Ἡ κυπριακή τραγωδία χωρίς μάσκα

15.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Τὸ ἔργο τοῦ ἀειμνήστου προέδρου τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας Νικολάου Ψαρουδάκη, «Ἡ κυπριακή τραγωδία χωρὶς μάσκα», ἀποτελεῖ μιὰ πραγματικὴ πηγὴ ἱστορίας τοῦ κυπριακοῦ δράματος. Ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ντοκουμέντο γιὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Μεγαλόνησο καὶ τὴν εὐτθύνη τῆς τότε στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας. Ὁ Ν. Ψαρουδάκης συμμετεῖχε, κατ᾽ ἐντολὴν τῆς Βουλῆς, στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπὴ Ἔρευνας καὶ κατέθεσε χωριστὸ πόρισμα, γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας χωρὶς ἀποκρύψεις.
Στὸ βιβλίο περιέχονται ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ πορίσματος, ἀπὸ τὸν κρυφὸ ὥς σήμερα «Φάκελο τῆς Κύπρου». Τὰ στοιχεῖα ποὺ προσφέρει ὁ ἀείμνηστος ἀγωνιστὴς τῆς Δημοκρατίας δυναμώνουν τὰ ἐπιχειρήματα ὅσων ἀγωνίζονται γιὰ μιὰ ἑνιαία Κύπρο, χωρὶς στρατεύματα κατοχῆς καὶ χωρὶς ξένες ἐπεμβάσεις στὴν ἀνεξάρτητη Δημοκρατία τῆς Κύπρου.
«Ἡ κυπριακή τραγωδία χωρὶς μάσκα» εἶναι ἕνα πολύτιμο ἀπόκτημα, ποὺ δὲν πρέπει νὰ λείπει ἀπὸ καμία βιβλιοθήκη.
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ
Παραγγελίες στὴ Χριστιανική,
τηλ. 2103811302,
efim.xristianiki@gmail. com
Τιμὴ 15 εὐρώ