Ὀρθοδοξία καὶ κοινωνικοπολιτικὴ διακονία

3.00

Το βιβλίο του πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, ομ. Καθη­γητού Πανεπιστημίου, «Ορθοδοξία και κοινωνικοπολιτική Διακονία», εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της «Χριστιανικής» (Αθήνα 2018).

Από τον πρόλογο:

«Ο χριστιανικός κόσμος, μαζί και εμείς οι Ορθόδο­ξοι, ζει σε μια τραγικότητα, με την υποδούλωση του κοινωνικού μας βίου σε κοινωνικοπολιτικά συστή­ματα, εντελώς ξένα προς την ουσία της χριστιανικής πίστης, όπως μας παραδόθηκε από τους Αγίους Πατέρες μας.»

Πρωτ. Γ. Μεταλληνός

Κατηγορία: