“ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ” ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

10.00

ΑΡΤΑ, 28-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988

(Ἱστορική προσέγγιση Ἐπιμέλεια: Ἀθανασίου Χαρ. Κουρταλίδη. )

Διατίθενται ἀπὸ τὰ Γραφεῖα μας.

Σελίδες: 280

Περιγραφή

ΑΡΤΑ, 28-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988

(Ἱστορική προσέγγιση Ἐπιμέλεια: Ἀθανασίου Χαρ. Κουρταλίδη. )

Τὰ βασικὰ ἐρευνητικὰ δεδομένα τῶν εἰσηγητῶν καὶ περεμβάσεις τῶν συνέδρων, τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμποσίου γιὰ τὸ ἀγλαόκαρπο ἔργο, τὴν πολυκύμαντη ζωὴ καὶ τὴν πολύπλευρη προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Μαξίμου Γραικοῦ (Μιχαήλ Τριβώλη).

ΕΚΔΟΣΗ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΤΑΣ

Διατίθεται ἀπὸ τὰ Γραφεῖα μας.

Σελίδες: 280