Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ), διοργανώνει Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο, τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο 15 και 16 Νοεμβρίου 2019 στό ξενοδοχεῖο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52 Ἀθήνα) μέ θέμα:

Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Παιδεία:Ἡ συμβολή τοῦ Ἁγίου Ι. Πόποβιτς καί τοῦ π. Γ. Φλορόφσκυ

Στό συνέδριο θά συμμετάσχουν Εἰσηγητές ἀπό τή Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Κύπρο, Ἀμερική καί Ἑλλάδα, τιμώντας τούς κορυφαίους ὀρθόδοξους Θεολόγους,(40) ἔτη μετά τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τους (†1979)

Γιά ὅσους ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στό Συνέδριο, θά ζητηθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἄδεια ἀπουσίας ἀπό τό σχολεῖο τους.

Θά χορηγηθεῖ βεβαίωση συμμετοχῆς γιά τούς ἐνδιαφερόμενους συνέδρους. Ἡ συμμετοχή στό Συνέδριο θά εἶναι δωρεάν.

Τὸ πρόγραμμα εἶναι τὸ ἀκὀλουθο:

theologiko synedrio 2019 03

Ἐπισημαίνουμε τὴν παρουσία τοῦ πρώην Ἐπισκόπου Ζαχουμίου καὶ Ἐρζεγοβίνης Ἀθανασίου (Γιέβτιτς), ὁ ὀποῖος προγραμματίζεται νὰ μιλήσει πρῶτος στὶς 11.30 τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>