την 12ετία 2011-2012 (γήρανση του πληθυσμού, μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, ανατροπή της σχέσης θρησκευτικών-πολιτικών γάμων και την αύξηση των γεννήσεων εκτός γάμου). Στο άρθρο εκείνο σε ό τι αφορά τη σχέση θρησκευτικών-πολιτικών γάμων δεν εξετάσαμε τα σύμφωνα συμβίωσης διότι ο θεσμός αυτός είχε καθιερωθεί το 2008 και το σύνολό τους την τετραετία 2009-2012 ήταν 840.
Ο πολιτικός γάμος καθιερώθηκε το 1982 και ο αριθμός τους και το ποσοστό που αντιπροσώπευαν στο σύνολο των γάμων αυξανόταν συνεχώς με αποτέλεσμα το 2012 να ξεπεράσουν τους θρησκευτικούς γάμους. Στο άρθρο θα εξετάσουμε τους θρησκευτικούς και πολιτικούς γάμους και τα σύμφωνα συμβίωσης την περίοδο 2012-2021 με βάση τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Τα στοιχεία αυτά δίνονται στον Πίνακα.
Στο πρώτο μέρος του Πίνακα δίνεται ο αριθμός των θρησκευτικών και των πολιτικών γάμων, των συμφώνων συμβίωσης και του συνόλου τους τα έτη 2012 -2021 και στο δεύτερο μέρος η ποσοστιαία κατανομή τους.

Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι την περίοδο 2012-2021:

– Οι θρησκευτικοί γάμοι μειώθηκαν τα έτη 2013, 2014, 2017, 2019 και 2020 και αυξήθηκαν τα υπόλοιπα . Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε το 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται από τη μια μεριά στα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και από τη άλλη στο ότι το 2020 ήταν δίσεκτο έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2021 λόγω της χαλάρωσης των μέτρων και του γεγονότος ότι σημειώνεται αύξησή τους το έτος που έπεται του δίσεκτου. Παρ’ όλη, όμως την αύξησή αυτή το ύψος τους ήταν χαμηλότερο από εκείνο του 2019.
– Οι πολιτικοί γάμοι μειώθηκαν τα έτη 2013 και τα έτη 2016-2020 και αυξήθηκαν 2013,2014 και 2021. Η μεγαλύτερη μείωση τους σημειώθηκε το 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων και η μεγαλύτερη αύξησή τους το 2021 λόγω χαλάρωσης των μέτρων αυτών.
– Τα σύμφωνα συμβίωσης και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο σύνολο αυξάνονταν συνεχώς όλα τα χρόνια της περιόδου αυτής.
– Το σύνολο των θρησκευτικών και πολιτικών γάμων είχε διακυμάνσεις έφτασε στο κατώτατο σημείο του, όπως και των θρησκευτικών και πολιτικών γάμων, το δίσεκτο έτος 2020 όπως συνέβη και τα δίσκεκτα έτη 2012 και 2016 για να ανακάμψει το 2021. Το ύψος όμως, όπως και των θρησκευτικών γάμων το 2021 ήταν, με τη εξαίρεση το 2020, το χαμηλότερο της περιόδου 2012-2021.
Εξαιτίας των όσων προαναφέρθηκαν τα ποσοστά που αντιπροσώπευαν οι θρησκευτικοί και πολιτικοί γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης, όπως φαίνεται από το δεύτερο μέρος του Πίνακα διακυμαίνονταν με αποτέλεσμα οι θρησκευτικοί γάμοι, ενώ το 2012 ήταν λίγο χαμηλότεροι του 50% το συνόλου, το 2021 ήταν λίγο υψηλότεροι του ενός τρίτου!
. Η πραγματικότητα, όμως, σε ότι αφορά το σύνολο των θρησκευτικών γάμων που καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ και φαίνεται στον Πίνακα δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό σύνολό τους διότι όπως είναι γνωστό, πολλά ζευγάρια, για οικονομικούς ή άλλους λόγους τελούν πολιτικό γάμο και, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες τελούν και θρησκευτικό, τον οποίο συνδυάζουν και με βάφτιση του ή των παιδιών τους. Δεδομένου, όμως, ότι ο γάμος τους έχει ήδη καταγραφεί ως πολιτικός, ο θρησκευτικός δεν καταγράφεται.
Θα ήταν, επομένως, ενδιαφέρον να υπάρξουν στοιχεία από την πλευρά της Εκκλησίας για το αριθμό των θρησκευτικών γάμων, στους οποίους έχει προηγηθεί πολιτικός. Για το λόγο αυτό απέστειλα το 2014 μια επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος στην οποία εξέθετα το πρόβλημα αυτό και πρότεινα ότι θα ήταν καλό:
«η Εκκλησία να συλλέγει κάθε χρόνο στοιχεία για τους γάμους που τελέστηκαν σε όλες τις ενορίες όλων των Μητροπόλεων της χώρας, ανεξάρτητα αν γι’ αυτούς έχει προηγηθεί ή όχι πολιτικός γάμος, ώστε να έχει μια σωστή εικόνα του συνόλου τους,. Αν, μάλιστα, το κρίνει χρήσιμο μπορεί να δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία αυτά, ώστε και ο λαός να γνωρίζει την πραγματικότητα. Αν το κρίνεται σκόπιμο, για το θέμα αυτό μπορεί να επιληφθεί η Ιερά ή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος».
Δυστυχώς δεν έγινε τίποτε και ο πραγματικός αριθμός των θρησκευτικών γάμων που τελούνται κάθε χρόνο στη χώρα παραμένει άγνωστος. Και αν, όμως, ήταν γνωστό το πραγματικό σύνολο των θρησκευτικών γάμων το ποσοστό που αυτό αντιπροσωπεύει στο σύνολο θα είναι χαμηλότερο εκείνου του αθροίσματος των ποσοστών των πολιτικών γάμων και των συμφώνων συμβίωσης Μια πολύ δυσοίωνη για την Εκκλησία εξέλιξη.

________
*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην : Αντιπρόεδρος
της Βουλής, Υπουργός και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

  • ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

Την 4.10.22 ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα στοιχεία της φυσικής κίνησης του πληθυσμού το 2011 (γεννήσεις, θάνατοι, θρησκευτικοί και πολιτικοί γάμοι και σύμφωνα συμβίωσης). Την επικαιρότητα, όμως, έχουν καταλάβει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, εκτίναξη του πληθωρισμού στα ύψη και οι απειλές της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας, με αποτέλεσμα ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης να περάσουν στα «ψιλά» τη σχετική είδηση με απλή παράθεση ορισμένων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ ενώ σε άλλα δεν έγινε καμιά αναφορά σ’ αυτήν.
Χωρίς να υποτιμάται η βαρύτητα των όσων καταλαμβάνουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή τις πρώτες ειδήσεις των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, να τους έχει δοθεί εξίσου μεγάλη δημοσιότητα. διότι αφορούν μια δραματική επιδείνωση του δημογραφικού, του ήδη οξύτατου και μέγιστου εθνικού μας προβλήματος.

Όπως έχουμε δείξει σε πολλά άρθρα μας στη «Χριστιανική», ο πληθυσμός της χώρας αυξανόταν συνεχώς από μια δεκαετία στην άλλη από το 1970 μέχρι το 2010 εξαιτίας της φυσικής αύξησης του (υπεροχής των γεννήσεων έναντι των θανάτων) και της καθαρής εισροής μεταναστών. Η συμμετοχή της φυσικής αύξησης στη αύξηση του πληθυσμού της χώρας μειωνόταν λόγω της μείωσης των γεννήσεων και της αύξησης των θανάτων και αυξανόταν εκείνη της καθαρής εισροής μεταναστών. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες από το 2011 μέχρι το 2021 ο πληθυσμός της χώρας μειωνόταν εξαιτίας τόσο της φυσικής μείωσής του (υπεροχής των θανάτων έναντι των γεννήσεων) όσο και της καθαρής εκροής πληθυσμού (μετανάστευσης).

Στο άρθρο αυτό θα εξετάζουμε μόνο τη φυσική μείωση του πληθυσμού στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας την 11ετία 2011-2021 χωρισμένη σε δύο περιόδους των επιπτώσεων: των Μνημονίων (2011-2009) και της πανδημίας του κορωνοϊου (2020-2021). Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι από τη βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. Προκειμένου να συγκρίνουμε τις δύο περιόδους υπολογίζουμε το μέσο όρο το χρόνο των γεννήσεων και θανάτων στην καθεμιά από αυτές. Για την περίοδο των Μνημονίων παραλείπουμε το 2010 διότι οι επιπτώσεις των μέτρων στις γεννήσεις και θανάτους άρχισαν από το 2011.

Στην 1 η στήλη του Πίνακα δίνεται ο μέσος όρος το χρόνο των γεννήσεων στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας την 9ετία 2011-2019 και τη 2η της διετίας 2020-2021. Στην 3η και στην 4η ο αντίστοιχος μέσος όρος το χρόνο των θανάτων και στην 5η και την 6η της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι). Στην τελευταία στήλη δίνεται η σχέση της φυσικής μείωσης του πληθυσμού την 2ετή περίοδο του κορωνοϊού και εκείνης την 9ετή των Μνημονίων σε 11 περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας (δηλαδή πόσες φορές μεγαλύτερη ήταν κατά μέσο όρο το χρόνο την 2ετή περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού σε σχέση με το μέσο όρο το χρόνο την 9ετή των Μνημονίων). Για τις περιφέρειες του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης βλέπε στη συνέχεια.

Όπως φαίνεται από τη σύγκριση του μέσου όρου το χρόνο τη 2ετή περίοδο του κορωνοϊού με εκείνο της 9ετους περιόδου των Μνημονίων:
– Οι γεννήσεις μειώθηκαν σε 11 περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας και αυξήθηκαν στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο εξαιτίας των γεννήσεων από πρόσφυγες και μετανάστες. Η μείωση ήταν πολύ μεγάλη στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο (πάνω από 10%) και η μικρότερη στη Κρήτη (κάτω από 2%.)
– Οι θάνατοι αυξήθηκαν σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας (πάνω από 20% στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και πάνω από 15% στη Δυτική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) και η μικρότερη στο Βόρειο Αιγαίο (μόλις 1%).
Εξαιτίας των διαφορών στη μεταβολή των γεννήσεων και στην αύξηση των θανάτων, όπως φαίνεται από την 5 η και 6 η στήλη σημειώθηκαν μεγάλες διαφορές στη φυσική μεταβολή του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα:
στο Σύνολο Χώρας και σε 11 περιφέρειες σημειώθηκε φυσική μείωση του πληθυσμού και τις δύο περιόδους.
Αναλυτικότερα κατά μέσο όρο το χρόνο η φυσική μείωση:

– Στο Σύνολο Χώρας τη 2ετή περίοδο της πανδημίας ήταν υπερδιπλάσια εκείνης της 9ετούς των Μνημονίων (53.345 έναντι 24.519)
– Στην περιφέρεια Αττικής υπερτριπλάσια και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πάνω από
δυόμισι φορές μεγαλύτερη.
– Στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας σχεδόν διπλάσια.
– Στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιόνιων Νησιών κυμάνθηκε από 1,7 έως 1,3 φορές μεγαλύτερη.
– Στο Βόρειο Αιγαίο η φυσική μείωση την περίοδο της πανδημίας ήταν μικρότερη από εκείνη των Μνημονίων.
Σε αντίθεση με τις παραπάνω 11 περιφέρειες:
– Στην Κρήτη σημειώθηκε μικρή φυσική αύξηση την περίοδο των Μνημονίων και μικρή φυσική μείωση σε εκείνη της πανδημίας,
– Στο Νότιο Αιγαίο σημειώθηκε μικρή φυσική αύξηση και τις δύο περιόδους η οποία ήταν μικρότερη την περίοδο της πανδημίας από εκείνη των Μνημονίων.
Στο Σύνολο Χώρας:
– Τα 9 έτη των Μνημονίων η υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων κατά 25.152 κατά μέσο όρο το χρόνο προκάλεσε την ισόποση μείωση του πληθυσμού της χώρας. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση των γεννήσεων όσο και στην αύξηση των θανάτων, ενώ
– Τα δύο έτη της πανδημίας του κορωνοϊού οι γεννήσεις σημείωσαν πολύ μικρές αυξήσεις ενώ η μέση ετήσια αύξηση των θανάτων ήταν πολλαπλάσια εκείνης της περιόδου των Μνημονίων με αποτέλεσμα η υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων να ανέλθει κατά 52.345 κατά μέσο όρο χρόνο ή 104.690 (!) τη διετία 2020-2021 και να προκαλέσει ισόποση μείωση του πληθυσμού της χώρας
Η μεγάλη αυτή διαφορά ανάμεσα στις δύο περιόδους οφείλεται κατά κύριο λόγο στους 20.790 νεκρούς από την πανδημία τα έτη 2020 και 2021. Δυστυχώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022 το σύνολο των θανάτων το έτος αυτό θα είναι υψηλότερο εκείνου του 2021 και η υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων ανάλογη ή μεγαλύτερη εκείνης του 2021.
Θα είναι τραγικό για το μέλλον της χώρας η υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων τα επόμενα χρόνια να διατηρηθεί στο ύψος των 50.000 και, τραγικότερο, να αυξηθεί. Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση λήψη δραστικών μέτρων (και όχι «ασπιρινών») για να βοηθηθούν οι νέοι που θέλουν να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά (τέτοια μέτρα περιλαμβάνονται στα πορίσματα της Βουλής για το δημογραφικό του 1993 και του 2019) και να ενισχυθεί σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή το Ε.Σ.Υ. για να περιοριστεί η αύξηση των θανάτων.
_________
*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος
της Βουλής, Υπουργός και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

Επί πάνω από ένα μήνα παρακολουθούμε με οδύνη και δέος την εισβολή της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας στην Ουκρανία με τους χιλιάδες νεκρούς στον άμαχο πληθυσμό (ανάμεσα στους οποίους και χιλιάδες παιδιά) και τους επίσης χιλιάδες νεκρούς Ουκρανούς και Ρώσσους στρατιώτες, τους πολύ περισσότερους τραυματίες και από τις δύο πλευρές, τον ξεριζωμό από την πατρίδα τους εκατομμυρίων Ουκρανών κάποιοι από τους οποίους δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους δεδομένου ότι τα σπίτια θα έχουν ισοπεδωθεί. Ταυτόχρονα ανυπολόγιστες είναι οι υλικές ζημίες σε κατεστραμμένα κτήρια (ανάμεσα στα οποία νοσοκομεία και κτήρια-κοσμήματα) καθώς και ζωτικές υποδομές.

Details

Σε άρθρο του πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής, Υπουργού και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ Μανόλη Δρεττάκη στη “Χριστιανική” (φύλλο 1079 της 27.5.2021) με τίτλο “ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ Η άρνηση της πανδημίας και των εμβολίων”, έχει απαντήσει ο συνδρομητής της “Χ” και παλαιό στέλεχος της Χ.Δ. Γιάννης Δάμψης με την από 16.7.2021 επιστολή του. Στην επιστολή αυτή ανταπάντησε ο κ. Δρεττάκης. Αναδημοσιεύουμε τον διάλογο:   Details

  • ΜΕΓΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΥΠΕΡΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ-

του Μανόλη Δρεττάκη*

Στις αρχές Οκτωβρίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού (γεννήσεις και θάνατοι) στους 51 νομούς της χώρας το έτος 2019 (η Αττική ενώ είναι περιφέρεια, ταυτόχρονα είναι και νομός). Τα στοιχεία αυτά και τα αντίστοιχα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ των ετών 2005-2018, μας δίνουν τη δυνατότητα να εξετάσουμε τη μείωση των γεννήσεων και την αύξηση των θανάτων την περίοδο της διακυβέρνησης  της χώρας τόσο από τις κυβερνήσεις Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και συγκυβέρνησης των δύο κομμάτων με τη συνδρομή μικρότερων την πενταετία 2010-2014, όσο και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την πενταετία 2015-2019.
Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν στις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας την πρώτη πενταετία και τη δεύτερη πενταετία των Μνημονίων (απ’ εδώ κι’ εμπρός θα τις αναφέρουμε απλώς πρώτη και δεύτερη πενταετία). Δεδομένου ότι αριθμός των γεννήσεων και των θανάτων εξαρτάται από τον πληθυσμό των περιφερειών, στο σχολιασμό θα αναφέρουμε τη θέση των περιφερειών στις γεννήσεις, στους θανάτους και στη φυσική μεταβολή του πληθυσμού τους ανά 1.000 κατοίκους. Τα αριθμητικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα.

Στις τρεις πρώτες στήλες του Πίνακα δίνονται οι γεννήσεις την πρώτη και τη δεύτερη πενταετία και η ποσοστιαία μεταβολή τους τη δεύτερη σε σχέση με την πρώτη. Στις επόμενες τρεις στήλες δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τους θανάτους και στις τρεις τελευταίες της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού.
Από την 3η και 6η στήλη του Πίνακα φαίνεται ότι:
Οι γεννήσεις μειώθηκαν σε 11 περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας, ενώ στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν.
Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Δυτική Μακεδονία και η μικρότερη στα Ιόνια Νησιά
Στις γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους ανάμεσα στις 13 περιφέρειες και τις δύο πενταετίες τις δύο πρώτες θέσεις με το μεγαλύτερο αριθμό κατείχαν η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, ενώ η Στερεά Ελλάδα την τελευταία με το μικρότερο αριθμό.
Οι θάνατοι αυξήθηκαν σε όλες τις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας.
Ο μεγαλύτερες αυξήσεις (πάνω από 11%) σημειώθηκαν στα Ιόνια Νησιά, την Κεντρική Μακεδονία και την Αττική και η μικρότερη στο Βόρειο Αιγαίο.
Στους θανάτους ανά 1.000 κατοίκους ανάμεσα στις 13 περιφέρειες τις δύο πρώτες θέσεις με το μεγαλύτερο αριθμό κατείχαν η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο την πρώτη πενταετία και τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος τη δεύτερη.
Την τελευταία θέση με το μικρότερο αριθμό και τις δύο πενταετίες κατείχε το Νότιο Αιγαίο
Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι) λόγω των διαφορών στη μείωση των γεννήσεων και στην αύξηση των θανάτων που προαναφέρθηκαν, παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. Πιο συγκεκριμένα από τις δύο τελευταίες στήλες του Πίνακα φαίνεται
ότι την πρώτη πενταετία σημειώθηκε φυσική μείωση του πληθυσμού σε 10 περιφέρειες και στο σύνολο Χώρας και φυσική αύξηση του σε τρεις περιφέρειες (Αττική, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο), ενώ τη δεύτερη πενταετία μείωση σε 11 περιφέρειες και το Σύνολο Χώρας και αύξηση σε δύο (Κρήτη (ελάχιστη) και Νότιο Αιγαίο). Η φυσική μείωση στο Σύνολο Χώρας τη δεύτερη πενταετία ήταν υπερτριπλάσια εκείνης την πρώτη.
Οι θέσεις αυτές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης οφείλονται στο γεγονός προσελκύουν νεότερο πληθυσμό κυρίως λόγω των ευκαιριών απασχόλησης στον τουρισμό.
Στη φυσική μεταβολή ανά 1.000 κατοίκους η μεγαλύτερη φυσική μείωση σημειώθηκε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα την πρώτη πενταετία και στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα τη δεύτερη. Η μεγαλύτερη φυσική αύξηση και τις δύο πενταετίες σημειώθηκε στο Νότιο Αιγαίο.
Από την τελευταία σειρά των δύο τελευταίων στηλών του Πίνακα φαίνεται ότι ότι η συνολική φυσική μείωση του πληθυσμού τη 10ετία των Μνημονίων ανήλθε σε 220.717.Εκτός, όμως, από αυτή τη φυσική μείωση του πληθυσμού, τη δεκαετία των Μνημονίων σημειώθηκε και η νέα μετανάστευση σχεδόν 200.000 νέων κυρίως ανδρών και γυναικών με προσόντα, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας για πρώτη φορά μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά πάνω από 400.000 (ο πληθυσμός της χώρας
την 1η Ιανουαρίου του 2011 ανερχόταν 11.123.392, ενώ την 1.1.2020 σε 10.709.700)
Η τραγική αυτή κατάληξη της πορείας του πληθυσμού της χώρας οφείλεται στη μη λήψη από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις μόνιμων και αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης του δημογραφικού μας προβλήματος. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο τέλος διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ. την περίοδο 1990-1993 συζητήθηκε στην Ολομέλεια
της Βουλής το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για το πρόβλημα αυτό. Καμιά από τις επόμενες κυβερνήσεις δεν έλαβε τα βασικά μέτρα που περιλαμβάνονταν στο πόρισμά αυτό. Νέο πόρισμα για το πρόβλημα αυτό συζητήθηκε στα τέλη της διακυβέρνησης της χώρας από τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά ούτε και αυτή η κυβέρνηση έλαβε δραστικά μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα την περίοδο 2015-2019 με αποτέλεσμα το 2019 να σημειωθεί η μεγαλύτερη φυσική μείωση του πληθυσμού μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Είναι σαφές ότι η συνέχιση της εγκληματικής αδιαφορίας όλων των κυβερνήσεων για τη δημογραφική κατάρρευση της χώρας μας εγκυμονεί πολλαπλούς σοβαρούς κινδύνους, ενόψει, μάλιστα, των επιπτώσεων που έχει στην οικονομία και κοινωνία η μάστιγα του κορωνοϊού.
*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, Υπουργός και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

Προσωπική ιστοσελίδα: https://manolisdrettakis.gr/

“Χριστιανική” φύλλο 4.2.2021