Ἀγαπητοὶ συνδρομητές.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ πανδημία προκάλεσε σὲ ὅλους προβλήματα ἀπρόβλεπτα.

  • Ἡ «Χριστιανική», στὸ δύσκολο αὐτὸ διάστημα δὲν διέκοψε τὴν ἔκδοσή της.
  • Συμπαραστάθηκε στοὺς ἀναγνῶστες καὶ φίλους της.
  • Ὅμως, οἱ δαπάνες τῆς ἔκδοσης εἶναι μεγάλες.
  • Καὶ δὲν μπήκαμε σὲ καμμία «λίστα» κρατικῆς ἐνίσχυσης.
  • Ἡ μόνη «λίστα» ποὺ διαθέτουμε, εἶναι αὐτὴ τῶν συνδρομητῶν καὶ φίλων μας.
  • Βασιζόμαστε σὲ σᾶς καὶ στὴν ἐνίσχυσή σας, γιὰ νὰ συνεχίσουμε νὰ εἴμαστε ἡ δική σας ἀνεξάρτητη φωνὴ μὲ ἐναλλακτικὴ ἐνημέρωση καὶ σχολιασμό.
  • Ἡ ἔπαλξη γιὰ τὴ στήριξη τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»:040/626560-06
IBAN: GR4301100400000004062656006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ «KINHMA XPIΣΤIANIKH ΔHMOKPATIA»

Πολλοὶ συνδρομητὲς ἔχουν λάβει ταχυπληρωμὴ χωρὶς νὰ ὀφείλουν, λόγω τῆς αὐτόματης διεκπεραίωσης τοῦ φύλλου.
Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἂς τὴν ἀγνοήσουν!

Ὅσοι διαδικτυακοὶ φίλοι μας δὲν εἶστε συνδρομητές, μπορεῖτε μόνο μὲ 20 εὐρὼ τὸ χρόνο, νὰ λαμβάνετε ἠλεκτρονικὰ τὸ pdf τοῦ φύλλου τὴν ἡμέρα τῆς κυκλοφορίας του καὶ νὰ ἔχετε ἄμεση πρόσβαση σὲ ὅλο τὸ περιεχόμενο.

Ἐξυπακούεται, ὅτι ὅποιος συνδρομητὴς τοῦ ἐντύπου τὸ ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ κι ἐκεῖνος νὰ λαμβάνει ἐπιπρόσθετα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἔντυπο καὶ τὸ pdf χωρὶς ἐπιπλέον ἐπιβάρυνση.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>