• ΤO ΑΕΠ ΤOY 2022 ΧΑΜΗΛOΤΕΡO ΑΠO ΤO 2009

του Μανόλη Δρεττάκη

Ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργός επί πάνω από 4 χρόνια στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την περίοδο 2015-2019, ενώ είχε υπογράψει το τρίτο Μνημόνιο και εφάρμοσε τα σκληρά για τον μέσο Έλληνα και, περισσότερο, για τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας, κόμπαζε ότι έβγαλε τη χώρα από τα Μνημόνια, άσχετα αν και μετά το 2019 η χώρα βρισκόταν υπό την αυστηρή επιτήρηση των οργάνων της Ε.Ε.
Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ν.Δ., κομπάζει για την ανάπτυξη που πέτυχε η Κυβέρνησή του και ότι έληξε η αυστηρή επιτήρηση της της Ε.Ε., χωρίς να υπολογίζει, τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του λαού και χωρίς να θυμάται σε ποιο βάθος έριξαν την οικονομία της τα μέτρα των Μνημονίων τα οποία και η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εφάρμοσε.
Τόσο, όμως, ο πρώτος όσο και ο δεύτερος ξεχνούν ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και, επομένως, τα όποια επιτεύγματα των κυβερνήσεων τους πρέπει να συγκρίνονται με εκείνα των άλλων- κρατών μελών της. Ένα μέτρο σύγκρισης των επιτευγμάτων αυτών είναι το συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε εκατομμύρια Μονάδων Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), δηλαδή σε ευρώ που στοιχίζει το ίδιο «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. καθώς και το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ, δηλαδή το συνολικό ΑΕΠ σε εκατομμύρια ΜΑΔ δια του πληθυσμού.
Η σύγκριση της χώρας μας με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με αυτά τα κριτήρια κάθε άλλο παρά δικαιολογεί αυτούς τους κομπασμούς τους. Πίνακες με τα στοιχεία αυτά για τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. για τα έτη 2009 (προ Μνημονίων), 2015 (μετά τα 2 Μνημόνια), 2019 (μετά το τρίτο Μνημόνιο) και 2022 είναι πολύ μεγάλοι για το χώρο που διαθέτει η εφημερίδα για ένα άρθρο.
Για το λόγο αυτό στον Πίνακα θα δώσουμε τα σχετικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (Eurostat) για τα έτη αυτά μόνο για την Ελλάδα και την Πορτογαλία (κράτη-μέλη της Ε.Ε. με περίπου τον ίδιο περίπου πληθυσμό) και στη συνέχεια θα αναφέρουμε τη θέση τους ανάμεσα στα 27 κράτη.

Στο πρώτο τμήμα του Πίνακα δίνεται το συνολικό ΑΕΠ σε εκατομμύρια ΜΑΔ της Ελλάδας και της Πορτογαλίας για τα έτη 2009, 2015, 2019 και 2022 και στην τελευταία γραμμή η ποσοστιαία μεταβολή του το 2022 σε σχέση με το 2009. Στο δεύτερο μέρος του Πίνακα δίνονται τα στοιχεία για τον πληθυσμό και στο τρίτο το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ.
Από τον Πίνακα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις μεταβολές των στοιχείων του Πίνακα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία (και στις δύο χώρες, όπως και στην Ισπανία και Ιρλανδία επιβλήθηκαν Μνημόνια). Ειδικότερα:
– Το συνολικό ΑΕΠ σε ΜΑΔ της Ελλάδας «καταβαραθρώθηκε» τα έτη 2010-2015 με τα μέτρα των δύο Μνημονίων και στη συνέχεια αυξήθηκε χωρίς, όμως, να φτάσει το 2022 το επίπεδο του 2009, σε σύγκριση με το οποίο ήταν κατά 1,2% χαμηλότερο. Αντίθετα της Πορτογαλίας αυξανόταν από τη μια περίοδο στην άλλη με αποτέλεσμα το 2022 να είναι κατά 34,3% υψηλότερο του 2009.
– Ο πληθυσμός της χώρας μειωνόταν συνεχώς ενώ της Πορτογαλίας μετά τη μείωση του 2015 και 2019 ανέκαμψε το 2022 με αποτέλεσμα το έτος αυτό να είναι κατά 1,5% χαμηλότερος από το 2009 ενώ στη]χώρας ήταν κατά 6,1% χαμηλότερος.
– Το κατά κεφαλή ΑΕΠ, εξαιτίας των μεταβολών που προαναφέρθηκαν, στην Ελλάδα, το 2022 ήταν κατά 5,2% υψηλότερο του 2009, ενώ στην Πορτογαλία ήταν κατά 36,3% υψηλότερο.
– Ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε ό, τι αφορά το ύψος του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ:
– Το 2009 η Ελλάδα κατείχε τη 14η θέση ενώ η Πορτογαλία τη 18η.
– Το 2015 η Ελλάδα υποβιβάστηκε στην 23η θέση ενώ η Πορτογαλία παρέμεινε στη 18η.
– Το 2019 η μεν Ελλάδα υποβιβάστηκε στην 26 η θέση η δε Πορτογαλία στη 19 η .
– Το 2023 η Ελλάδα παρέμεινε στη 26 η θέση ενώ η Πορτογαλία υποβιβάστηκε στην 20η .
Από την ανάλυση που έγινε στο άρθρο αυτό φάνηκε ότι παρά τους κομπασμούς των Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περί εξόδου από τα Μνημόνια και της Ν.Δ. για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, το μεν συνολικό ΑΕΠ της χώρας το 2022 εξακολουθούσε να είναι χαμηλότερο από εκείνο του 2009 και η θέση της σε ό, τι αφορά το ύψος του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε, από τη 14 η θέση το 2009 υποβιβάστηκε στην 26 η και προτελευταία θέση το 2019 και σ’ αυτήν παρέμεινε το 2022, με τη Βουλγαρία να κατέχει την 27η.

—————————–
Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, Υπουργός και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.