ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ Χριστιανισμός καί πλοῦτος

6.00

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Ὁ Γεώργιος Ροδίτης, θεολόγος ἐκπαιδευτικός καί δημοσιογράφος ἐρευνητής ἐπί πολλά χρόνια στήν Χριστιανική Δημοκρατία, ὅπως καί ἐκλεγμένο στέλεχος στά Κεντρικά Ὄργανα, ἐξετάζει «τό πρόβλημα τῆς κατανομῆς καί τῆς χρήσεως τῶν βιοτικῶν ἀγαθῶν…».
Κριτήριό του εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί «ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων».
Ὁ Γ. Ροδίτης, μέ νηφαλιότητα καί ἐπιστημονική χρήση τῶν πηγῶν του, καταλήγει στήν χριστιανική ἀλήθεια, ὅτι στήν Ἐκκλησία μας καταδικάζεται ὁ πλοῦτος ὡς προϊόν τοῦ κρατοῦντος καθεστῶτος καί τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο, δηλαδή ὡς κοινωνική ἀδικία. Ἀντίθετα, ἡ κοινωνική δικαιοσύνη καί ἡ ἀγάπη, ἐμπνέουν τήν ἰσοτιμία τῶν ἀνθρώπων, τήν ἀλληλεγγύη καί τό πνεῦμα τῆς κοινότητας, ὡς δρόμο γιά τήν οἰκοδόμηση μιᾶς καινούργιας πολιτείας.
Τό βιβλίο ἀποτέλεσε μιά ἐπαναστατική τομή στήν ἀστοχριστιανική κοινωνία καί ἐπαινέθηκε ἀπό σημαντικούς ἀνθρώπους, ὅπως ὁ μακαριστός ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος.
Σελ. 260 (Β΄ ἔκδ.)