π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ: Ὀρθοδοξία καὶ κοινωνικοπολιτικὴ διακονία

5.00

4η ἔκδοση. Χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα: “Δὲν θὰ ἐπιχειρήσουμε, βέβαια, νὰ γίνουμε ἀπολογητὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ οὔτε θὰ ἀρνηθοῦμε τὴ συμπόρευση πολλὲς φορές, δυστυχῶς, πολλῶν «Χριστιανῶν» μὲ δυνάμεις, ποὺ συντηροῦν τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα καὶ κακοδαιμονία. Γιὰ τὴ στάση ὅμως αὐτὴ τῶν λεγομένων «Χριστιανῶν» δὲν εἶναι ὑπεύθυνη ἡ χριστιανικὴ Πίστη, οὔτε φυσικὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Αὐτὸ θὰ προσπαθήσουμε παρακάτω νὰ ξεκαθαρίσουμε.” 

Περιεχόμενα: 1. Εἰσαγωγικὸ σημείωμα 2. Πρόλογος τοῦ συγγραφέα. 3. Πρόλογος στὴν 4η ἔκδοση 4. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ α). Τό κοινωνικό πρόβλημα ὡς πρόκληση γιά τήν Ἐκκλησία β) Τό κοινωνικό πρόβλημα – Ὀρθόδοξη θεώρηση γ) Ὀρθόδοξη θεώρηση τῶν ἀγαθῶν δ) Ὅλα κοινά! ε) Ἡ λύση: Ἡ Ἐκκλησία στ) Ἡ διακονία τῶν «Ἑπτά» ζ) Προσφέρει κοινωνικὸ σύστημα ἡ Ἐκκλησία; η) Ἐπίλογος 5. Ἡ Ἐπιστολή  6. Ἐπίμετρο: † π. Γεώργιος Μεταλληνός (Α ́, Β ́, Γ ́)

ΑΘΗΝΑ 2022 “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ” ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  σελίδες 64  13χ21 ἑκ ISBN 978-618-83818-4-1

Κατηγορία: Ετικέτα: