Προσφορά!

Μαρίνος Αντύπας: Ο επαναστάτης της αγάπης

Original price was: €12.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €8.00.

Περιγραφή

Ο Ηρακλής Κανακάκης, αναδεικνύει από τις πηγές παραγνωρισμένα και άγνωστα στοιχεία από τις πεποιθήσεις του μεγάλου κοινωνικού αγωνιστή των αρχών του 20ού αιώνα, του Μαρίνου Αντύπα, ο οποίος δολοφονήθηκε από ανθρώπους των τσιφλικάδων της Θεσσαλίας. Ιδίως το γεγονός ότι οι σοσιαλιστικές του απόψεις εμπνέονταν το κοινωνικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Γράφει ο Μαρίνος Αντύπας: “…Ο Ιησούς παραγγέλλει “αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν”. Είναι δύσκολον ν’ αρνηθεί τις ότι εάν ο νόμος ούτος εφαρμοσθεί ποτέ, οι άνθρωποι θα ώσιν αδελφοί και η χαρά και το μειδίαμα θα βασιλεύσωσι μεταξύ των αντί των δακρύων και του αίματος”