Πολιτική θεολογία και κοινωνική διδασκαλία Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτη

4.00

Από τον Γιώργο- Νεκτάριο Παναγιωτίδη, αντιπρόεδρο της Χ.Δ., εκδόθηκε το νέο του βιβλίο «Πολιτική Θεολογία και Κοινωνική Διδασκαλία, Αγίπου Ισιδώρου του Πηλουσιώτη, ( Στον κορμό της Ορ¬θόδοξης Παράδοσης)», στη σειρά των εκδόσεων της «Χριστιανικής».
Ο άγιος Ισίδωρος είναι με¬γάλη μορφή του 5ου μ.Χ. αιώνα, με βαθειά θεολογική και κλασική παιδεία, που είχε εμπνευστεί από τη διδασκαλία του Ιερού Χρι¬σοστόμου. Έγραψε πάνω από χίλιες επιστολές, ποικίλου πε¬ριεχομένου, που εκδόθηκαν σε πέντε τόμους.

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Από τον Γιώργο- Νεκτάριο Παναγιωτίδη, αντιπρόεδρο της Χ.Δ., εκδόθηκε το νέο του βιβλίο «Πολιτική Θεολογία και Κοινωνική Διδασκαλία, Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτη, ( Στον κορμό της Ορθόδοξης Παράδοσης)», στη σειρά των εκδόσεων της «Χριστιανικής».
Ο άγιος Ισίδωρος είναι μεγάλη μορφή του 5ου μ.Χ. αιώνα, με βαθειά θεολογική και κλασική παιδεία, που είχε εμπνευστεί από τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Έγραψε πάνω από χίλιες επιστολές, ποικίλου περιεχομένου, που εκδόθηκαν σε πέντε τόμους.
Ο συγγραφέας στο νέο βιβλίο του, αφού αναφέρεται πρώτα στο βίο του Αγίου, στη συνέχεια αναδεικνύει τη μεστή Θεολογία του, για την πολιτική ζωή των ανθρώπων, με κέντρο την Δικαιοσύνη καθώς και τη γενικότερη κοινωνική διδασκαλία του. Το περιεχόμενο του βιβλίου,αφυπνίζει συνειδήσεις και αποτελεί μια σημαντική πηγή έμπνευσης, ένα κάλεσμα για τον κάθε πιστό ότι δεν μπορεί να παραμένει απλός θεατής μπροστά στα φαινόμενα της κοινωνικής αδικίας.