Για μια Ευρώπη Δικαιοσύνης.

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ

Συλλογικός τόμος για την συνολική τοποθέτηση της Χριστιανικής Δημοκρατίας στο θέμα της ΕΟΚ-Ε.Ε. Περιεχόμενα του τόμου: Ιστορικό της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης κατά το Μεσοπόλεμο- ναζιστική προσέγγιση της Γερμανίας ως υπερασπιστή της “ευρωπαϊκής ιδέας” και ενοποίησης -αντιναζιστική προσέγγιση της ενότητας των ευρωπαϊκής λαών στη βάση της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης-στάδια της δημιουργίας της ΕΟΚ/ΕΕ-συνοπτική κριτική παρουσίαση των οργάνων της- διαχρονική τοποθέτηση της Χ.Δ. από το 1980 μέχρι σήμερα στις πιο κάτω θεματικές ενότητες: Η ΕΟΚ/Ε.Ε. στην υπηρεσία της οικονομικής Ολιγαρχίας- Μνημόνια: Η λεηλασία της Ελλάδας- Αντιμνημονιακοί αγώνες και προσδοκίες του ελληνικού λαού- Η υποταγή των πολιτικών κομμάτων και το αίτημα αντίστασης της κοινωνίας-Οι αγώνες της Χ.Δ.- Αντίσταση και όραμα- Οι εκλεγμένες κυβερνήσεις να λογοδοτούν μόνο στο λαό που τις εκλέγει. Αναφέρθηκε επίσης σε επιμέρους σημεία της καταστρεπτικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής την οποία η Ε.Ε. επιβάλλει και η “Χριστιανική” έχει αναδείξει, όπως η εκχώρηση των έτοιμων υποδομών του Δημοσίου στην διεθνή παρασιτική Ολιγαρχία, στο όνομα του “ελεύθερου ανταγωνισμού” και στην καταθλιπτική λιτότητα η οποία πλήττει και τον ίδιο το γερμανικό λαό.

Σελίδες 64 Τιμή 2 ευρώ. ISBN 978-618-83818-3-4