† ΠΡΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Ὀρθοδοξία καί κοινωνικοπολιτική διακονία

5.00

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Ὁ μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου, στό κεφαλαιῶδες τοῦτο ἐπιστημονικό δοκίμιό του, θίγει ἕνα καυτό χριστιανικό θέμα, στόν ὀρθοδοξο χῶρο τῆς Ἀνατολῆς, ξεκινώντας ἀπό τήν πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων.
Ἐξετάζει πῶς προέκυψε ὁ θεσμός τῶν Διακόνων στήν πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου φαίνεται τό κοινωνικοπολιτικό ἐνδιαφέρον τῶν Ἀποστόλων γιά τίς
ἀνάγκες τῶν πιστῶν καί τό πολιτικό χρέος τῶν Διακόνων. Ὁ πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός στήν ἐργασία του αὐτή, ἀναδεικνύει τό ἦθος τῆς χριστιανικῆς πολιτικῆς διακονίας, πού δεν εἶναι ἐξουσιαστικό ἀλλά θυσιαστικό, πού οἰκοδομεῖ μέ ὑπομονή καί φιλαλληλία τό πνεῦμα τῆς κοινότητας. Τόν πρόλογο στή Δ΄ ἔκδοση ἔκανε ὁ διευθυντής τῆς «Χριστιανικῆς» Κωνσταντῖνος Μπλάθρας, πού συσχετίζει τό ἔργο καί μέ τό 1821. Τό ἐπίμετρο ἔκανε ὁ Θανάσης Κουρταλίδης, ἀναφέροντας βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ συγγραφέα, ἐπιλογή ἔργων του καί μαρτυρίες ἀπό τήν ἐπιστημονική καθοδήγηση τοῦ σοφοῦ καθηγητῆ σέ θέματα κυρίως Ἱστορίας πρός τόν ἐπιμελητή ἀλλά καί ἀπό χριστιανοκοινωνικές του παρεμβάσεις σέ συνεργασίες χριστιανῶν.
Σελ. 64