ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ Οἱ Κρυπτοχριστιανοί

10.00

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Μία δραματική σελίδα ἀπό τό Συναξάρι τῆς πολύπαθης Ρωμιοσύνης

Ὁ Γεώργιος Δ. Ροδίτης, χρησιμοποιώντας ἐρευνητικές ἐργασίες ἱστορικῶν, παρουσιάζει μέ πολύ σεβασμό τά τεκμήρια τῶν περιπετειῶν τῶν Χριστιανῶν τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἰδιαίτερα τοῦ Πόντου, οἱ ὁποῖοι κατά τήν ἐκεῖ μακρά Τουρκοκρατία δοκίμασαν τή βάναυση βία καί τίς διώξεις τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Ἡ
καρτερική ὑπομονή καί ἡ προσδοκία ἀπελευθέρωσης τῶν Κρυπτοχριστιανῶν ἀποτελεῖ μιά ἄγνωστη ἐποποιΐα τῆς χριστιανικῆς πίστης καί τοῦ πατριωτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, πού καί σήμερα ἔχει τεράστια ἐθνική σημασία. Ἡ γραφή τοῦ Γ. Ροδίτη εἶναι ἑλκυστική μέ κυρίαρχη τήν ὑπεύθυνη ἱστορική μαρτυρία. Στό τέλος ἔχει
παράρτημα πηγῶν. Στόν πρόλογό του, ὁ ἀείμνηστος πρόεδρος τῆς Χρ. Δημοκρατίας Μανώλης Μηλιαράκης, ἐξαίρει τήν πολύτιμη ἐργασία τοῦ μακαριστοῦ Γ. Ροδίτη καί τήν πατριωτική ἀλλά καί  χριστιανική ἀντίσταση τῶν Κρυπτοχριστιανῶν. Στό ἐπίμετρο, τέλος, ὁ Θανάσης Κουρταλίδης, ἐπιμελητής τοῦ τόμου, προσθέτει βιογραφικό σημείωμα γιά τόν συγγραφέα, κατάλογο τῶν ἔργων του καί σύντομη παρουσίαση τοῦ τόμου «Χριστιανισμός καί πλοῦτος», μιᾶς πολύ σημαντικῆς ἔρευνας τοῦ συγγραφέα.
Σελ. 160 (Β΄ ἔκδ.)