Ὀγδόντα χρόνια πέρασαν ἀπὸ τὴν συμμαχικὴ ἀπόβαση στὴ Νορμανδία στὶς 6 Ἰουνίου 1944. Ἕνα ἐγχείρημα δύσκολο τὸ ὁποῖο συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴν ἥττα τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα καὶ στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Εὐρώπης. Ὅμως, ἡ ἥττα τοῦ ναζισμοῦ δὲν θὰ ἦταν ἐφικτή, χωρὶς τὶς τεράστιες θυσίες του ρωσικοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἄλλων λαῶν τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης, σὲ ἀπώλεια δεκάδων ἐκατομμυρίων ζωῶν μαχητῶν καὶ ἀμάχων καὶ ἀπίστευτες καταστροφές.

 • Στοὺς ἑορτασμοὺς ποὺ ἔγινανι στὴ Γαλλία, λόγω τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία δὲν προσκλήθηκε ὁ Ρῶσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ἐνῶ προσκλήθηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
 • Ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς Ρωσίας, καθιστὰ βασικὸ ἐκπρόσωπο τῆς πρώην ΕΣΣΔ, βασικοῦ συντελεστὴ τῆς κοινῆς ἀντιφασιστικῆς νίκης γιὰ τὴν ὁποία τόσοι νέοι ἄνθρωποι ἀγωνίστηκαν καὶ θυσιάστηκαν στὴ Νορμανδία, τὸ καθεστὼς ποὺ ἐπικράτησε στὴν Οὐκρανία μετὰ τὸ πραξικόπημα τοῦ Μαϊντάν τὸ 2014. Τὸ ὁποῖο μὲ κάθε τρόπο ἀπαξιώνει τὸν ἀντιφασιστικὸ ἀγώνα, μιὰ πτυχὴ τοῦ ὁποίου τιμᾶται σήμερα. Ἐνῶ ἀναδεικνύει τὴν πολιτικὴ καὶ ἱστορικὴ κληρονομιὰ τῶν Οὐκρανῶν ἐθνικιστῶν τοῦ κινήματος Μπαντέρα, συνεργατῶν τῶν Ναζὶ ποὺ δολοφόνησαν χιλιάδες Πολωνοὺς καὶ Ἑβραίους κατὰ τὴν γερμανικὴ κατοχή, μὲ στόχο τὴν εθνοκάθαρση τῆς Οὐκρανίας.
 • Ἐπίλεκτες μονάδες ποὺ στελεχώνουν σήμερα τὸν οὐκρανικὸ στρατό, ὅπως τὸ «Τάγμα Ἀζόφ», πολιτικὰ συνδέονται μὲ τὴν ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ κληρονομία τοῦ Στεπάν Μπαντέρα. Ὁ ἀρχηγὸς καὶ τὰ στελέχη τῆς δολοφονικῆς αὐτῆς ὁμάδας, ἀναδεικνύονται σὲ ἥρωες.
 • Τιμὲς ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες τῶν πρεσβειῶν Πολωνίας καὶ Ἰσραήλ, ἀφοῦ δεκάδες χιλιάδες Πολωνῶν καὶ Ἑβραίων ἐξοντώθηκαν μὲ στόχο μιὰ ἐθνικὰ καθαρὴ Οὐκρανία.
 • Ἡ κίνηση τοῦ Στεπάν Μπαντέρα ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ σκληροτράχηλους συνεργάτες τῶν Γερμανῶν, συγκρινόμενη σὲ σκληρότητα καὶ δολοφονικότητα μόνο μὲ τοὺς Κροάτες “Ουστάσι” τοῦ Ἄντε Πάβελιτς.
 • Γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ αὐτὸ ποὺ συνέβαινε, ἀρκεῖ νὰ παραθέσουμε στοιχεῖα ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ οὐκρανικῆς καταγωγῆς Ἀμερικανοκαναδοῦ καθηγητῆ ἱστορίας Τζὸν Πὸλ Χίμκα «Χριστιανισμὸς καὶ ριζοσπαστικὸς ἐθνικισμὸς: Ὁ Μητροπολίτης Ἀντρέι Σεπτίτσκι καὶ τὸ κίνημα Μπαντάρα.», ἡ ὁποία περιλαμβάνεται σὲ τόμο μὲ γενικὸ τίτλο «Ἡ κοσμικότητα τοῦ κράτους καὶ ἡ βιωμένη θρησκεία στὴ Σοβιετικὴ Ρωσία καὶ Οὐκρανία»  ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τῆς Κάθριν Οὐάνερ, ποὺ ἐκδόθηκε στὶς ΗΠΑ τὸ 2012 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Woodrow Wilson Center» καὶ Οξφόρδης. Ὁ Χίμκα προετοιμαζόταν γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ στὸν οὐνιτικό κλῆρο, ἀλλὰ δὲν προχώρησε λόγω τῶν ἀριστερῶν πολιτικῶν τοῦ ἀπόψεων.
 • Στὴ μελέτη αὐτή, ἐπιχειρεῖται κυρίως ἡ ὑπεράσπιση τῆς μνήμης τοῦ Οὐνίτη ἱεράρχη Ἀντρέι Σεπτίτσκι γιὰ τὸν ρόλο ποὺ ἔπαιξε στὰ χρόνια 1941-1944. Ἀναδεικνύοντας τὴ διαφοροποίησή του, ταυτόχρονα ἀναδεικνύει τὸν ἐγκληματικὸ καὶ δολοφονικὸ ρόλο τῶν ὁμάδων Μπαντέρα: «Στὴ μεταπολεμικὴ ἐποχή, οἱ Σοβιετικοὶ ἐνδιαφέρονταν ἐπίσης νὰ ἐμφανίσουν τὸν Σεπτίτσκι ὡς σύμμαχο τῶν Μπαντεριστῶν. Αὐτὸ τοὺς διευκόλυνε νὰ δικαιολογήσουν τὴν καταστροφὴ τῆς Έλληνο-Καθολικής Ἐκκλησίας [σημείωση Χ: ὅπως οἱ Οὐνίτες αὐτοαποκαλοῦνται] τὸ 1946, καθὼς ἐμφανίστηκε συνδεδεμένη μὲ φασιστικὲς φρικαλεότητες καὶ προδοσία. Ἀλλὰ ὅπως εἴδαμε, αὐτὲς οἱ μυθοποιημένες ἐκδοχὲς τῆς σχέσης Σεπτίτσκι-Μπαντέρα δὲν εἶχαν σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια.»
 • Ἀντίστοιχα, στὴ μετασοβιετική ἐποχή, ἡ ἐκ μέρους τοῦ σταλινικοῦ καθεστῶτος ἀναγκαστικὴ ὑποχρεωτικὴ συνένωση τῶν Οὐνιτῶν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δυσφήμησε τὴν τελευταία καὶ συνέβαλε ὥστε τὰ ἐγκλήματα τῶν Οὐνιτῶν ἐθνικιστῶν νὰ ξεχαστοῦν.
 • Ὁ Χίμκα δέχεται ὅτι ἕνας λόγος ποὺ ὁ Στεπίτσκι ἀποφάσισε τὴν «ὑποστήριξη τοῦ σχηματισμοῦ μιᾶς οὐκρανικῆς μεραρχίας Waffen-SS ἦταν ὅτι φοβόταν τί θὰ διέπραττε ἡ ἐθνικιστικὴ νεολαία στὸ διάστημα μεταξὺ τῆς γερμανικῆς ἀποχώρησης καὶ τῆς σοβιετικὴ ἀνακατάληψης. Προτίμησε νὰ εἶναι οἱ νέοι Οὐκρανοὶ σὲ μονάδα τακτικοῦ στρατοῦ, μὲ πειθαρχία καὶ μὲ στρατιωτικοὺς ἱερεῖς ποὺ διόρισε. Τὸ θεωροῦσε αὐτὸ τὸ μικρότερο κακό, παρόλο ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχή, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1943, εἶχε ἀπορρίψει ἐντελῶς τὴ ναζιστικὴ Γερμανία».
 • Ἀπὸ τὴν ἐπιχειρηματολογία αὐτὴ προκύπτει καὶ τὸ μέγεθος τῆς κτηνωδίας τῶν Μπαντεριστῶν, ἀφοῦ τὰ οὐκρανικὰ Ἒς Ἒς λογίζονταν…. «μετριοπαθέστερα» καὶ πιὸ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη τοπικὴ οὐνιτική ἡγεσία.
 • Ὅλοι αὐτοί, μπαντεριστές καὶ οὐκρανικὰ ἒς ἔς, εἶναι σημεῖα ἀναφορὰς καὶ ἥρωες τοῦ σημερινοῦ πολιτικοῦ συστήματος στὴν Οὐκρανία, ἐνῶ συνεχιστὲς τους εἶναι οἱ σημερινὲς νεοναζιστικὲς πολιτοφυλακές, οἱ ὁποῖες ἐπικυριαρχοῦν μετὰ τὸ 2014 καὶ ἀποτέλεσαν τὸν κύριο ἔνοπλο βραχίονα στὸν ἐμφύλιο πόλεμο μὲ τοὺς ρωσόφωνους καὶ φιλορωσικούς πληθυσμοὺς τῆς ἀνατολικῆς Οὐκρανίας.
 • Κεντρικὸς δρόμος τοῦ Λβίβ, ὅπως καὶ τοῦ Κιέβου ἀπὸ τὸ 2016, φέρουν τὴν ὀνομασία «Στεπάν Μπαντέρα». Τὸ μαυροκόκκινο λάβαρο τῶν μπαντεριστῶν συχνά-πυκνά κυματίζει σὲ ἐκδηλώσεις καὶ τελετὲς πλάι στὴν ἐθνικὴ σημαία τῆς Οὐκρανίας καὶ διακρίνεται ὅλο καὶ συχνότερα σὲ σχετικὲς τηλεοπτικὲς μεταδόσεις.
 • Ἡ τάση αὐτή, εἶναι σήμερα βασικὸς μοχλὸς τῆς φιλοδυτικῆς ἐπιρροῆς στὴν Οὐκρανία. Μὲ «λίκνο» τὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς χώρας, ποὺ ἦταν ἀπὸ αἰῶνες προσανατολισμένο ἱστορικά, πολιτιστικὰ καὶ οἰκονομικὰ πρὸς τὴ Δύση. Χωρὶς τοὺς Πολωνοὺς κατοίκους του, ποὺ ἔφυγαν μετὰ τὴν ὁριστικὴ κατακύρωση τῆς περιοχῆς στὴ σοβιετικὴ Οὐκρανία καὶ ἦταν πλειοψηφία στὸ Λβίβ καὶ στὰ ἀστικὰ κέντρα. Ἄλλωστε, ἀμέσως μετὰ τὸν πόλεμο, ἡγετικὰ τῆς στελέχη τῶν ὁμάδων Μπαντέρα πλαισίωσαν τὶς δυτικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, μὲ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τότε νὰ κρατᾶ ἡ «ἐπαφὴ» .
 • Σήμερα, ἡ ἱστορία πρέπει νὰ παραποιηθεῖ καὶ νὰ ὑποκλιθεῖ μπροστὰ στὶς ἀναγκαιότητες τῶν σημερινῶν δυτικῶν συμμάχων, ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀποκλείσουν βασικὸ συντελεστὴ τῆς ἀντοναζιστικῆς νίκης καὶ νὰ συνεορτάσουν τὴν ἐπέτειο τῆς Νορμανδίας μὲ τὸν Ζελένσκι, τὸ καθεστὼς τοῦ ὁποίου τιμᾶ τοῦς συνεργάτες τῶν Ναζί.
 • Οἱ ὁποῖοι δὲν ἔδρασαν μόνο στὸ ἀνατολικό Μέτωπο. Ἦταν παρόντες καὶ ὡς βοηθητικὲς μονάδες τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων ποὺ εἶχαν ὡς ἀποστολὴ τὴν ἀπόκρουση τῆς εἰσβολῆς. Παράδειγμα ἡ 261η οὐκρανικὴ ἐπιλαρχία ἱππικοῦ, ποὺ ἀνέλαβε τὴν καταστολὴ τοῦ ἀντιστασιακοῦ κινήματος καὶ τῶν εἰδικῶν δυνάμεων ποὺ τὸ πλαισίωναν στὴ γειτονικὴ τῆς Νορμανδίας Βρετάνη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συμμαχικῆς ἀπόβασης. Οἱ εἰδεχθεῖς σφαγὲς καὶ ἐκτελέσεις Γάλλων ἀμάχων περιλαμβάνονται στὰ «κατορθώματά» τους.
 • Χάρη στὴν ὕπαρξη οὐκρανικῆς καταγωγῆς στρατιωτῶν τοῦ καναδικοῦ ἐκστατευτικοῦ σώματος, μπόρεσαν οἱ ἑορτάζοντες στὴ Νορμανδία νὰ σώσουν κάποια προσχήματα.
 • Ὅσο γιὰ τὴ Ρωσία, μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι πληρώνει τὴ σταλινικὴ ἁμαρτία τῆς καταστολῆς τῶν πληθυσμῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀτιμία τῶν συμφωνιῶν Ρίμπεντροπ-Μολότωφ τοῦ 1939. Ἐὰν ὡς Σοβιετικὴ Ἕνωση δὲν εἶχε ἀξιοποιήσει τὴ ναζιστικὴ εἰσβολὴ γιὰ νὰ ἀκρωτηριάσει πισώπλατα τὴν ἀδύναμη Πολωνία καὶ νὰ προσαρτήσει τὴν Γαλικία, ἐκδιώκοντας τὸν πολωνικὸ πληθυσμὸ ποὺ ἦταν πλειοψηφία (τουλάχιστον 66% τὸ 1944) στὸ Λβίβ, ἴσως νὰ μὴν ὑπῆρχε σήμερα ὁ συσχετισμὸς γιὰ νὰ ἀποξενωθεῖ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία πρὸς ὄφελος τῆς Δύσης.   (Στὴ βάση εὐρύτερης ἀνάρτησης στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Χ»).
 • Ὅσο γιὰ τὸν Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν, ἀμέσως μετὰ τὸ προκλητικὸ «ξέπλυμα» τοῦ οὐκρανικοῦ νεοναζισμοῦ, ἑτοιμάζεται νὰ πάει σὲ ἐκλογὲς μὲ σύνθημα τὴν ἐξουδετέρωση τῆς ἀκροδεξιᾶς…
 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
 • 400.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΚΑΝ ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 • ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΡΩΣΟΙ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
 • ΡΗΞΗ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΜΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ο παλαίμαχος Αμερικανός δημοσιογράφος Σίμορ Χερς, βραβευμένος με το βραβείο Πούλιτσερ για την αποκάλυψη της σφαγής αμάχων από τον αμερικανικό στρατό στο βιετναμικό χωρίο Μάι Λάι το 1968, κάνει νέες αποκαλύψεις για τα παρασκήνια του πολέμου στην Ουκρανία: Το μέγεθος της διαφθοράς του καθεστώτος του Κιέβου, με κατάχρηση της βοήθειας που οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ υπολογίζουν σε 400 εκατομμύρια δολάρια. Ότι οι Ουκρανοί αγοράζουν καύσιμα από τους Ρώσους. Τη ρήξη του Προέδρου Μπάιντεν με μέρος των στελεχών των μυστικών υπηρεσιών. Την εμμονική στάση Μπλίνκεν και Σάλιβαν που εκφράζουν την πλέον φιλοπόλεμη και αντιρωσική τάση και αποφασίζουν για την αμερικανική πολιτική. Την αντίστοιχη στάση του Πούτιν, που κινείται ανορθολογικά και αντίθετα στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ρωσίας. Την αδυναμία συνεννόησης των δύο πλευρών. Την παρουσία 20.000 ετοιμοπόλεμων Αμερικανών στρατιωτών, για την οποία δεν μιλά κανείς,  κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, που θα μπορούσε να είναι προάγγελος άμεσης εμπλοκής του ΝΑΤΟ στον πόλεμο.

Παραθέτουμε μεταφρασμένο από την ιστοσελίδα του δημοσιογράφου το άρθρο με τίτλο “Εμπορευόμενοι με τον εχθρό” . Έχουμε ήδη παραθέσει τις αποκαλύψεις του για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream, που επίσης προέρχονται από ενεργό στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών “μετά λόγου γνώσεως”. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει την πηγή του, μπορούν και τον διαψεύδουν…           Details

“Εύχομαι να είχα πεθάνει και να μην ήμουν μάρτυρας ενός τέτοιου δυστυχήματος”, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου το Σάββατο 11 Ιανουαρίου ο ταξίαρχος Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, διοικητής της δύναμης αεράμυνας των “Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης” του Ιράν, σε συνέχεια της αναγνώρισης εκ μέρους της Κυβέρνησης ότι το ουκρανικό αεροπλάνο που κατέπεσε, με 176 νεκρούς, καταρρίφθηκε εκ παραδρομής διότι εξελήφθη ως αμερικανικός πύραυλος αντιποίνων, λίγες ώρες μετά τα ιρανικά αντίποινα σε βάση των ΗΠΑ στο Ιράκ για την εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ διαταγή για τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί.

Ο  διοικητής εξήγησε ότι το δυστύχημα έγινε καθώς η χώρα του προετοιμαζόταν να δεχτεί πιθανά αμερικανικά χτυπήματα και η πιθανότητα πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι χωρίς προηγούμενο από το 1979 και μετά, χρόνο της ισλαμικής επανάστασης.  Ότι η τραγωδία ήταν αποτέλεσμα εσφαλμένης ταυτοποίησης του ουκρανικού αεροπλάνου με πύραυλο Κρουζ ενώ όλες οι μονάδες αεράμυνας είχαν ειδοποιηθεί ότι είχαν εκτοξευθεί κατά της χώρας αμερικάνικοί πύραυλοι Κρουζ.

Ο  διοικητής της μονάδας που εκτόξευσε τα αντιαεροπορικά πυρά που κατέρριψαν το αεροπλάνο, δεν μπόρεσε να πάρει επιβεβαίωση από τους ανωτέρους του λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες. Ο ίδιος είχε περιθώριο δέκα δευτερολέπτων να αποφασίσει και έλαβε την λάθος απόφαση.

Ο Χατζιζαντέχ δήλωσε επίσης, ότι οι “Φρουροί της Επανάστασης” ειδοποίησαν  τις αρμόδιες αρχές αμέσως μόλις χτυπήθηκε το αεροπλάνο, αλλά η πληροφορία δεν μεταδόθηκε ενόσω γινόταν έρευνα  στον τόπο της συντριβής και ότι ούτε οι “Φρουροί της Επανάστασης”, ούτε ο στρατός της χώρας ήθελε να αποκρύψει το περιστατικό.

Ο Πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανί δήλωσε στο λογαριασμό του στο “Τουίτερ” ότι “Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της για το καταστρεπτικό λάθος. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι στις οικογένειες που πενθούν. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.”. Τηλεφώνησε στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραδέχθηκε ότι η τραγωδία οφείλεται στα λάθη των στρατιωτικών του Ιράν και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της χώρας του, εκφράζοντας και τα συλλυπητήριά του στον ουκρανικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων, όπως μεταδόθηκε από το Κίεβο. Υποσχέθηκε κάθε συνδρομή στους Ουκρανούς εμπειρογνώμονες που ερευνούν την υπόθεση και ότι οι υπαίτιοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Ο Ζελένσκι καλωσόρισε την παραδοχή του Ιράν που ανοίγει το δρόμο στη διερεύνηση της υπόθεσης χωρίς χρονοτριβή και δήλωσε ότι αναμένει πλήρη συνεργασία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο στα τεχνικά και νομικά ζητήματα,περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων. Επέμεινε στην ταυτοποίηση των θυμάτων το ταχύτερο και στην αποστολή των σορών του πληρώματος στην Ουκρανία.

¨Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ΙΡΝΑ, ο Ρουχανί τηλεφώνησε και στον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τρουντό και συμφώνησαν να διαλευκάνουν από κοινού της περιστάσεις της καταστροφής. Τα περισσότερα θύματα ήταν Καναδοί πολίτες ιρανικής καταγωγής.

 

Ο ουνίτης πρώην Πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου επί προεδρίας Ποροσένκο  Αντρίι Παρούμπι διώκεται ποινικά από το ουκρανικό “Εθνικό Γραφείο Ερευνών”, ως υπαίτιος για τις ταραχές της Οδησσού τον Μάιο του 2014. Είχε ήδη “διακριθεί” και στις ταραχές της πλατείας Μαϊντάν του Κιέβου με τις οποίες ανατράπηκε ο εκλεγμένος Πρόεδρος Γιανούκοβιτς, ως επικεφαλής των ” εθελοντικών ομάδων περιφρούρησης” των διαδηλώσεων. Στη συνέχεια, μετέφερε τη δράση του στην Οδησσό, όπου ως επικεφαλής των ακροδεξιών “ταγμάτων εφόδου”, κατηγορείται ως υπεύθυνος για 48 φόνους και 250 τραυματισμούς ανθρώπων. Τα πιο πολλά θύματα βρίσκονταν στο κτήριο της Εστίας των Συνδικάτων της Οδησσού. Details