• ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ

“Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαική Οικονομική Κοινότητα η παραγωγή διακόπηκε καθώς δεν υπήρχε πλέον λόγος λειτουργίας ανεξάρτητων παραγωγικών μονάδων εντός της Κοινής Αγοράς“….Την πληροφορία αυτή διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της εταιρίας “Βιαμάξ”. Μια εταιρία που και σήμερα είναι ενεργή, αλλά με αντικείμενο την διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων. Με βάση την μεγάλη ακίνητη περιουσία που απέκτησε όταν ανθούσε ως παραγωγός αμαξωμάτων, ιδίως λεωφορείων, από το 1955 μέχρι το 1984. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι το 1999, πληροφορούμαστε από την ίδια ιστοσελίδα ότι η εταιρία “δραστηριοποιήθηκε ως αποκλειστικός διανομέας για την Ελλάδα Oίκων κατασκευής αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, τρακτέρ και εκσκαπτικών… Το 1999 με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαικής Ένωσης σχετικά με τα γεωγραφικά δικαιώματα διανομής, η Βιαμάξ προέβη στην πώληση των ανωτέρω franchises”.          Details