Ἡ τετραετία 2015-2019 ἦταν ὑπεραρκετή, ἂν ἀξιοποιοῦνταν ὁ χρόνος, γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ ἕνα πολιτικὰ ἀξιόπιστο εὐρύτερο μέτωπο πολιτικῶν δυνάμεων. Τοῦτο ἀπαιτοῦσε, ὄχι μόνο γενικόλογες διακηρύξεις, ἀλλὰ καὶ ὀργανωμένη συζήτηση κατὰ θεματικὲς ἑνότητες, ὥστε νὰ προκύψει μιὰ κοινὴ συνισταμένη.
• Δυστυχῶς, κάτι τέτοιο δὲν ἐπιδιώχτηκε.Ἐμεῖς, τὸ προτείναμε, ἔγκαιρα καὶ ρητὰ σὲ σύναξη μὲ αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο (πρωτοβουλία 114) καὶ δηλώσαμε ὅτι ἂν ξεκινοῦσε κάτι τέτοιο, θὰ συμμετείχαμε. Πήραμε, ἄλλωστε, τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴ σύνταξη κοινῆς ἀνακοίνωσης γιὰ τὸ Κυπριακό, ἡ ὁποία συνυπογράφηκε ἀπὸ τὸ ΑΣΚΕ, τὴν ΕΧΕ,τὴ Λαϊκὴ Ἑνότητα καὶ τὴ ΧΔ.
• Ἡ πολυδιάσπαση ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ ἡ φοβικότητα ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔφεραν τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα στὶς Εὐρωεκλογές. Μὲ τὴν ἐντιμότητα καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια ποὺ τὸν χαρακτηρίζουν, ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ κακὸ ἐκλογικὸ
ἀποτέλεσμα τῆς «Λαϊκῆς Ἑνότητας». Παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν ἡγεσία καὶ ἤδη κατεβαίνει στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴ 12η τιμητικὴ
θέση του ψηφοδελτίου Ἐπικρατείας τοῦ κόμματος, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς μόνο του, ἀφοῦ ἀπέτυχε ἀπόπειρα προσέγγισης μὲ τὸν «Ἀνταρσύα» καὶ τὴ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ἡ ὁποία μὲ τὸν «ἀέρα» τοῦ 1,6% ποὺ ἀπέσπασε, φέρεται
νὰ ἀπαξίωσε νὰ ἀπαντήσει σὲ προτάσεις ἐκλογικῆς συνεργασίας μὲ ἄλλους φορεῖς καὶ εὐλπιστεῖ ὅτι μόνη της θὰ πάει καλὰ καὶ
στὶς ἐκλογὲς αὐτές
• Τὸ «Δημοκρατικὸ Κοινωνικὸ Κίνημα» (ΔΗΚΚΙ), θεωρώντας ὅτι ἡ ΛΑΕ περιχαρακώθηκε ἰδεολογικὰ καὶ περιόρισε τὴν ἐμβέλειά της ἀπευθυνόμενη μόνο στὴ ριζοσπαστικὴ Ἀριστερά, ἀποχώρησε ἀπὸ αὐτὴν καὶ κατέρχεται στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς συνασπιζόμενο μὲ τὸ ΕΠΑΜ τοῦ Δημήτρη Καζάκη.
• Ἡ φοβικότητα δὲν εἶναι καλὸς σύμβουλος καὶ εἶναι σφόδρα πιθανὸ τοῦτο νὰ ἀποτυπωθεῖ στὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, μὲ τρόπο
πιὸ χτυπητὸ καὶ ἀπὸ τὶς Εὐρωεκλογές.
• Σὲ κάθε περίπτωση, παραμένουν ἀξιόλογοι φίλοι ὡς ὑποψήφιοι στὰ ἐναπομένοντα ἀντιμνημονιακὰ ψηφοδέλτια, στοὺς ὁποίους
εὐχόμαστε καλὴ ἐπιτυχία, μὲ ὅλες τὶς ἐπιφυλάξεις ποὺ διατηροῦμε γιὰ τὶς ἐπιμέρους ἐπιλογὲς τῶν κομμάτων αὐτῶν.
• Τὸ τοπίο εἶναι ἰδιαίτερα ζοφερό, ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς ὅτι τὸ κόμμα Βαρουφάκη προβάλλεται ὡς ἑλκυστικὴ διέξοδος τῶν
διαφωνούντων μὲ τὴν κυρίαρχη πολιτική, μὲ προοπτικὴ μάλιστα ἐκπροσώπησης στὸ Κοινοβούλιο.

ΧΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 27.6.2019 ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ “ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>