Από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη είναι το ποσοστό συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας έχει η Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, που παρουσιάζει ο ιστοχώρος STATISTA στρογγυλοποιημένα, το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα ανερχόταν στο 17% το 2022. Όμοιο με της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που ήταν πρωτοπόροι στη “βιομηχανική επανάσταση” του 19ου αιώνα και έχουν υποστεί αποβιομηχάνιση, ακόμα πιο ραγδαία από αυτή της χώρας μας. Μόνον η Κύπρος με 12% και το Λουξεμβούργο με 10% υστερούν από τις χώρες των οποίων τα στοιχεία παρουσιάζονται. Details