Κινδύνεψε νὰ ἐκκενωθεῖ περιοχὴ μὲ 50.000.000 κατοίκους ἀπὸ τὸ ἀτύχημα τῆς Φουκουσίμα. Συγκλονίζει ὁ Κὰν Ναότο, Πρωθυπουργὸς τῆς Ἰαπωνίας (8.6.2010-2.9.2011) κατὰ τὸ πυρηνικὸ ἀτύχημα τῆς Φουκουσίμα στὶς 11 Μαρτίου 2011, σὲ ἄρθρο του στὴν γαλλικὴ ἐφημερίδα «Μὸντ Ντιπλοματὶκ» τοῦ Αὐγούστου 2019,

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ χρονικοῦ διαστήματος παραπέμπει στὴν ἐπέτειο τῆς ρίψης τῶν ἀτομικῶν βομβῶν στὴ Χιροσίμα καὶ στὸ Ναγκασάκι τὸν Αὔγουστο τοῦ 1945.

Ὅμως, φαίνεται ὅτι ἡ Ἰαπωνία κινδύνεψε μὲ συμφορὰ πολὺ εὐρύτερης ἔκτασης ἐξαιτίας τῆς «εἰρηνικῆς» χρήσης τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας τὸ 2011. Εἶναι παγκοσμίως γνωστὸ ὅτι σεισμὸς ἔντασης 9 βαθμῶν τῆς κλίμακας ρίχτερ στὰ ἀνοιχτὰ τῶν ἀκτῶν τῆς χώρας στὸν Εἰρηνικὸ Ὠκεανὸ προκάλεσε παλιρροϊκὸ κύμα (τσουνάμι).

Ἀμέσως μετὰ τὴ σεισμικὴ δόνηση, οἱ πυρηνικοὶ σταθμοὶ σταμάτησαν νὰ λειτουργοῦν. Ὅμως, τοῦτο δὲν σημαίνει ὅτι αὐτόματα ἀπενεργοποιεῖται καὶ ἡ πυρηνικὴ «καύσιμη ὕλη», ἡ ὁποία πρέπει νὰ καταψύχεται μὲ κρύο νερό.

Ἡ πλημμύρα ποὺ προκάλεσε τὸ «τσουνάμι» ἀπενεργοποίησε τὰ συστήματα ψύξης, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑπερθέρμανση τῶν ἀντιδραστήρων, τὸ λιώσιμο τοῦ πυρηνικοῦ καυσίμου, τὴ συνακόλουθη κατάρρευση τῶν περιβλημάτων ἀσφαλείας καὶ τὴν ἔκλυση ραδιενέργειας.

Τί θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει ἂν χανόταν ὁ ἔλεγχος καὶ ἔλιωναν καὶ οἱ τέσσερις ἀντιδραστῆρες τῆς Φουκουσίμα;  «Ἡ ἀναφορὰ (τοῦ Κόντο Σουνσοῦκε, Προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς ἀτομικῆς ἐνέργειας τῆς Ἰαπωνίας) μὲ τίτλο  «Τὸ χειρότερο ἀπὸ τὰ σενάρια», κρίνει ἀπαραίτητο, ἐὰν ἐπαληθευθεῖ ἡ ὑπόθεση αὐτή, τὴν ἐκκένωση τῆς περιοχῆς σὲ ἀκτίνα  τουλάχιστον 250 χιλιομέτρων. Μιὰ ζώνη ποὺ περιλαμβάνει τὸ πολεοδομικὸ συγκρότημα τοῦ Τόκιο μὲ τὸ 40% τοῦ ἰαπωνικοῦ πληθυσμοῦ, δηλαδή πενήντα ἑκατομμύρια ἀνθρώπους. Μία τέτοια ἐκκένωση γιὰ πολλὲς δεκαετίες θὰ ἔθετε σὲ κίνδυνο, ἀκόμα καὶ τὴν ὕπαρξη τῆς Ἰαπωνίας ὡς ἔθνους.»

Τοῦ ζητήθηκε ἀπὸ τὴν ἑταιρία στὴν ὁποία ἀνῆκαν οἱ πυρηνικὲς μονάδες παραγωγῆς ρεύματος ἡ ἄμεση ἐκκένωσή τους. Ὅμως ἐκεῖνος, ἀναλογιζόμενος τὸν κίνδυνο τῆς τεράστιας καταστροφῆς, ἀρνήθηκε ἐκδίδοντας τὴν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση:

«Ὅσο διάστημα δὲν θὰ ἔχουν γίνει τὰ πάντα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς κατάστασης, δὲν θὰ εἶναι δυνατὸ νὰ ἐγκαταλειφθεῖ ἡ περιοχή καὶ νὰ ἀφήσουμε τὰ πράγματα νὰ ἐξελιχθοῦν ἀνεξέλεγκτα, ἀκόμα καὶ μὲ τίμημα τὶς ζωές μας…Δεχθεῖτε νὰ θυσιάσετε τὶς ζωές σας. Μὴ διστάσετε νὰ προσπαθήσετε μὲ ὁποιοδήποτε τίμημα…Τὸ κόστος δὲν ἔχει σημασία. Ὅταν ἡ Ἰαπωνία ἴσως νὰ κινδυνεύει μὲ ἀφανισμό, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐγκαταλείψει…Ὅσοι εἶναι πάνω ἀπὸ 60 ἐτῶν νὰ μεταβοῦν ἐπὶ τόπου. Εἶμαι κι ἐγὼ ἕτοιμος γιὰ ὅλα. Εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑποχωρήσουμε».

Τελικά, μὲ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες προσωπικοῦ, πυροσβεστῶν καὶ τῶν μονάδων αὐτοάμυνας (στρατοῦ), ἡ κατάσταση τέθηκε ὑπὸ ἔλεγχο.

Ἔκτοτε, ὁ Ναότο, ποὺ πρόσκειται στὸν χῶρο τῆς Κεντροαριστερᾶς, ἔχει στρατευθεῖ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν πλήρη κατάργηση τῆς χρήσης τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας, κρίνοντας ἀπαράδεκτο τὸ μέγεθος τῆς διακινδύνευσης στὸ ὄνομα τοῦ κέρδους.

Προβάλλει τρεῖς λόγους: Τὴν ἀδυναμία τῆς ἀποτροπῆς κάθε πιθανότητας ἀτυχήματος, ποὺ μπορεῖ νὰ προκληθεῖ ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἀνθρώπινο λάθος, χωρὶς νὰ μεσολαβήσει φυσικὴ καταστροφἠ. Τὶς ἀνυπολόγιστες συνέπειες ἑνὸς τέτοιου ἀτυχήματος μὲ τὴ ραδιενεργὴ μόλυνση τεράστιων περιοχῶν. Τὴν δυνατότητα ποὺ δίνει ἡ τεχνολογία, ἡ ἐνέργεια ποὺ παράγουν τὰ πυρηνικὰ ἐργοστάσια νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἀνανεώσιμες πηγὲς καὶ ἰδίως τὴν ἡλιακὴ ἐνέργεια.

Στὴ γειτονιά μας, οἱ Τοῦρκοι ἑτοιμάζουν ἀνάλογη θερμοπυρηνική μονάδα στὸ Ἀκουγιού,..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>