Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἔγινε στὶς 3 Μαρτίου, τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀποκριᾶς, ἡ συνεστίαση τῆς “Χριστιανικῆς” στὴν ταβέρνα “Ἀμπελόφυλλο”. Οἱ συνδρομητὲς καὶ φίλοι τῆς “Χ” ποὺ προσῆλθαν, ἀποζημιωθηκαν μὲ τὸ παραπάνω ἀπὸ τὸ φιλόξενο καὶ γιορταστικὸ κλίμα. Χαιρέτισε ὁ διευθυντὴς τῆς “Χ” Κωνσταντίνος Μπλάθρας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>