• Πολυεπιστημονική επιτροπή με διαφάνεια- Ολοκληρωμένη επιδημιολογική επιτήρηση- Μάσκα μόνο σε συγχρωτισμό- Αποκατάσταση του Κοινωνικού Κράτους (Μείωση συγχρωτισμού σε ΜΜΜ – σχολεία)-Άνοιγμα των νοσοκομείων που έκλεισαν με την κρίση

του Ανδρέα Καλλιακμάνη*

Η αντιμετώπιση της Πανδημίας από τον SARS-CoV-2, ένα ιό που “παιδεύει” την ανθρωπότητα ένα έτος περίπου μέχρι σήμερα με
123.822.169 περιπτώσεις ανάλογα με την rtPCR, που είναι ο μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση του νουκλεϊνικού οξέος του ιού, με 2.726.879 θανάτους (θνητότητα 3%), χρειάζεται μεγάλη εμβάθυνση με μελέτες υψηλής επιδημιολογικής βαρύτητας όπως είναι η συστηματική ανασκόπηση με μετα-ανάλυση που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας βαθμολόγησης των μελετών. Εκτός από αυτό που είναι βαρύνουσας σημασίας για την εξέλιξη (τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόγνωση) των πασχόντων από COVID-19, εκείνο που επιπλέον μας βοηθά στην καθημερινή κλινική ιατρική πράξη είναι η συλλογή και η σχολαστική μελέτη της Ελληνικής και της Διεθνούς βιβλιογραφίας. Σ’ αυτό το σημείο, στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας της βιβλιογραφίας συμβάλλουν αποφασιστικά οι βαθιές γνώσεις της κλινικής επιδημιολογίας που έχει ο κάθε επιστήμονας που ασχολείται με την Πανδημία.  Μάλιστα η αντιμετώπισή της είναι πολυ-επιστημονικό ζήτημα και ως τέτοιο πρέπει να θεωρηθεί. Η αρθρογραφία για τον COVID-19, ένα έτος μετά, κινείται με αυξημένη ταχύτητα, που δυσκολεύει ακόμη και την παρακολούθησή της και πρέπει αυτή καθ’ εαυτή και λόγω επιπλέον της βαρύτητάς της να αντιμετωπίζεται από πολυ-επιστημονική ομάδα.
Οποιαδήποτε Πανδημία και συγκεκριμένα η Πανδημία από COVID-19 θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με: Details